Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Milli Görüs ook in Eindhoven actief

Raadsvragen: Milli Görüs

Eindhoven, 21 augustus 2018

Geacht college,

In een artikel van NRC Handelsblad van 17 augustus jl. staat dat Moskeeorganisatie Milli Görüs in de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren heeft meegenomen naar Turkije, om hen te laten onderwijzen door de radicale imam Nureddin Yildiz. Hij steunt de gewapende Jihad in Syrië, heeft sympathie voor Al Qaida en legitimeert geweld tegen vrouwen. Zelfs president Erdogan heeft afstand genomen van Yildiz. Dit gebeurde nadat Yildiz had gezegd dat mannen met 6 jarige meisjes mogen trouwen.

Sinds 2013 zijn diverse reizen georganiseerd vanuit Nederland naar het Turkse onderwijscentrum van Yildiz. Of Milli Görüs nog steeds deze reizen organiseert is onbekend. Vooral het laatste citaat uit het artikel in NRC Handelsblad is zorgwekkend:

“Gemeentebesturen waar Milli Görüs actief is, zitten in hun maag met de band tussen de moskeeorganisatie en de Turkse prediker. Zij maken zich zorgen, maar zien onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen, zeggen gemeentelijke bronnen”

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Welke activiteiten ontplooit Milli Görüs in Eindhoven en welke organisaties/moskeeën zijn hierbij betrokken?

2. Op welke wijze wordt er toezicht gehouden op deze organisaties/moskeeën en is de Gemeente Eindhoven hierbij betrokken?

3. Is er sprake van een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Eindhoven en Milli Görüs? Zo ja op wat voor manier?

4. Is de inhoud van het artikel in het NRC Handelsblad ook van toepassing op de Eindhovense tak van Milli Görüs en zijn er ook Eindhovense jongeren naar het trainingskamp van Yildiz in Turkije vertrokken?

5. Welke maatregelen gaat u nemen als er daadwerkelijk Eindhovense jongeren door Milli Görüs naar het trainingskamp van Yildiz worden gestuurd?

6. Is het laatste citaat van het artikel ook van toepassing op het Eindhovens gemeentebestuur?

Tjerk Langman
Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/17/jongerenreis-naar-radicale-prediker-a1613504 

21/08/2018 Omroep Brabant

 

 

Laat reactieformulier zien