Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Milli Görüs ook in Eindhoven actief

Raadsvragen: Milli Görüs

Met antwoord van het college

Eindhoven, 21 augustus 2018

Geacht college,

In een artikel van NRC Handelsblad van 17 augustus jl. staat dat Moskeeorganisatie Milli Görüs in de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren heeft meegenomen naar Turkije, om hen te laten onderwijzen door de radicale imam Nureddin Yildiz. Hij steunt de gewapende Jihad in Syrië, heeft sympathie voor Al Qaida en legitimeert geweld tegen vrouwen. Zelfs president Erdogan heeft afstand genomen van Yildiz. Dit gebeurde nadat Yildiz had gezegd dat mannen met 6 jarige meisjes mogen trouwen.

Sinds 2013 zijn diverse reizen georganiseerd vanuit Nederland naar het Turkse onderwijscentrum van Yildiz. Of Milli Görüs nog steeds deze reizen organiseert is onbekend. Vooral het laatste citaat uit het artikel in NRC Handelsblad is zorgwekkend:

“Gemeentebesturen waar Milli Görüs actief is, zitten in hun maag met de band tussen de moskeeorganisatie en de Turkse prediker. Zij maken zich zorgen, maar zien onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen, zeggen gemeentelijke bronnen”

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Welke activiteiten ontplooit Milli Görüs in Eindhoven en welke organisaties/moskeeën zijn hierbij betrokken?

2. Op welke wijze wordt er toezicht gehouden op deze organisaties/moskeeën en is de Gemeente Eindhoven hierbij betrokken?

3. Is er sprake van een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Eindhoven en Milli Görüs? Zo ja op wat voor manier?

4. Is de inhoud van het artikel in het NRC Handelsblad ook van toepassing op de Eindhovense tak van Milli Görüs en zijn er ook Eindhovense jongeren naar het trainingskamp van Yildiz in Turkije vertrokken?

5. Welke maatregelen gaat u nemen als er daadwerkelijk Eindhovense jongeren door Milli Görüs naar het trainingskamp van Yildiz worden gestuurd?

6. Is het laatste citaat van het artikel ook van toepassing op het Eindhovens gemeentebestuur?

Tjerk Langman
Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/17/jongerenreis-naar-radicale-prediker-a1613504 

21/08/2018 Omroep Brabant 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders
 
1. Welke activiteiten ontplooit Milli Görüs in Eindhoven en welke organisaties/moskeeën  zijn hierbij betrokken?

Milli Görüs zelf ontplooit geen activiteiten in Eindhoven. In Eindhoven zijn wel twee moskeeën gelieerd aan Milli Görüs. Deze moskeeën organiseren in heel Eindhoven sociaal maatschappelijke activiteiten.
 
2. Op welke wijze wordt er toezicht gehouden op deze organisaties/moskeeën en is de  Gemeente Eindhoven hierbij betrokken?

De gemeente Eindhoven heeft hierin geen toezichthoudende rol, tenzij er sprake lijkt/ is van (mogelijke) verstoring van de openbare orde. Wij zijn, net als met andere moskeeën, ook met de twee genoemde moskeeën in goed overleg. We zullen het onderwerp hier ter sprake brengen.
 
3. Is er sprake van een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Eindhoven en  Milli Görüs? Zo ja op wat voor manier?  

Nee.
 
4. Is de inhoud van het artikel in het NRC Handelsblad ook van toepassing op de  Eindhovense tak van Milli Görüs en zijn er ook Eindhovense jongeren naar het  trainingskamp van Yildiz in Turkije vertrokken? 

Zie antwoord op vraag 1 en 2. Voor zover ons bekend hebben er geen Eindhovense jongeren aan deelgenomen. 
 
5. Welke maatregelen gaat u nemen als er daadwerkelijk Eindhovense jongeren door  Milli Görüs naar het trainingskamp van Yildiz worden gestuurd?  

Als dat zou blijken gaan we hierover met de betrokken jongere en het gezin en met  de moskee in gesprek.
 
6. Is het laatste citaat van het artikel ook van toepassing op het Eindhovens  gemeentebestuur?  

Nee.
 
 
Eindhoven, 9 oktober 2018.