Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Persmededeling

Persmededeling 9 maart 2009
De gemeenteraadsleden van de Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker uit Eindhoven, Anton Reebergen uit Duiven en Stichting Fractieondersteuning Lijst Pim Fortuyn Den Haag, in deze ondersteund door vele leden en oud-leden van deze politieke partij hebben het hoger beroep wat diende bij het gerechtshof in ’s-Gravenhage verloren.

Dit hoger beroep was volgens hen noodzakelijk, omdat eerder de kort geding rechter in Rotterdam had aangegeven dat in kort geding, dat zich niet leent voor een uitvoerig onderzoek, de vraag of de stelling dat veel leden geen acceptgiro’s voor het betalen van het lidmaatschapsgeld hadden ontvangen, juist is, niet kon worden beantwoord. De leden wilden in eerste instantie via het kort geding en toen het nadien noodzakelijk bleek, via het hoger beroep, aantonen dat het bestuur met grove  manipulaties ten onrechte een besluit had genomen om de landelijke Politieke partij Lijst Pim Fortuyn per 1 januari 2008 te beëindigen. Het Haagse Gerechtshof komt, voor een niet onaanzienlijk deel op grond van het feit dat het gaat om een procedure in kort geding waarin bewijslevering niet aan de orde is en waarin de te hanteren maatstaf om de zaak te beoordelen is of e.e.a. voldoende aannemelijk is gemaakt, tot het oordeel dat de stellingen van Reker, Reebergen en de Stichting Fractieondersteuning Lijst Pim Fortuyn dat het bestuur van de LPF om diverse redenen een ongeldig besluit tot ontbinding van de LPF er door zou hebben gedrukt, op grond van de tot dan toe aangedragen bewijsmiddelen onvoldoende aannemelijk zijn gemaakt.  Na uitvoerige bestudering van het arrest en de aangedragen bewijslast kunnen de eisers maar tot één conclusie komen, namelijk dat er bewust naar het doel is toegewerkt. In ieder geval heeft het Gerechtshof de stellingen van de  eisers niet met enige welwillendheid doch door middel van een zeer strikte en strenge maatstaf beoordeeld. Het doel was om daadwerkelijk de politieke partij van wijlen Pim Fortuyn van de aardbodem te verwijderen. Gezien het verloop van deze rechtsgang – waaronder ook de verloren rechtszaak bij de Raad van State – konden wij het al zien aankomen; ‘’Na de bewust aangestuurde moord op Pim Fortuyn, moest ook zijn politieke partij en zijn gedachtegoed worden opgeruimd’’. Het onmogelijke in deze rechtsstaat is ons nu voor de derde keer overkomen. Door en door triest voor de toekomst van dit land, aldus een diep teleurgestelde Reker. Op dit moment loopt nog wel de bodemprocedure in deze zaak. Daarin is voor een uitgebreide bewijslevering wel plaats en zullen de kansen mogelijk keren. Het is gebruikelijk in Nederland om je neer te leggen bij de uitspraak van de bevoegde rechter. Maar gezien de aangedragen feiten en duidelijke bewijslast die volkomen wordt genegeerd, wordt ons dat wel heel moeilijk gemaakt. Misschien wel te moeilijk. Met deze uitspraak van het Hof maak je elk statuut van een vereniging tot een dode letter. Voor de huidige politieke afdelingen en gemeenteraden die onder de naam Lijst Pim Fortuyn actief zijn, zal de negatieve uitspraak van het Hof geen gevolgen hebben. Pim Fortuyn is dood, lang leve Pim Fortuyn! Meer informatie kunt u verkrijgen bij Rudy Reker fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, tel 040 2 484 111 of 0654 90 59 59 Eindhoven 9 maart 2009

Laat reactieformulier zien