Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

sport en cultuurEerlijker en rechtvaardiger

Oneerlijk verdeeld
De Lijst Pim Fortuyn vindt sport en cultuur belangrijk voor alle Eindhovenaren. Er zal niemand zijn die hierop tegen is. Belangrijk is wel dat hierbij goed naar de inhoud en het bereik wordt gekeken. Wie namelijk de subsidiebedragen ziet die beide aandachtsgebieden ontvangen kan niet anders dan het eens zijn met de LPF dat de verhoudingen van de subsidiebedragen niet in verhouding staan tot de inhoud en/of het bereik. Waar in de sportsector het volle pond moet worden betaald, verdwijnen de subsidies in de cultuursector in een haast bodemloze put.

Te vaak gaat er (te) veel geld naar projecten en evenementen waar slechts een klein deel van de Eindhovense bevolking van kan of wil genieten. Dat vinden wij niet rechtvaardig. Kortom, wij willen de subsidies die in Eindhoven in 2016 ruim boven 92 miljoen euro uitkwamen niet alleen beperken maar ook eerlijker verdelen met meer oog voor de smaak en behoeften van de inwoners van onze stad. Wij vinden het daarom nog steeds een gemis dat publieksevenementen als Fiësta del Sol en Jazz in Lighttown zijn verdwenen. Niet alleen omdat deze een zeer groot publiek bereik hadden maar ook een economische spin-off voor de winkels en de horeca in de binnenstad.

Neem sport serieus
De Lijst Pim Fortuyn wil flink investeren in sportlessen en faciliteiten op de basis- en middelbare school. Niet alleen voorkomen we op die manier dat nieuwe generaties aan overgewicht gaan lijden maar we vertellen ook dat sport van onschatbare waarde is voor de persoonlijke ontwikkeling en het overbruggen van cultuurverschillen, want sport verbroedert. Je leert ook je eigen mogelijkheden en grenzen kennen en het stimuleert je doorzettingsvermogen. Daarnaast geeft het een zinvolle invulling van vrije tijd. Vandaar dat wij ruimschoots willen investeren in kundige en inspirerende sportdocenten die nu bijna van het toneel zijn verdwenen. Juist zij spelen wat ons betreft een cruciale rol in de mentale en fysieke gezondheid van aankomende generaties. En een bijkomend voordeel is dat jongeren die al dan niet in clubverband sportief bezig zijn en daardoor lekker in hun vel zitten, minder vatbaar zijn voor de gevaren die op hen af komen.

Sportaccommodatie bij scholen
Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat elke school een eigen sportaccommodatie bij het schoolgebouw heeft staan. Leerlingen van de Montessorischool in de Karel Martelweg krijgen nu hun sportlessen in de 3 km verder gelegen sporthal Genderbeemd. Ook moet snel de knoop worden doorgehakt bij de geheel gerenoveerde vmbo-school aan de Piuslaan in het Burghplan. De Lijst Pim Fortuyn is voorstander van snelle en duidelijke communicatie naar de schooldirecties en over deze nieuw te bouwen sportaccommodatie. Het lijkt ons ontmoedigend voor docenten en leerlingen om voor en na een sportles telkens weer ruim 3 km c.q. 550 meter te moeten overbruggen om sportlessen van de school te kunnen geven en volgen. Daarbij komt: belofte maakt schuld!

Maatschappelijke waarde
In Eindhoven zijn meer dan 210 sportverenigingen actief die samen een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. Toch baart het ons als LPF zorgen dat meerdere verenigingen met een vernieuwde accommodatie een betalingsachterstand hebben. De huurverhoging die door deze nieuwbouw is ontstaan wordt niet gecompenseerd door een betere isolatie van de veel grotere accommodatie. Terwijl volgens de verenigingen de gemeente daar wel van uit is gegaan. Gezien de maatschappelijke waarde van alle sportverenigingen en om de motivatie van het bestuur en andere vrijwilligers niet te ondermijnen is het dus de vraag of de huur voor deze clubs niet te hoog is. Wellicht moet overwogen worden om de huur de komende jaren dusdanig aan te passen zodat de contributie niet absurd verhoogd hoeft te worden en daarmee de motivatie van alle sporters en vrijwilligers gewaarborgd blijft. Het is niet prettig besturen en/of sporten, wetende dat je vele tienduizenden euro’s aan lasten mee moet dragen

Genneper parken
Een prachtig natuurgebied met een sport- en recreatie zone in het zuiden van onze stad. Dit park strekt zich als een groene long uit vanaf de A2/A67 tot aan de rondweg. In dit natuurgebied bevinden zich het zwembad de Tongelreep, het IJssportcentrum, Jan Louwers stadion, FC-Eindhoven-amateurs, Genneper Parken Tennis en een prachtige nieuwe hockey accommodatie van HC Oranje Rood. Een groen gebied waar wij als Eindhoven zuinig op moeten zijn. Het past volgens de LPF dan ook niet om op het RPC terrein een P&R in te richten. Een betonnen vlakte om auto’s op te parkeren is wat de LPF betreft uit den boze, tenzij het geheel onder het maaiveld wordt gebouwd. Anders moet voor dat geplande P&R park een andere locatie worden gevonden.

Tegelijkertijd vinden wij dat de accommodatie van de oudste voetbalvereniging van Eindhoven, zowel van de profs als van de amateurs (AV) hard toe is aan een grondige renovatie van de gebouwen en bij de AV ontbreekt het aan minimaal een kunstgrasveld, waardoor de sporters in andere stadsdelen hun trainingen moeten afwerken. Dat is geen gezonde situatie en slecht voor de clubkas.

Droomscenario
Ook hebben wij als Lijst Pim Fortuyn een open oog en oor voor de bijzondere mogelijkheden die deze locatie ons biedt. Natuurlijk zal er eerst geïnvesteerd moeten worden in de modernisering van velden en verlichting. Ook hier gaan de kosten voor de baat uit, maar de LPF is ervan overtuigd dat Eindhoven deze unieke kans met beide handen moet aangrijpen. Denk eens aan een mogelijke samenwerking met de Fontys Sporthogeschool om daar samen met de TU/e en sportverenigingen innovatieve sporten voor expats en een technologisch sportcentrum mogelijk te maken. Letterlijk een droom scenario.

Nuchtere beoordeling bij subsidies
Als we al subsidiëren moeten wij zo nuchter mogelijk kijken naar het publieksbereik, ondernemerschap en waarde voor de stad. Daarnaast vinden wij dat het Muziekgebouw Frits Philips, het Parktheater, de Eindhovense zwembaden en het IJssportcentrum basisvoorzieningen zijn die onze langdurige steun verdienen. Want zonder een ordentelijke infrastructuur is er geen inspirerend cultuurleven.

Het is ook niet meer van deze tijd om voor experimentele en elitaire kunstuitingen de hand op te houden bij het gemeenteloket. Het is bevorderlijk voor het cultureel ondernemerschap om zelf met een trots gevoel de boer op te gaan en bedrijven, instellingen, fondsen en bemiddelende personen te interesseren voor het financieel mogelijk maken van bijzondere cultuuruitingen. Het Eindhovens belastinggeld kan en moet zoveel beter worden besteed zoals aan verenigingen en instellingen waar burgers direct van baat bij hebben.

Cultuur is geen kasplantje
Overigens hoeft cultuur niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen. Het mag protest uitlokken en experimentele wegen volgen. Daarvoor leven wij in een westerse democratie. Maar waarom zou dergelijke kunst als het gedreven wordt door inhoudelijke ambities en avontuur door de overheid betaald moeten worden? Waarom zouden kunstenaars met een drang naar het experimentele uitgerekend willen aankloppen bij de loketten van onze gemeente? De Lijst Pim Fortuyn heeft geen zin om cultuur als een kasplantje te behandelen en wil ook deze subsidies eens goed inventariseren.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Geen extra financiële steun voor topsport maar wel voor breedtesport

•Inspirerende en vakkundige sportdocenten in basisonderwijs en voortgezet onderwijs

•Een realistische, maar bovendien ook een evenwichtige subsidieverdeling

•Nieuw te bouwen sportaccommodatie bij de Montessorischool in het Genderpark en bij de vmbo school in het Burghplan

•Geen P&R betonvlakte in de Genneper Parken

•Een haalbaarheidsonderzoek naar het hier aangehaalde ‘droomscenario’