Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, de Gemeente Eindhoven wel

 

Eindhoven, 28 februari 2016

Geacht college,

Het Catharinaplein blijft na de zoveelste herinrichting voor problemen zorgen. Zijn het niet de problemen met de inmiddels diverse aangeplante en mislukte boomsoorten, dan wel is het de afwatering van het plein door het ongelijke asfalt onder de grindlaag en het periodieke onderhoud ervan dat veel gemeenschapsgeld blijft kosten. Smaken kunnen verschillen maar u zult het toch met ons eens zijn dat het plein er schandalig uitziet.

De kosten van de herstelwerkzaamheden zouden dan wel op de aannemer worden verhaald (?), maar dat moet ons als slimste gemeente onze eer te na zijn. Waarom niet rigoureus een andere weg inslaan i.p.v. het vasthouden aan een failliet ontwerp waar alle Eindhovense burgers schande van spreken omdat het er niet uitziet? Hetgeen er nu weer gebeurt, is Eindhoven onwaardig.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHgytjJbZrs 

Het Catharinaplein dat normaal gesproken voor twee ton gemakkelijk opgeknapt kon worden kost de Eindhovense belastingbetalers nu al meer dan twee miljoen euro. En nog is het niets en het zal op deze wijze ook nooit iets worden. Ook meerdere (oud)collegeleden hebben dat eerder al aan mij subtiel bevestigd.

Nu de reparatie weer is uitgesteld, is het advies van onze fractie om snel een andere juiste beslissing te nemen door het asfalt en de niet onderhoudsvriendelijke grindlaag te vervangen door bijvoorbeeld steentjes, die zowel passen bij de Catharinakerk als bij de moderne bebouwing. Op Strijp-S zie je prachtige steentjes (foto) die wel bij de monumentale kerk en de Noordwand van het Catharinaplein passen. Het is nog altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Bij dit betoog past slechts één vraag:

1. Is het college bereid om terug te komen op het eerdere plan voor het Catharinaplein, door daar steentjes neer te leggen die onderhoudsvriendelijker en dus op termijn goedkoper zijn?

Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders 

1. Is het college bereid om terug te komen op het eerdere plan voor het Catharinaplein, door daar steentjes neer te leggen die onderhoudsvriendelijker en dus op termijn goedkoper zijn?

  
Antwoord: Op het Catharinaplein zijn inmiddels momenteel Celtis julianae (Chinese zwepenbomen of Netelbomen) geplant. De aannemer neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid om te voldoen aan de door hem afgegeven groeigarantie.  De bomen krijgen daarbij voldoende groeiplaatsverbetering mee. De bomen die er tijdelijk hebben gestaan gedurende de onderzoeksperiode zijn op andere plaatsen in Eindhoven hergebruikt. 

De bestaande verharding is bij de vervanging van de bomen goeddeels intact gebleven. En mede omdat de werkzaamheden op garantie plaatsvinden, kunnen we de verharding niet veranderen. Begin april zal het plein weer worden opengesteld. Zoals eerder aangekondigd zal de gele slijtlaag bij werkbare weersomstandigheden waarschijnlijk in juni opnieuw worden aangebracht. 

Eindhoven, 12 april  2016