Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 

Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Krijgen statushouders nog steeds voorrang?

Raadsvragen: Krijgen statushouders nog steeds met voorrang een huis? 

Eindhoven, 7 juli 2018
 
Geacht college,
 
Uit een rapportage die is gedaan in opdracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat statushouders in bijna alle gemeenten nog voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning. Dat terwijl er in 2016 door minister Blok een wetswijziging is doorgevoerd waardoor per 1 juli 2017 het niet meer verplicht is om statushouders voorrang te geven.

Deze wetswijziging heeft er niet toe geleid dat gemeenten de statushouders hebben geschrapt als urgentiecategorie. 99% van de gemeenten houdt nog steeds vast aan deze urgentiecategorie, die nu eigenlijk alleen nog van toepassing is voor mensen die bv. in een opvang zitten i.v.m. relatieproblemen (Blijf van m’n Lijfhuis) of mensen die mantelzorg geven of ontvangen maar niet meer voor statushouders. De regio Eindhoven kent het actieplan statushouders 2016-2017 waarin onder andere staat dat er 800 woningen zouden worden gerealiseerd voor statushouders en andere acuut woningzoekenden.
 
Dit brengt mij tot de volgende vragen.

- Vallen de statushouders in Eindhoven nog steeds onder de urgentiecategorie bij de zoektocht naar een woning? Zo ja, waarom wordt de wetswijziging hier niet gehanteerd?

- Hoe staat het met het actieplan statushouders 2016-2017? Wanneer kan de raad een volgende rapportage verwachten?

- Een van de doelen van het actieplan was om te voorkomen dat andere mensen die acuut een woning nodig hadden zouden worden verdrongen door statushouders. Is dit doel bereikt of zijn er toch langere wachtlijsten ontstaan voor deze mensen?

- Bent u het met mij eens dat de urgentiecategorie voor statushouders per direct moet komen te vervallen ook omdat dit een magneetwerking heeft op asielzoekers die nog naar ons land willen komen en daardoor mogelijk een levensgevaarlijke overtocht wagen? Zo nee, waarom niet?

Tjerk Langman, raadslid 

 

Laat reactieformulier zien