Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Krijgen statushouders nog steeds voorrang?

Raadsvragen: Krijgen statushouders nog steeds met voorrang een huis? 

Met antwoord van het college (7 aug. 2018)

Eindhoven, 7 juli 2018
 
Geacht college,
 
Uit een rapportage die is gedaan in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat statushouders in bijna alle gemeenten nog voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning. Dat terwijl er in 2016 door minister Blok een wetswijziging is doorgevoerd waardoor per 1 juli 2017 het niet meer verplicht is om statushouders voorrang te geven.

Deze wetswijziging heeft er niet toe geleid dat gemeenten de statushouders hebben geschrapt als urgentiecategorie. 99% van de gemeenten houdt nog steeds vast aan deze urgentiecategorie, die nu eigenlijk alleen nog van toepassing is voor mensen die bv. in een opvang zitten i.v.m. relatieproblemen (Blijf van m’n Lijfhuis) of mensen die mantelzorg geven of ontvangen maar niet meer voor statushouders. De regio Eindhoven kent het actieplan statushouders 2016-2017 waarin onder andere staat dat er 800 woningen zouden worden gerealiseerd voor statushouders en andere acuut woningzoekenden.
 
Dit brengt mij tot de volgende vragen.

- Vallen de statushouders in Eindhoven nog steeds onder de urgentiecategorie bij de zoektocht naar een woning? Zo ja, waarom wordt de wetswijziging hier niet gehanteerd?

- Hoe staat het met het actieplan statushouders 2016-2017? Wanneer kan de raad een volgende rapportage verwachten?

- Een van de doelen van het actieplan was om te voorkomen dat andere mensen die acuut een woning nodig hadden zouden worden verdrongen door statushouders. Is dit doel bereikt of zijn er toch langere wachtlijsten ontstaan voor deze mensen?

- Bent u het met mij eens dat de urgentiecategorie voor statushouders per direct moet komen te vervallen ook omdat dit een magneetwerking heeft op asielzoekers die nog naar ons land willen komen en daardoor mogelijk een levensgevaarlijke overtocht wagen? Zo nee, waarom niet?

Tjerk Langman, raadslid 

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Vallen de statushouders in Eindhoven nog steeds onder de urgentiecategorie bij de zoektocht naar een woning? Zo ja, waarom wordt de wetswijziging hier niet gehanteerd? 

Ja, wij huisvesten vergunninghouders met voorrang. Alle gemeenten in het Stedelijk Gebied hebben de vergunninghouders als urgentiecategorie benoemd. De wetgever biedt deze mogelijkheid. Overweging daarbij is dat we een taakstelling moeten realiseren en zonder de voorrangsregeling kunnen we deze taakstelling niet realiseren.
 
2. Hoe staat het met het actieplan statushouders 2016-2017? Wanneer kan de raad een volgende rapportage verwachten?

De taskforce statushouders is afgeschaald omdat het aantal te huisvesten vergunninghouders is afgenomen. Daardoor is de taakstelling beter haalbaar. Een volgende rapportage is dan ook niet aan de orde. 
 
3. Een van de doelen van het actieplan was om te voorkomen dat andere mensen die acuut een woning nodig hadden zouden worden verdrongen door statushouders. Is dit doel bereikt of zijn er toch langere wachtlijsten ontstaan voor deze mensen?

Huishoudens die acuut een woning nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor urgentie (hiervoor hebben wij een regionale urgentieregeling). Wij hebben afgesproken met de woningcorporaties dat maximaal 25% van alle vrijkomende woningen wordt toegewezen aan huishoudens met een urgentie (dus inclusief vergunninghouders). Afgelopen jaren en naar verwachting ook in 2018 blijven wij binnen dit percentage.
 
4. Bent u het met mij eens dat de urgentiecategorie voor statushouders per direct moet komen te vervallen ook omdat dit een magneetwerking heeft op asielzoekers die nog naar ons land willen komen en daardoor mogelijk een levensgevaarlijke overtocht wagen? Zo nee, waarom niet?  

Nee, zie antwoord op punt 3. Vluchtelingen komen centraal binnen en worden over het land verspreid wanneer zij een verblijfsstatus krijgen, dus een directe relatie met de regelgeving in Eindhoven is er niet. Er is dan ook geen sprake van een magneetwerking
 
Eindhoven, 7 augustus 2018

 

10/08 Eindhovens Dagblad

11/08 Studio040