Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Ayahuasca ceremonies

Politie grijpt in bij ’healing’ in Eersel na dode

Dat de Lijst Pim Fortuyn fractie om meerdere redenen niets op heeft met drugs, op welke wijze en in welke vorm dan ook, moge duidelijk zijn. Op 6 maart 2018 heeft Tjerk Langman namens de fractie Lijst Pim Fortuyn al een rondvraag gesteld over Ayahuasca ceremonies. Onze vragen en het schriftelijk antwoord van het college kunt u hieronder lezen. 

Rondvraag: Ayahuasca ceremonies.

Het tv-onderzoeksprogramma Rambam heeft onlangs een uitzending gewijd aan de nieuwe drug Ayahuasca. De werkzame stof in Ayahuasca is DMT en dat staat op lijst 1 van de Opiumwet. Het is dus verboden om dit product te produceren, te verhandelen of om het in bezit te hebben. Nu zijn in Nederland de zogenaamde Ayahuasca ceremonies erg in opkomst. Dat zijn ceremonies waarbij een groep mensen onder invloed van deze zeer hallucinerende drug een spirituele reiniging ondergaat onder begeleiding van een sjamaan. Het deelnemen aan zo’n ceremonie kost veel geld.

De mensen die dit soort ceremonies organiseren adverteren op hun website dat het gebruik van Ayahuasca een therapie is dat kan helpen om angsten en depressies te verdrijven en dat je na het volgen van zo’n ceremonie meteen kunt stoppen met het gebruik van antidepressiva. Dit is ons inziens een ernstige vorm van kwakzalverij.

Wij hebben daarom contact gezocht met Novadic Kentron. Het gebruik van deze hallucinerende drug wordt door hen ernstig ontraden als mensen kampen met angst en dwangstoornissen of als ze antidepressiva gebruiken. Het heeft juist een versterkende werking op angsten en depressies en het abrupt stoppen met antidepressiva is zeer gevaarlijk. Omdat ook in Eindhoven deze ceremonies worden georganiseerd (zie link 1) hebben wij de volgende vragen.

- Onderkent u de gevaren van de zogenaamde Ayahuasca ceremonies?

- Bent u het met ons eens dat de term kwakzalverij van toepassing is op deze ceremonies?

- Wordt Ayahuasca ook verstrekt in smartshops of coffeeshops in Eindhoven?

- Bent u van plan om de verkoop van deze drug en de ceremonies in Eindhoven te verbieden?

- Hoe gaat u dit verbod handhaven in de toekomst?

Tjerk Langman

http://www.yanushewa.nl/contact/ (Link 1)

https://www.npo.nl/rambam/30-01-2018/BV_101387260 (Link 2, uitzending van Rambam)

 

B&W beslisdatum    9 maart 2018  
  
Betreft: rondvraag 
 
Geachte raad,
 
Op 6 maart heeft de LPF een rondvraag gesteld over Ayahuasca ceremonies.
 
1. Onderkent u de gevaren van de zogenaamde Ayahuasca ceremonies?

2. Bent u het met ons eens dat de term kwakzalverij van toepassing is op deze ceremonies?

3. Wordt Ayahuasca ook verstrekt in smartshops of coffeeshops in Eindhoven? 

4. Bent u van plan om de verkoop van deze drug en de ceremonies in Eindhoven te verbieden? 

5. Hoe gaat u dit verbod handhaven in de toekomst?
 
Afgesproken is deze rondvraag schriftelijk te beantwoorden. In dat kader berichten wij u als volgt:
 
1. Wij hebben de uitzending van Rambam over de risico’s van het gebruik van Ayahuasca bekeken. Het klopt inderdaad dat de werkzame stof DMT die wordt verwerkt in Ayahuasca op Lijst I van verdovende middelen staat en dit betekent dat het een harddrug is.

2. De regering gaat over de volksgezondheid en de burgemeester over het beëindigen van drugshandel in een pand. Daar beperken we ons toe en dat u dit kwakzalverij noemt, laten we aan u. Te meer omdat er allerlei Europese rechtspraak en strafrechtspraak is over Ayahuasca en de Santo Daimekerk. Uit een gister gepubliceerd arrest van 28 februari zegt het Hof Amsterdam bijvoorbeeld nog eens dat het invoerverbod op Ayahuasca een beperking is van de vrijheid van godsdienst. Een beperking overigens, die het Hof in dat geval juridisch toestaat.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:688

3. In smartshops is drugsverstrekking sowieso verboden. In coffeeshops mag alleen softdrugs worden verkocht en geen harddrugs. Uit geen enkel controlerapport blijkt dat Ayahuasca er ooit is aangetroffen.

4. De verkoop van drugs, dus ook van deze drugs, is al verboden door de Opiumwetgever. Dat hoeven wij niet nog eens te doen. Zou zich zo’n ceremonie in Eindhoven voordoen en zou daar in drugs worden gehandeld, dan zou de burgemeester zo’n pand kunnen sluiten. Ook dan moet overigens worden gekeken of de vrijheid van godsdienst in dat geval in het geding is.

5. Strafrechtelijk gaat het OM over handhaving. Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester een handhavingsbevoegdheid en daar is Damoclesbeleid voor als een geval zich aandient. Wij geven er overigens geen prioriteit om actief op zoek te gaan naar Ayahuasca.

Burgemeester en wethouders,

secretaris

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3493091/politie-grijpt-in-bij-healing-in-eersel-na-dode

 

Vervolg-rondvraag en beantwoording 

Antwoord Burgemeester 1. Maakt u zich ook zorgen over de wildgroei van Ayahuasca ceremonies en heeft u in beeld hoeveel van dit soort ceremonies er in onze gemeente worden georganiseerd? Nee, er is geen beeld van het aantal ceremonies in Eindhoven. Zoals vorig jaar aangegeven bij de beantwoording van raadsvragen gaan wij hier ook niet actief naar op zoek. 2. Bent u na dit ernstige incident nu wel van plan om prioriteit te geven aan de opsporing van Ayahuasca en de ceremonies te verbieden? Zeker na de waarschuwingen van Jellinek en omdat in 2018 het Amsterdamse hof heeft bepaald dat de Santo Daime kerk geen ceremonies met Ayahuasca meer mag organiseren? Het is natuurlijk ernstig dat er iemand is overleden en de politie doet momenteel onderzoek naar de exacte toedracht daarvan. Het Openbaar Ministerie bepaalt of er aanleiding is om over te gaan tot vervolging.

 

 

Laat reactieformulier zien