Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

De maat is vol!

Raadsvragen: De maat is vol, steun onze ondernemers!
 
Geacht college,
 
Steeds meer niet-essentiële winkels zijn van plan om a.s. zaterdag de deuren te openen, ook als het kabinet vrijdag besluit om de huidige lockdown te verlengen. De LPF staat vierkant achter onze ondernemers. Ze worden door het kabinet in een wurggreep gehouden, hebben geen inkomsten en zien hun spaarcenten verdampen. Ondertussen zien ze met lede ogen aan hoe hun klanten lekker gaan shoppen en eten in de buurlanden omdat ze daar een soepeler en meer humaan coronabeleid hebben. Dit moet stoppen! Want ook het publiek wil weer normaal kunnen winkelen, naar de kapper en de film, sporten en uit eten gaan. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u?

Het deelauto debacle

Raadsvragen: Het deelauto debacle
 
1 november 2021
 
Met antwoord van het college 26 november 2021
 
Geacht college,
 
Uit cijfers blijkt dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de deelauto. Van de miljoen mensen die staan ingeschreven maakt 80% geen gebruik van de deelauto. Het Kennisinstituut Mobiliteit (kiM) heeft berekend dat slecht 0.02% van alle autoritten wordt gereden met een deelauto. En dat aandeel is niet gegroeid sinds 2014. We kunnen dus wel stellen dat de deelauto absoluut niet heeft geleid tot minder autobezit en een vermindering van de parkeerdruk. Dit standpunt hebben wij als LPF-fractie altijd al betoogd. We kunnen hier wel spreken van een debacle. Dat is ook de reden dat de LPF fel gekant is van het opheffen van bestaande parkeervoorzieningen en het bouwen van woontorens zonder de bestaande parkeernorm. 

Terreurverdachten in Eindhoven?

Eindhoven, 8 oktober 2021

Raadsvragen: Terreurverdachten in Eindhoven? Dit kan niet als een verrassing komen. 
 
Met antwoord van het college op 5 november 2021
 
Op donderdag 23 september jl. heeft een arrestatieteam van de Eindhovense politie negen verdachten opgepakt die zich zouden bezighouden met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Jonge mannen, van 18 t/m 31 jaar en allemaal met een Nederlands paspoort. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtegoed.
 
Het bezit van een Nederlands paspoort geeft je wel alle rechten en plichten van een Nederlands staatsburger die wij nog kennen van vóór de islamitische invasie. Maar dat boekje maakt je nog geen Nederlander. Ik zeg hiermee dat het jihadistische gedachtegoed met een Nederlands paspoort niet als sneeuw voor de zon is verdwenen. Zeker niet als onze grenzen wagenwijd openstaan. Deze uitspraak mag u niet oppakken als racisme maar is gewoon een ijskoude constatering. 

Meer ruimte voor fietsers

Raadsvragen: Geef zowel de fietser als de automobilist meer ruimte op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan.

Met antwoord van het college

Eindhoven, 7 juli 2021 Geacht college,

Sinds de herinrichting van de Brussellaan in 2014 is de verkeerssituatie op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan onoverzichtelijk en gevaarlijk geworden. Meerdere ongevallen waarbij ook fietsers bij zijn betrokken zijn daar al gebeurd. Fietsers en automobilisten komen zeker in de spitsperiode vaak met elkaar in botsing op het drukke kruispunt omdat er véél te weinig ruimte is op de rijbaan aan de kant van de Brussellaan. Hierdoor gaan veel fietsers op dat punt over de stoep fietsen wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Staat burgemeester John Jorritsma boven de wet?

Marcel van Roosmalen op zijn best
https://twitter.com/i/status/1417436532089278469

Raadsvragen: Buschauffeurs mogen niet meer toeteren naar de auto van de burgemeester. 

Want dat is dan niet vriendelijk bedoeld.
 
19 juli 2021
 
Geacht college,
 
Hermes heeft hun buschauffeurs geïnformeerd dat ze niet meer mogen toeteren naar de auto van de burgemeester als deze over de busbaan rijdt (zie foto). Zij zijn namelijk in de veronderstelling dat deze auto illegaal gebruikt maakt van de busbanen. Daar kunnen wij ons als LPF wel iets bij voorstellen omdat de auto van de burgemeester nu eenmaal geen bus, hulpverleningsvoertuig of taxi is. Het is dus voor een buschauffeur onduidelijk of deze auto een ontheffing heeft om over de busbaan te rijden. Wie geen ontheffing heeft en toch gebruik maakt van de busbaan krijgt een bekeuring van 150 euro plus 9 euro administratiekosten. Het roept bij ons ook de vraag op waarom de burgemeester überhaupt over de busbaan rijdt als hij niet snel naar bv. een grote calamiteit hoeft te gaan? Daar willen wij graag opheldering over en daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

Storingen in communicatiesysteem

6 juni 2021

Raadsvragen: Zonnepanelen veroorzaken storingen in communicatiesysteem C2000

 Geacht college,
 
Zonnepanelen zorgen voor ernstige verstoringen in C2000, het communicatiesysteem van brandweer, politie en ambulancediensten. Dit komt doordat de gebruikte apparatuur regelmatig niet aan de eisen voldoet. Ook liggen de zonnepanelen hoog, staan de hele dag aan en hebben lange kabels die zorgen de hele dag voor storende signalen. Dat zegt het Agentschap Telecom in haar jaarverslag over 2020.
 
Door de enorme groei van het aantal zonnepanelen vreest het Agentschap dat ook het aantal storingen zal toenemen, waardoor hulpdiensten minder goed met elkaar kunnen communiceren. Inmiddels zijn er over meer dan honderd C2000-antennes klachten ontvangen. Het C2000-systeem telt zeshonderd antennes.
 
Deze ontwikkeling baart de LPF zorgen, zeker ook omdat het college de ambitie heeft om het aantal zonnepanelen in de stad enorm uit te breiden. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

Veroorzaken zonnepanelen storingen in communicatiesysteem C2000

 
 
Veroorzaken zonnepanelen storingen in communicatiesysteem C2000?
 
7 juni 2021
 
Geacht college,
 
Zonnepanelen zorgen voor ernstige verstoringen in C2000, het communicatiesysteem van brandweer, politie en ambulancediensten. Dit komt doordat de gebruikte apparatuur regelmatig niet aan de eisen voldoet. Ook liggen de zonnepanelen hoog, staan de hele dag aan en hebben lange kabels die zorgen de hele dag voor storende signalen. Dat zegt het Agentschap Telecom in haar jaarverslag over 2020.

Raadsvragen: Steun Israël

 
Eindhoven, 17 mei 2021
 
Met antwoord van het college
 
Geacht college,
 
Op dit moment ligt de staat Israël wederom letterlijk en figuurlijk onder vuur en gaat gebukt onder een explosie van geweld en terreur. Het is onbegrijpelijk dat terwijl burgerdoelen in Israël vanuit de Gazastrook worden bestookt met duizenden raketten door de Palestijnse terreurorganisatie Hamas, de internationale gemeenschap juist Israël veroordeeld. En dat terwijl Israël alleen uit zelfverdediging reageert op regelrechte provocaties en oorlogsgeweld vanuit Palestijnse zijde. 
 
Nederland en Israël hebben van oudsher een speciale band en de geweldsgolf vanuit Palestijnse zijde is onacceptabel. Ook Eindhoven heeft een warme band met de Joodse gemeenschap. Daarom moeten wij als stad onze steun uitspreken richting de staat Israël, de enige echte democratie in het Midden-Oosten. 
  
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Appjes-gate en de Eindhovense burgemeester

 
De brenger van het slechte nieuws werd vroeger geliquideerd. Tegenwoordig doet de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma het achterbaks met appjes.
 
8 april 2021. Nu, met antwoord vn het college
 
Wij als Lijst Pim Fortuyn plaatsen deze raadsvragen van fractie M.A. Schreurs omdat het niet de eerste keer is dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, achter de rug van raadsleden een vies en gemeen spel speelt. Deze appjes zijn uit 2018 en de achterbakse appjes waar Rudy Reker (LPF) de gebeten hond is, zijn van 2020. Dit terwijl Jorritsma al vanaf begin 2020 heel de gemeenteraad van Eindhoven voorliegt. Vergelijk dit maar met de Haagse perikelen en de coalitievorming waarbij Pieter Omtzigt, (CDA) en Renske Leijten (SP) de gebeten hond zijn. Alles is toegestaan, de VVD met de ja-knikkers kletsten zich er wel weer uit. De LPF fractie wil dit niet laten gebeuren en zullen er samen met fractie M.A. Schreurs alles aan doen om de waarheid boven tafel te krijgen. 
 

Waakzaam en dienstbaar

 Eindhoven, 25 februari 2021

Raadsvragen: je veilig voelen is een kernwaarde van ons leven.
 
Met antwoord van het college 

Toch is dat niet voor elke inwoner van onze stad vanzelfsprekend, omdat veel instanties langs elkaar heen werken i.p.v. samen te werken. Bij een bedreigende situatie zal men de mouwen moeten opstropen om de zaak te normaliseren, zodat de persoon in kwestie weer met zijn of haar leven op normale wijze door kan gaan. Bij een complexe situatie, waar ik het hier over ga hebben, zijn er teveel zaken volgens het betreffende slachtoffer en een voormalig zedenrechercheur (die uitgebreid onderzoek heeft gedaan) niet of niet goed geregeld door wisselingen van contactpersonen. Maar ook door niet op de juiste wijze terug te koppelen, waardoor het vertrouwen in Wij Eindhoven, GGZ, TRTC, Zuidzorg, Veilig Thuis, GDT, het Zorg en Veiligheidshuis, huisarts, de Politie en het OM in de beleving van het slachtoffer is geschaad. Dus zal iemand de regie moeten oppakken om te komen tot een goede en noodzakelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen en zodoende een passende oplossing te vinden. En deze oplossing heet veiligheid!