Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Rudy Reker

Fractievoorzitter

Als voormalig ondernemer en als geboren en getogen Eindhovenaar die alle delen van de stad als zijn broekzak kent, ga ik als raadslid (vanaf 2006) mijn vierde zittingsperiode in. Ik zeg dit omdat steeds weer blijkt dat kennis van de stad en politieke ervaring vaak belangrijk zijn bij beslissingen die je als raadslid moet nemen. Verder kijken dan je neus lang is i.p.v. korte termijn- of schijnoplossingen creëren vind ik dan ook geen overbodig werk. Onze stad toekomstbestendig maken én houden alsmede haar inwoners bijstaan als blijkt dat deze door beleidsfouten of ambtelijke missers in de problemen zijn geraakt hebben mijn fractieleden en ik hoog in het vaandel staan. Het raadswerk geeft mij in elk geval veel voldoening.

Mail: /
Website: www.lijstpimfortuyn.nl
https://www.facebook.com/rudyreker
https://twitter.com/LPFeindhoven
Lid van het Presidium

 

Tjerk Langman

Raadslid

Als raadslid wil ik de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Het gevoerde beleid heeft vooral de binnenstad bijna onbereikbaar gemaakt voor de automobilist waardoor ondernemers en bezoekers van de stad de dupe zijn geworden. Dit moet anders!
De veiligheid in onze stad laat te wensen over. Samen met de slimme bedrijven in onze Brainportregio moeten we nieuwe technologische middelen gaan ontwikkelen om de veiligheid te vergroten (Smart Security).
Tenslotte moet verdere islamisering van Eindhoven worden tegengaan. Geen haat-imams meer in onze stad en geen islamitisch onderwijs, zodat onze westerse normen en waarden behouden blijven.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1378217909
Twitter:      @tjerklangman
Instagram: @tjerklangman
mail: /

 

Petra Strijbos - Nijs

Commissielid

Als commissielid van de LPF en niet geboren Eindhovenaar voel ik me al jaren welkom in Eindhoven. Bij mijn werkzaamheden voor het biljarten voor verstandelijk beperkten en mijn werk binnen de Kringloop met veel verschillende mensen en instanties heb ik mijn kennis vergroot wat betreft sociaal domein. Met deze kennis wil ik mij inzetten voor het sociaal domein van onze mooie gemeente.

Het is belangrijk dat we de vinger aan de pols houden wat betreft de kosten maar natuurlijk zal een ieder die het nodig heeft geholpen moeten worden. Samen zullen we moeten kijken hoe we Eindhoven een mooie gezonde stad kunnen laten zijn en blijven. 

  /  

 

Mari Nijs - Strijbos

Commissielid

Als commissielid wil ik me hard maken voor een levendige stad waar iedereen graag wil wonen, werken en recreëren. In het Ruimtelijke Domein worden dit soort zaken geregeld in nieuwe bestemmingsplannen en voor de nabije toekomst de nieuwe Omgevingswet. Hier ligt voor de komende jaren dan ook nog een flinke uitdaging voor onze mooie stad. Plannen maken is prima, maar het moet natuurlijk wel allemaal uitvoerbaar en betaalbaar zijn. En daarbij is het ook zaak dat het allemaal geen eenheidsworst wordt of dat we elke keer dezelfde partijen tegen komen qua ontwikkeling. Al met al nog behoorlijk wat keuzes, welke gemaakt en afgewogen dienen te worden.

Tenslotte wil ik, net als het merendeel van de Eindhovenaren, dat er ook meer balans komt qua groenvoorzieningen en water in de openbare ruimtes.

Email:   /   

 

Lilian Reker - Wiebers

Fractiemedewerkster

Vanaf 2006 ben ik langs mijn normale werkzaamheden commissielid en tegelijk fractiemedewerkster geweest van de Lijst Pim Fortuyn. Het is boeiend en interessant werk gebleken wat ik altijd graag heb gedaan. Maar na 12 jaar is het commissiewerk niet meer te combineren met mijn dagelijkse werkzaamheden met onregelmatige werktijden. Dus tijd om met een gerust hart een stapje terug te doen, omdat wij als fractie goede mensen hebben die mijn plaats kunnen innemen.

Ik zal in de komende periode (2018-2022) alleen nog fractiemedewerkster blijven omdat dit wél goed te combineren valt met mijn normale werkzaamheden. Maar dat ik op dinsdagen nu geen ‘’verplichtingen’’ meer heb is toch even wennen.

 

 


 

 
Carlo van Remortel

Voorzitter Jonge Fortuynisten