Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Rudy Reker

Rudy Reker Lijst Pim Fortuyn Eindhoven staat midden in de maatschappij en heeft heel goed naar de Eindhovense burgers en kiezers geluisterd. Tijd dus voor een ander beleid. Net als de afgelopen vier jaar zullen wij als Lijst Pim Fortuyn gaan voor een Veilig, Leefbaar en Sociaal Eindhoven. Wij zullen het gedachtegoed van Pim Fortuyn in Eindhoven blijven uitdragen en als het aan onze fractie ligt ook uitvoeren. Daar hebt u als inwoners van onze stad recht op. Minder kansarmen en asielzoekers toelaten en een betere spreiding door de ‘’Rotterdamwet’’ ook in Eindhoven toe te passen, zodat jonge Eindhovenaren weer betere kansen krijgen. De overlast van hangjongeren, de criminaliteit en de verpaupering van hele woonwijken moet in Eindhoven fel worden bestreden. De overtollige regelgeving dient te worden geschrapt zodat de bemoeizucht van de politiek wordt verminderd, waarbij zowel de burger als het bedrijfsleven van gaat profiteren. Dit zijn geen loze beloften of verkiezingsretoriek, maar wij doen harde uitspraken. Evenals over de afgelopen vier jaar - 2006-2010 - zullen wij ook over vier jaar wederom als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven aan u verantwoording afleggen over onze inzet en het gevoerde beleid. Raadslid en Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Commissielid Financiën en Bestuur (FB)
Commissielid Ruimte en Vastgoed (RV)
Commissielid Maatschappij en Cultuur (MO)
Commissielid Economie en Mobiliteit (EM)
Commissielid diverse (tijdelijke) werkgroepen
Lid van het Presidium  Mail: /Lilian Reker - Wiebers Evenals de afgelopen raadsperiode zal ik langs het fractiesecretariaat ook in commissies plaatsnemen. Het raadswerk en alles wat daarmee heeft te maken heeft mij geboeid.  

Fractiemedewerkster
Commissielid Maatschappij en Cultuur (MO en EM) Mail:
Tjerk Langman 

Mijn streven is om duidelijk te zijn en om goed naar de burgers te luisteren. Dat heeft er de afgelopen jaren aan ontbroken waardoor er een grote afstand is ontstaan tussen burgers en de Gemeente Eindhoven. Een van mijn prioriteiten is de overlast en criminaliteit in Eindhoven. De methode van de Gemeente Eindhoven om criminaliteit en overlast aan te pakken heeft te weinig resultaat opgeleverd. Zeker wat betreft de overvallen die de stad met grote regelmaat teisteren. De overlast van hangjongeren heeft ook maar deels succes en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Op stedelijk niveau zijn we deze strijd langzaam aan het verliezen en het wordt tijd voor een andere meer rigoureuze aanpak, willen we weer baas worden over onze wijken zodat het woongenot sterk wordt verbeter

Ik pleit dan ook voor meer cameratoezicht in Eindhoven. Met name alle winkelgebieden en probleemwijken moeten van camera's worden voorzien. Dit zal de politie helpen om beter en efficiënter toezicht te houden. Ik ervaar elke dag weer in Rotterdam dat camerabeelden snelle informatie geven en als bewijslast kunnen dienen. Verder ben ik een groot voorstander van het vrije ondernemerschap. De langdurige discussie over zondag-openingstelling van de winkels in Eindhoven is beschamend en een stad als Eindhoven onwaardig. Voor een beter en hoogwaardig openbaar vervoer is onze stad volop in beweging om meerdere HOV-lijnen aan te leggen. Prima, maar waar ik mij wel zorgen over maak is de automobilist. De kans is groot dat deze het kind van de rekening wordt en de binnenstad van Eindhoven steeds slechter met de auto bereikbaar zal zijn. Commissielid Economie en Mobiliteit (FB en EM) mail: / 

 

Mari Nijs

Commissielid Ruimte en Vastgoed (RV en MO) mail:   / 

 

Laat reactieformulier zien