Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: (on)veiligheid Nederlandplein

1 november 2018

Geacht college,

Vorige week hebben twee winkels aan het Nederlandplein (Jumbo, Lidl) te maken gekregen met een overval. In februari en mei van dit jaar werd het Kruidvat in hetzelfde winkelcentrum ook al overvallen. Dat dit een enorme impact heeft op medewerkers van deze bedrijven zal duidelijk zijn. De LPF begrijpt dat ondernemers, maar ook de omwonenden zich daarom terecht zorgen maken over de veiligheid.

Namens de LPF Eindhoven heb ik gesproken met diverse winkeliers en het was goed om te horen dat ze in gezamenlijk overleg gaan kijken hoe ze het beste de veiligheid kunnen bevorderen. Ook de politie heeft al aangegeven om extra te gaan surveilleren. Maar dat alleen vrezen wij is niet voldoende.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Heeft het college plannen om de veiligheid op het Nederlandplein te verbeteren en daardoor de winkeliers te ondersteunen?

2. De wens om cameratoezicht in dit winkelcentrum hoor je niet alleen van deze ondernemers maar ook bezoekers en omwonenden. Kunt u deze wens honoreren en zo nee, waarom niet?

3. De laatste maanden hebben er in Eindhoven veel overvallen plaatsgevonden. Daarom rijst bij ons de vraag of het ‘Donkere Dagen Offensief’ nog wel functioneert en effectief genoeg is. Hebt u daar al een onderzoek naar gedaan en kunt u ons hierover verder informeren?

Tjerk Langman
Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina