Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 

Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Verpaupering door 69 kamerverhuurpanden

 

Raadsvragen: Hoe voorkomen wij nog meer verpaupering in de Bennekel?

Eindhoven, 25 juni 2018

Geachte college,

Op 12 juni jl. is het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ in de raadsvergadering aangenomen. Hoewel de 50 meter regel, zeer tegen de zin van mijn fractie daar vooralsnog niet in is meegenomen, hebben wij wel enkele vragen. Ondermeer over panden waarvan ombouwvergunningen voor 12 juni zijn aangevraagd doch klaarblijkelijk nog niet zijn verleent.

Met name gaat het hier om de panden in de Diepenbrockstraat 23 – 25 waarvan de eigenaar voornemens is om deze van kamerbewoning naar appartementen om te bouwen.

In dat kleine stukje van de Bennekel – 6 straten – zijn er in het verleden 69 panden omgebouwd tot kamerverhuurpanden, waarvan 17 in de Samuel de Langestraat. Met een 50 meter regel had de verpaupering in deze wijk nooit zover kunnen komen.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Hoe kijkt het college aan tegen deze woonwijk in dit deel van de Bennekel?

2. Hoe gaat het nu met de vergunningverlening van panden nu het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ is aangenomen, inzake ombouw tot kamerverhuurpand en/of splitsing van panden waarvan de vergunning wel is aangevraagd maar nog niet is verstrekt?

3. Is voor de Diepenbrockstraat 23 – 25 al een vergunning afgegeven om deze panden om te bouwen tot 2 appartementen waar per appartement 3 wooneenheden voorzien zijn?

4. Welke plannen heeft het college om deze wijk weer leefbaar te maken en kunt u deze plannen delen met de wijkbewoners?

5. Is er de mogelijkheid om het aantal van 69 omgebouwde panden in dit deel van de wijk terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau?

Rudy Reker

25/06/18 Studio040

.

 

Laat reactieformulier zien