Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 

Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Welkom in Eindhoven
 

Eindhoven, 6 juni 2018

Raadsvragen: Welkom in Eindhoven

Wederom vandaag een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad over de problemen in de taxiwereld. Nu weer bij Eindhoven Airport. Ik zeg wederom omdat er in de Eindhovense taxiwereld al meer dan 10 jaar problemen zijn die het Eindhovens college niet onder controle kan krijgen. Als ik het taxidossier opensla zie ik de volgende woorden voorbij komen: roetfilters, zwarte taxi’s, snorders, elektrische taxi’s, cabs, Uber, TX keurmerk en als laatste TTO keurmerk. Om de problemen in de Eindhovense taxiwereld op te lossen is handhaving noodzakelijk. Maar ook hier is handhaving niet aanwezig.

Terwijl meerdere chauffeurs in de aankomsthal passagiers ronselen nemen hun lege auto’s parkeerplaatsen in beslag van de concessiehouders en/of van hen waarmee Connexxion een contract heeft, dat per auto 1.500 euro per jaar bedraagt.

Dan heb je nog de kwalijke praktijken van ronselaars, die niets betalen en daarbij selectief te werk gaan door korte ritjes te weigeren of daarvoor de hoofdprijs te rekenen. Dat moeten wij als Eindhoven niet willen omdat dit een slechte indruk van onze stad geeft bij bezoekers en toeristen. Toch wordt er weinig tot geen actie tegen deze taxironselaars ondernomen.

Ook aan de zuidzijde van het spoorwegstation in de binnenstad worden korte ritten geweigerd. De betreffende passagiers worden door- of teruggestuurd naar de noordzijde van het station.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is het college bekend met de ronselpraktijken op Eindhoven Airport?

2. Zo ja, waarom heeft het college dan geen actie daarop ondernomen?

3. Kan het college toezeggen dat zij het handhaven consequent op taxironselaars gaat toepassen?

4. Hoe is de handhaving op de andere taxistaanplaatsen in onze stad geregeld, zoals bij het station en in de binnenstad?

5. Is bij het college bekend dat korte ritten aan de zuidzijde van het spoorwegstation worden geweigerd?

6. Is het college het met onze fractie eens dat bezoekers en toeristen niet een slechte eerste indruk van onze stad moeten krijgen maar zich welkom moeten voelen in Eindhoven?

Rudy Reker

 

06/06/2018 Eindhovens Dagblad 

07/06-2018 Eindhovens Dagblad

08/06/2018 Studio040 

De VVD heeft inmiddels ook vragen gesteld.

Onderwerp:  Taxi’s op Eindhoven airport
 
11 juni 2018
 
Geacht college, 

In het ED van afgelopen week werd melding gemaakt van misstanden bij het aanbieden van taxidiensten op Eindhoven airport. De luchthaven is samen met de treinstations een van de visitekaartjes van onze stad. Daarom zou het extra verveld zijn als bezoekers worden geconfronteerd met agressieve praktijken of nog erger oplichting door taxiaanbieders.

De LPF heeft vragen over dit onderwerp ingediend. De VVD heeft de volgende, aanvullende vragen:

- Bent u bekend met de geschetste misstanden?

- In hoe verre is de beschrijving in de krant correct en concreet? 

- Zijn er aangiftes gedaan voor bijvoorbeeld oplichting door taxichauffeurs?

- Wat zijn de handhavingsmogelijkheden?

- Is het college over deze kwestie in overleg met EA?

- Is het mogelijk EA om een extra inspanning te vragen op het gebied van preventie?
 
Tom Meylink  namens de fractie VVD

Laat reactieformulier zien