Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Held Louis Buelens krijgt toch een eigen pad

Over Louis Buelens zijn twee keer raadsvragen en meerdere gesprekken, zowel met collegeleden, ambtenaren als met de Van Abbestichting aan vooraf gegaan, maar het doel van de Lijst Pim Fortuyn is  bereikt. Een blijvend eerbetoon voor de Belgische piloot die zijn leven gaf om dat van vele Eindhovense burgers te sparen. 

'Louis Buelens vloog op 28 januari 1960 met zijn straaljager F84 Thunderstreak boven Eindhoven toen hij motorpech kreeg. Hij had gebruik kunnen maken van zijn schietstoel, maar dan zou het vliegtuig op de stad zijn neergestort. Hij wist het toestel tot buiten het bewoonde gebied te manoeuvreren en stortte neer in een weiland in Son, waar nu de wijk Heesterakker ligt.' : Eindhoven in beeld

Foto: Eindhoven in Beeld

Raadsvragen: Louis Buelensschool

Eindhoven, 11 juli 2019

Geacht college,

Met verbazing heeft de LPF kennis genomen van de naamsverandering van de Louis Buelensschool in de wijk Heesterakker. Een heldennaam wordt geschrapt en veranderd in “De Groene Vlinder”. De Belgische held Louis Buelens die een belangrijke rol heeft gespeeld in onze Eindhovense geschiedenis dreigt zo in de vergetelheid te raken. Wij vinden het een onbegrijpelijke beslissing van de schoolleiding om de naam van de man die in 1960 een ramp voorkwam door zijn straaljager in een weiland te laten crashen i.p.v. op een Eindhovense wijk zomaar te schrappen met als reden dat de school ‘toe was aan een nieuwe koers’. Niet alleen binnen onze fractie is er veel onbegrip over deze beslissing maar ook bij buurtbewoners en de Van Abbestichting.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Was u op de hoogte van deze naamsverandering en wat is uw mening hierover?
2. Is er overleg geweest tussen de schoolleiding en de gemeente over de naamsverandering en kan de schoolleiding zelfstandig de naam van de school veranderen?
3. Bent u het met ons eens dat de naam van de held Louis Buelens zo in de vergetelheid dreigt te raken?
4. Bent u bereidt om op een andere manier de naam van Louis Buelens in ere te houden? Denkt u daarbij bv. aan de opwaardering van het bestaande monument in het Amandelpark?
5. Bent u bereidt om met de schoolleiding in gesprek te gaan om te kijken hoe de school toch aandacht kan blijven besteden aan Louis Buelens?
6. Hoe gaat u voorkomen dat in de toekomst nog meer namen die van betekenis zijn voor de geschiedenis en het erfgoed van Eindhoven zomaar worden veranderd?

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet

Tjerk Langman
Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

Vervolgraadsvragen Louis Buelens

Eindhoven, 8 november 2019

Geacht college,

In uw beantwoording op onze raadsvragen over de naamsverandering van de Louis Buelensschool schrijft u dat u de naam Louis Buelens gaat voordragen aan de straatnamencommissie zodat in de toekomst, mogelijk een straat of park naar Louis Buelens kan worden vernoemd. Wij zijn als LPF verheugd dit te horen omdat Louis Buelens hiermee de erkenning krijgt die hij verdient na zijn heldendaad. En zo zorgen we ervoor dat zijn naam levend wordt gehouden.

In het Amandelpark in de wijk Vaartbroek staat een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan Louis Buelens. Wij zijn daarom van mening dat het gepast is om de naam van het Amandelpark te veranderen in het Louis Buelenspark. Deze optie is ook geopperd door de Henri van Abbestichting. U hebt al eerder een brief ontvangen van de stichting met dit verzoek.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bereid om samen met de straatnamencommissie alles in het werk te stellen om de naamsverandering van het park door te voeren?
2. Kunt u ons op de hoogte houden over de voortgang van dit proces?
3. Hoe gaat u het draagvlak onder de onwonende toetsen?

Tjerk Langman
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Eindhovens Dagblad 11/07/2019

Eindhovens Dagblad 12/12/2019 

 Eindhovens Dagblad 24 maart 2020