Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Waar de vijfde stad van Nederland klein in kan zijn

Wederom een bureaucratisch hoogstandje van de Gemeente Eindhoven

Om Raadsvragen waar het ambtenarenapparaat intern meer dan drieduizend euro aan doorbelast, mede op verzoek van het college tijdens de coronacrisus te voorkomen en omdat ook veel Eindhovense ambtenaren vanuit huis werken, dachten wij als Lijst Pim Fortuyn fractie met één briefje het college één vraag voor te leggen die binnen vijf minuten kon worden afgehandeld. Namelijk om in gesprek te gaan met enkele ondernemers in de Hooghuisstraat om zo een rechtsgang te voorkomen.  Schaamteloos mochten wij vernemen dat deze ene vraag alléén maar via  raadsvragen naar het college kon worden doorgestuurd. (Noot red. Het college streeft er dan na om binnen vier weken de vraag te beantwoorden)  

Eindhovens Dagblad  

28/04 Met antwoord van het college

Eindhoven, 1 april 2020

Parkeren Krabbendampad
 
Geacht college,
Onze fractie heeft met verbazing het ED krantenartikel van 31 maart jl. gelezen over het handhaven op foutparkeren op het Krabbendampad. Sinds tientallen jaren wordt hier door de ondernemers en
vastgoedeigenaren geparkeerd. Het is namelijk de achterzijde van een aantal winkels en woningen aan de Hooghuisstraat. De aanwezige parkeervakken zijn eigendom van de pandeigenaren en er wordt al jaren met twee wielen in het vak en twee wielen buiten het vak geparkeerd. Dit wordt al 20 jaar zo gedoogd maar nu gaat de gemeente plots vanaf 1 april actief handhaven en dat zou volgens de ondernemers en de vastgoedeigenaren zonder overleg zijn gegaan. Zij willen daarom nu een kort geding aanspannen tegen de gemeente omdat er erfdienstbaarheid van parkeren zou zijn ontstaan omdat deze parkeersituatie al zolang wordt gedoogd. De gemeente zegt wel juist te hebben gecommuniceerd en dat het besluit is genomen nadat er klachten waren binnengekomen van overlast door verkeerd parkeren.
 
Oproep
Onze fractie wil graag een rechtsgang voorkomen en roept daarom het college op om in gesprek te gaan met de ondernemers en vastgoedeigenaren en het handhaven op te schorten tot tenminste 1 juli. Zij hebben namelijk aan ons laten weten zeer bereid te zijn om mee te denken over een oplossing. Denk daarbij aan het betalen van parkeergelden en het herinrichten (vergroenen) van het Krabbendampad.
 
Coronacrisis
De detailhandel staat de laatste jaren al erg onder druk, daar komt de coronacrisis nu ook nog bij. Ook de gemeente heeft hier veel last van en ervaart extra werkdruk. Daarom is niemand nu gebaat bij een rechtsgang. Een flexibele houding lijkt ons nu het beste om tot een oplossing te komen.
 
We hopen spoedig uw antwoord te mogen ontvangen.
 
Tjerk Langman, raadslid
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
 
Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Onze fractie wil graag een rechtsgang voorkomen en roept daarom het college op om in gesprek te gaan met de ondernemers en vastgoedeigenaren en het handhaven op te schorten tot tenminste 1 juli.
Het standpunt om in gesprek te gaan met de ondernemers en andere belanghebbenden ter plaatse wordt gedeeld. Besloten is om het opleggen van sanctiebesluiten op te schorten tot 1 mei 2020, opdat in de resterende tijd in gesprek kan worden gegaan. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de belanghebbenden en wordt een minnelijke oplossing besproken. 

Handhaven op de geschetste situatie is ingegeven door verzoeken daartoe van belanghebbenden en door de ondernemers zelf die zich geconfronteerd zagen met parkerende auto’s van derden ter plaatse. De advocaat van een aantal ondernemers heeft de gemeente een dagvaarding gestuurd. Inmiddels heeft een advocaat zich namens de gemeente gesteld en is de zittingsdatum van 30 april aanstaande bepaald. Het heeft de voorkeur van het college om tot een minnelijke oplossing te komen.

Eindhoven, 28 april 2020