Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Afrikaner Volksparty juni 2020

28 juni 2020

Afrikaner Volksparty heeft de raadsvergadering op 17 juni jl. waar tegen de Lijst Pim Fortuyn een motie van 'Onderling Fatsoen en Respect' werd ingebracht, helemaal gezien en beluisterd. Aan de hand daarvan heeft de redactie van dit medium ons een aantal vragen voorgelegd die wij naar eer en geweten hebben beantwoord.

‘Wij zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen’.

Niet alleen de kinderen komen

Eindhovens Dagblad 12 maart 2020

Hieronder hetzelfde artikel in PDF

Politiek bemoeienis van een extreem links college


13 februari 2018

Bijdrage Groot Eindhoven

 
Eindhoven, 3 oktober 2017

Achter de feiten

De veiligheid in Eindhoven staat steeds meer onder druk. Voorvallen die een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van de burgers nemen toe. Dat is niet vreemd omdat uit onderzoek is gebleken dat Eindhoven minder geld investeert en minder fte’s inzet dan vergelijkbare gemeenten.

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen moet veiligheid, als het aan de Lijst Pim Fortuyn ligt, in het nieuwe coalitieakkoord een topprioriteit hebben. Veiligheid mag geen ondergeschoven kindje zijn in een stad die gebukt gaat onder high impact crimes, radicalisering en georganiseerde criminaliteit. Burgers willen meer blauw op straat, een wijkagent die niet alleen op papier bestaat maar echt aanwezig is in de wijk en dat aangiftes meteen serieus worden opgepakt. Daarbij moet het stadstoezicht worden uitgebreid als ketenpartner van de politie.

PERSBERICHT


Eindhoven, 25 augustus 2017


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven draagt Rudy Reker voor als lijsttrekker

Het bestuur van de lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF) heeft in haar vergadering van deze week besloten om Rudy Reker voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De bekrachtiging van deze voordracht wordt bepaald in de komende Algemene Ledenvergadering. De kieslijst van de LPF voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal binnenkort worden gepresenteerd.

Het bestuur heeft de keuze voor Rudy Reker gemaakt op basis van zijn politieke ervaring, gedrevenheid en lokale bekendheid. Daarnaast heeft zijn nominatie als raadslid van het jaar 2016 extra meegewogen bij het maken van de keuze.

__________________________________________________________________________________
Voor informatie:
Charles Stroek, 06-34084298,
Voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

25/08/17 Eindhovens Dagblad

25/08/17 Studio040 

 

Opinie Eindhovens Dagblad

Leesbare tekst hieronder.

Verkwanseld


19 juli 2017

Groot Eindhoven

Gratis huis aan huis blad voor Eindhoven

Bijdrage Rudy Reker, fractievoorzitter Verkwanseld

Jaar in jaar uit heeft de Lijst Pim Fortuyn de drie achtereenvolgende colleges met de neus op de feiten gedrukt. Zeg maar met de neus op de cijfertjes. Onvermoeid en elk jaar weer opnieuw als de raad de begroting en de jaarrekening moest vaststellen. Het commentaar in 2015 van het college was en ik citeer: “Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf”. Deze uitspraak van mevrouw de wethouder is ook overduidelijk in de (concept) jaarstukken over 2016 zichtbaar.

Geld over de balk

Vanaf 2006, dus 11 jaar op rij heeft de Lijst Pim Fortuyn en het Ouderen Appél Eindhoven in haar bijdragen geprotesteerd tegen het onverantwoord omgaan met Eindhovens belastinggeld. Men heeft nooit naar ons willen luisteren. Bovendien is het tekort over 2016 geen 39 miljoen maar 48.8 miljoen met een schuldenberg van 649 miljoen euro, waar nu al jaarlijks ruim 10 miljoen euro aan rente moet worden betaalt. Ga er maar aan staan! 

Het nieuwe college dat na 21 maart 2018 het bestuur van de Stad Eindhoven overneemt, wacht een onnoemelijke grote klus.

PERSBERICHT

Eindhoven, 5 juni 2017

LPF is not amused over uitspraken commissielid Langman

Het bestuur en fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven nemen afstand van de uitspraken van haar commissielid Langman op internet, gericht aan het adres van wethouder Torunoglu. Het past niet in de politieke werkwijze van de partij om, zoals nu gebeurd is, op de man te spelen. De LPF betreurt het dan ook dat Langman onzorgvuldig is geweest in het formuleren van zijn uitspraken op internet waardoor mogelijk de verkeerde suggestie is gewekt dat dit voortkomt uit de vorm van politiek bedrijven door de LPF.

C.M. Stroek, voorzitter
R. Reker, fractievoorzitter

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, 15 jaar na de moord op het mediapark in Hilversum

donderdag, 4 mei 2017

Wakker!

Wakker worden doe je pas echt met Omroep Brabant. Tussen 7.00 en 10.00 uur kijk én luister je naar Wakker! met Tessel Linders en Maarten Kortlever. De ochtendshow die tegelijkertijd op radio, tv en online te volgen is. Je krijgt het laatste nieuws, het weer, de actuele verkeersinformatie en natuurlijk een lekkere portie muziek. Daarnaast is er altijd ruimte voor een goed gesprek over de achtergronden bij het nieuws. Voor je het weet, ben je helemaal bij... en klaarwakker!

PERSBERICHT: Geen overstap naar de PVV


Eindhoven, 10 april 2017


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF) maakt geen overstap naar de PVV.


In de bestuursvergadering van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven op 7 april jl. is door het bestuur unaniem besloten om op 21 maart 2018 onder de huidige naam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven deel te nemen.

PERSBERICHT

     

Eindhoven 16-02-2016                                                                                             

Lezing over het associatieverdrag.

In het kader van het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne verzorgt de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven in samenwerking met GeenPeil op 23 maart aanstaande een lezing over dit associatieverdrag.

PERSBERICHT


De Jonge Fortuynisten, de politieke jongerenbeweging van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, is in 2002 opgericht. Uitgangspunt is jongeren tot 30 jaar bekend te maken met het uitgebreide gedachtegoed van Pim Fortuyn en ze actief te betrekken bij de nationale en de lokale politiek. De activiteiten van deze jongerenbeweging zijn in de loop der jaren in de wachtstand gezet door gebrek aan belangstelling voor de politiek en toenemende onbekendheid over de persoon Fortuyn.

Persmededeling
Persmededeling 22 februari 2008De gemeenteraadsleden van de Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker uit Eindhoven, Anton Reebergen uit Duiven en Stichting Fractieondersteuning Lijst Pim Fortuyn Den Haag, hebben het kort geding, dat zij hadden aangespannen tegen het bestuur van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn verloren.

Persmededeling
Persmededeling inzake Hoger Beroep 17 januari 2008


Over het onnodig, ondemocratisch en daardoor onrechtmatig opheffen van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn, hebben de gemeenteraadsleden van de Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker uit Eindhoven, Anton Reebergen uit Duiven en Stichting Fractieondersteuning Lijst Pim Fortuyn Den Haag een kort geding aangespannen.

Leden Lijst Pim Fortuyn trekken aan het kortste eind!
17 december 2007


Afgelopen vrijdag 14 december, om 17.35 uur heeft de uitslag van het kort geding – wat meer dan twee maanden heeft geduurd – ons bereikt. Dit kort geding diende tussen de leden van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn en het bestuur.

Persbericht: kort geding leden Lijst Pim Fortuyn versus bestuur Lijst Pim Fortuyn


8 oktober 2007

Op verzoek van gedaagden, meld ik bij deze, dat de rechtbank uiteindelijk heeft besloten een kort uitstel te geven aan de advocaat van gedaagden. De zitting in Rotterdam is verschoven van dinsdag (morgen) naar vrijdag 12 oktober a.s. 10:00 uur.