Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

'Zorgcentrale is één grote chaos'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Erbarmelijke omstandigheden Centrale24

Eindhoven, 5 februari 2020

Geacht college,

Onze fractie is erg geschrokken van het krantenbericht van 4 februari jl. over de zorgcentrale Centrale24 van Lunet Zorg. Diverse klokkenluiders slaan alarm over de veiligheid van aangesloten cliënten. Dit omdat vaak onervaren personeel wordt ingezet en de werkdruk enorm is.
Daarom hebben wij contact opgenomen met een van de klokkenluiders en na dat gesprek zijn wij van mening dat de situatie zo schrijnend is dat er acuut maatregelen moeten worden getroffen om (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Hierbij een opsomming van de problemen die er volgens de klokkenluider momenteel allemaal spelen:

- Veel centralisten zijn onervaren (studenten) en niet BIG geregistreerd. Dus hebben ze geen verpleegkundige achtergrond.

- De centralisten zijn overbelast door de vele systemen die ze vooral in de nacht in de gaten moeten houden. Denk daarbij aan bewegingsmelders, personenalarmering, gps-tracksystemen, camerasystemen. Als de centralist druk is met een syteem (bv. omdat een cliënt gevallen is, verward is of een epileptische aanval heeft) kunnen ze de andere systemen onvoldoende controleren waardoor ze weleens alarmerende signalen missen.

- De sytemen waarmee gewerkt wordt zijn sterk verouderd waardoor storingen kunnen ontstaan.

- Door de werkdruk en onvrede is er een groot verloop van ervaren en gekwalificeerd personeel. Het afgelopen jaar vertrokken er 30 centralisten. Hierdoor wordt steeds meer onervaren personeel ingezet dat niet bekwaam is met alle risico’s van dien.

- Het rooster wat gehanteerd wordt is ronduit ongezond. Veel te veel wisselende diensten en zeker teveel nachtdiensten. De CAO afspraken worden niet gevolgd.

- Het ziekteverzuim is erg hoog, tussen de 10 en 25 procent!

- De leidinggevende beoordeeld de ziektemeldingen ipv een bedrijfsarts. Hierdoor wordt het personeel soms gedwongen om toch te komen werken en anders vakantie-uren in te zetten.

- De communicatie tussen de leiding en het personeel is ronduit slecht, en er is sprake van een conflictsituatie en een angstcultuur.

- Dat er sprake is van een crisis is wel duidelijk, want Lunet Zorg heeft deze week een crisiscommunicatiebureau ingeschakeld ivm het risico op reputatieschade.

- Familieleden die clienten in de ochtend aantreffen merken ook dat de cliënten niet of onvoldoende gevolgd worden met alle gevaren van dien.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van alle negatieve berichtgeving rondom de Centrale24?

2. Bent u het met ons eens dat de veiligheid van de cliënten in het geding is en dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen? Zo nee, waarom niet?

3. Kan de Centrale24 nog wel functioneren zonder directe maatregelen? Is dat nog wel verantwoord en uit te leggen aan de cliënten en de familieleden?

4. Vindt u ook dat de inspectie gezondheidszorg moet worden ingeschakeld en dat er een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld ipv een intern onderzoek zodat in een gedegen rapport zwart op wit de problemen en de verbeterpunten kunnen worden beschreven? Graag uw reactie.

5. Of is het college van mening dat er gezien deze erbarmelijke situatie direct een crisismanager moet worden aangesteldt?

6. Hoe is het mogelijk dat er heel vaak personeel ingezet wordt zonder verpleegkundige of verzorgende beroepsopleiding (BIG geregistreerd), dit is toch vragen om problemen?

7. Hoe kan het zijn dat de ondernemingsraad van Lunet Zorg en de familievereniging Lunet Zorg al veel langer op de hoogte zijn van alle problemen bij Centrale24 maar dat er nog steeds geen adequate actie is ondernomen?

8. Hoe gaat de klachtenafhandeling van cliënten in zijn werk en hoeveel klachten zijn er het afgelopen jaar bij Centrale24 binnengekomen?

9. In april verhuist de Centrale24 van het universiteitsterrein naar de High Tech Campus. Wat voor impact heeft dat op de zorgverlening, de cliënten en het personeel?

https://www.ed.nl/eindhoven/personeel-eindhovense-zorgcentrale-slaat-alarm-het-is-wachten-op-een-hele-grote-fout~a84e5744/ 

https://www.ed.nl/eindhoven/centralist-van-centrale-24-als-ouders-dit-weten-breekt-de-hel-los~abc2da50/

 

I.v.m. de urgentie zouden wij graag de antwoorden met spoed willen ontvangen.

 

Tjerk Langman,

Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

https://www.ed.nl/eindhoven/grote-zorgen-in-raad-en-kamer-om-chaos-bij-eindhovens-centrale24~af8e6118/

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina