Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Onveilig fietspad bij fietstunnel Boutenslaan

Eindhoven, 19 september 2017 Raadsvragen: Onveilig fietspad bij fietstunnel Boutenslaan

Update: Met antwoord van het college

Geacht college,

Afgelopen week heeft er een ernstig fietsongeval plaatsgevonden bij de fietstunnel onder de Boutenslaan. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat er een traumaheli ter plaatse is geweest en het verkeersslachtoffer met spoed is afgevoerd naar het ziekenhuis in Tilburg. Dit is helaas niet het eerste ongeval dat hier heeft plaatsgevonden.

Het fietspad bij het fietstunneltje aan de zijde van de Sint Claralaan is erg verraderlijk door de verhoogde wegafscheiding midden op het fietspad. Van een afstand lijkt de wegafscheiding een witte streep i.p.v. een verhoging. Zeker in het donker valt deze wegafscheiding niet op en ook de zogenaamde ‘varkensruggen’ in de bocht naar de fietstunnel toe zijn erg gevaarlijk voor (brom)fietsers.
Wat opvallend is, is dat op het fietspad aan de andere zijde van de tunnel geen verhoogde wegafscheiding heeft. Dat lijkt ons een stuk veiliger! Zie foto’s.

1. Bent u op de hoogte van dit ernstige ongeval dat afgelopen week bij de betreffende fietstunnel heeft plaatsgevonden?
2. Is het college bekend met het feit dat door de huidige wegafscheiding daar al vaker ernstige ongelukken zijn gebeurd?
3. Is het college het met ons eens dat een verhoogde wegafscheiding levensgevaarlijk is voor (brom)fietsers?
4. Is het college bereid om de verhoogde wegafscheiding z.s.m. te verwijderen en in plaats daarvan te vervangen door een dubbele doorgetrokken witte streep? Zo nee, waarom dan niet?

Rudy Reker, raadslid
Tjerk Langman, commissielid

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Bent u op de hoogte van dit ernstige ongeval dat afgelopen week bij de betreffende fietstunnel heeft plaatsgevonden?
 
Ja, wij hebben vernomen van het ongeval waarbij een fietsster ten val is gekomen en daarbij dusdanig gewond is geraakt dat zij ter behandeling naar het ziekenhuis is overgebracht.
 
2. Is het college bekend met het feit dat door de huidige wegafscheiding daar al vaker ernstige ongelukken zijn gebeurd?
 
Nee, hiervan zijn wij niet op de hoogte. Ook na raadpleging van diverse bronnen zijn hierover geen registraties (zowel ongevallendatabase als media) teruggevonden.
 
3. Is het college het met ons eens dat een verhoogde wegafscheiding levensgevaarlijk is voor (brom)fietsers?
 
Nee, dit zijn wij niet met u eens, mits de rijbaanscheiding voldoende zichtbaar is. Ter verbetering van de zichtbaarheid van de geleider is deze wit gemaakt.  

4. Is het college bereid om de verhoogde wegafscheiding z.s.m. te verwijderen en in plaats daarvan te vervangen door een dubbele doorgetrokken witte streep? Zo nee, waarom dan niet?
 
Nee, hiertoe zijn wij niet bereid vanwege de veiligheid. De verhoogde rijbaanscheiding is lang geleden juist geplaatst om aanrijdingen tussen fietsers onderling te voorkomen. 
 
Er vonden hier veel frontale botsingen plaats tussen fietsers. Men pakte vaak de binnenbocht en vanwege de hoge snelheid en het slechte zicht ging het regelmatig mis. De verwachting is dat door de verwijdering van de geleider het aantal frontale aanrijdingen tussen fietsers onderling weer zal toenemen. Bij schouwing van de situatie ter plekke is geconstateerd dat de geleider (ook in de avond/nacht) voldoende zichtbaar is. 
 
Eindhoven, 18 oktober 2017 (ontvangen 26 oktober)
  

https://www.ed.nl/eindhoven/vrouw-51-gewond-na-val-met-fiets-in-eindhoven-traumahelikopter-biedt-assistentie~aa4f526d/