Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Geen Zwarte Pieten betekent het einde van een lange Eindhovense traditie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvragen: Geen Zwarte Pieten betekent het einde van een lange Eindhovense traditie

 

Met antwoord van het college op28/5

 
Eindhoven, 2 mei 2020
 
Geacht college,
 
Met een Raadsinformatiebrief heeft u laten weten dat er dit jaar geen Zwarte Pieten welkom zijn bij de Sinterklaasintocht. U schrijft letterlijk: ‘De Pieten worden niet met een zwarte of bruine basiskleur geschminkt’. Verder kunnen we lezen dat wanneer de huidige organisator van de Sinterklaasintocht niet aan deze voorwaarde wil voldoen er gezocht zal worden naar een andere organisator, die zich wel wil conformeren aan de door u gestelde kaders. U schoffeert hierdoor de huidige organisator inclusief honderden vrijwilligers die al vele decennia de Sinterklaasintochten tot volle tevredenheid hebben georganiseerd.  
 
De huidige organisatie heeft de traditionele Zwarte Piet in de afgelopen jaren al zodanig aangepast dat er absoluut geen verband kan worden gelegd met het slavernijverleden, dat volgens historici  nooit iets met het Sinterklaasfeest te maken heeft gehad. Deze kromme en ongefundeerde gedachtegang is toe te schrijven aan een landelijke kleine groep gefrustreerde beroepsactivisten. Om deze groep tegemoet te komen in hun eisen waren in de afgelopen jaren de Zwarte Pieten in Eindhoven al donkerbruin i.p.v. zwart of met andere kleuren geschminkt. Ook kroeshaar en grote oorringen waren al jarenlang door de organisatie verbannen. Uit diverse enquetes is gebleken dat de inwoners van Eindhoven in grote meerderheid de traditionele Zwarte Piet willen behouden, zodat deze meerderheid door u nu zonder enige inbreng of inspraak terzijde wordt geschoven. We zijn terug in het tijdperk van de regenten.  
 
De ongeregeldheden tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november 2018 zijn mede door uw opzet en onder uw verantwoordelijkheid als burgemeester van Eindhoven uit de hand gelopen. Met een mail van de Lijst Pim Fortuyn, tien dagen voor de intocht hebben wij u laten weten dat er een tegenactie zou komen als Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tijdens de intocht zou demonstreren. Desondanks zet u de actiegroep KOZP toch op een prominente plek vlak langs de optocht. Dat is de kat op het spek binden en vragen om problemen. U als burgemeester was daarvoor als enige verantwoordelijk, maar het siert een burgervader niet om alle schuld uitsluitend aan derden toe te schrijven.  
 
In plaats van tijdig met de huidige organisatie in overleg te gaan voor de komende Sinterklaasintocht, om met kleine aanpassingen de Sinterklaasoptocht naar ieders tevredenheid doorgang te laten vinden tekent u met dit besluit het einde van een Eindhovense Sinterklaastraditie, die al van ver voor de Tweede Wereldoorlog jaarlijks in onze stad plaatsvindt. Dit kunnen wij namens de meerderheid van de Eindhovense bevolking niet zomaar laten gebeuren.

http://in.beeldengeluid.nl/kanaal/2514-sinterklaas/2523-intocht-sinterklaas-in-eindhoven 

De burgemeester van deze stad, die maar voor een korte periode dit ambt mag bekleden, dient ook de culturele Nederlandse en Eindhovense tradities te koesteren en niet de gemakkelijke maar tevens ook de verkeerde weg te kiezen. Dit door een klein percentage beroepsactivisten hun zin te geven en daarmee het einde van de Eindhovense Sinterklaastraditie in te luiden. 
 
Eindhoven is een multiculturele stad en door het diversiteitenbeleid dient u als college rekening te houden met diverse culturele achtergronden, dus ook die van de blanke Nederlandse bevolking, waarvan het merendeel zowel landelijk als hier lokaal voor de traditionele Sinterklaasintocht is. Begrijpend en meelevend zoals wij hier in Eindhoven zijn hebben de inwoners geen moeite met kleine aanpassingen, zoals deze de laatste jaren al hebben plaatsgevonden, maar om Zwarte Piet helemaal uit de intocht te verbannen is een brug te ver - zeker op de regenteske wijze waarop het nu gebeurt -.  
 
Was de verhouding donkerbruin-gekleurd nu al 60-40 dan kan dit in overleg misschien wel naar 
50-50. Maar echte ‘Zwarte’ Pieten moeten er blijven i.p.v. een duidelijk herkenbare buurman, buurvrouw of ome Harrie en tante Mien met een paar verfstrepen op hun gezicht. Uiteraard zullen wij deze RIB brief agenderen voor de commissievergadering, zodat de gemeenteraad zich ook hierover kan uitspreken. Maar nog beter is dat de burgemeester de tradionele optocht van dit jaar laat doorgaan met het vooruitzicht dat in maart 2021, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen er een officiele volksraadpleging via een referendum over het uiterlijk van Zwarte Piet in Eindhoven wordt gehouden. Deze democratische uitslag zal dan door iedereen geaccepteerd dienen te worden en een einde moeten maken aan de jaarlijkse discussie.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 
1. Bent u als burgemeester en college genegen om onze vraag over een volksraadpleging naar het uiterlijk van Zwarte Piet via een democratisch referendum tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 te honnoreren? 
 
2. Bent u ook genegen om de Sinterklaasintocht in november van dit jaar op traditionele wijze door te laten gaan? 
 
3. Als vraag 1 en 2 met een nee worden beantwoord wat zijn dan de redenen daarvoor?
 
4. Bent u het met ons eens dat als getornd wordt aan de kleur en het uiterlijk van Zwarte Piet de kledinglijn ook aangepast dient te worden en daarmee het einde van dit kinderfeest in gang is gezet? Zo nee, waarom niet?
 
5. Heeft de burgemeester en het college gedacht aan de juridische gevolgen als zij de subsidieverlening aan deze organisatie af laat hangen van het uiterlijk van de tradionele Zwarte Piet, door deze dwingend een zodanig uitlijk aan te meten wat niets meer met de tradionele Zwarte Piet heeft uit te staan? En daardoor de Sinterklaasintocht ter ziele gaat? Treedt de burgemeester hier niet buiten zijn bevoegdheid? 
 
6. Hebben de burgemeester en het college overwogen wat het Sinterklaasfeest economisch betekent voor het MKB in deze regio, dat het nu in corona tijd heel zwaar heeft?
 
7. Hebben de burgemeester en het college contact gehad met de Kamer van Koophandel en met vertegenwoordigers van het MKB in de Metropoolregio Eindhoven? 
 
8. Gelden deze door u gestelde kaders ook voor de jaarlijkse Pieten Parade? Heeft u al met hen gesproken en zo ja wat was hun reactie?
 
In de Raadsinformatiebrief van 28 april jl. gaat u uit frustratie over uw eigen misrekening tijdens de intocht in 2018 erg ver, zo niet veel te ver in uw bemoeienis over het uiterlijk van de vele  vrijwilligers in de rol van Zwarte Piet. Geen zwarte of bruine schmink, geen kroeshaar, geen rode lippen, geen gouden oorbellen en geen kenmerken uit het koloniale verleden. U komt hiermee de beroepsactivisten voor 100% tegemoet en u zet daarmee de huidige organisatie die al veel veranderingen heeft doorgevoerd met de rug tegen de muur. 
 
Mocht de intocht al dan niet met een andere organisatie volgens uw dwingend besluit dit jaar wel doorgaan, dan is de afbraak van de Sinterklaasintocht volledig in gang gezet. Is dit evenement eenmaal van de activitetenagenda verdwenen dan komt het in Eindhoven, zo blijkt uit het verleden, niet meer terug. Dan is dát hetgeen wat u als burgemeester in Eindhoven achterlaat, als u op het eind van uw termijn, over ruim 2 jaar als burgemeester uit deze stad vertrekt. Dat mag u als burgemeester en als burgervader de burgers van Eindhoven niet aandoen. 
 
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid
 
 

Gelukkig hebben wij op 6 mei 2020 in Eindhoven, precies op de dag dat het 18 jaar is geleden dat Pim Fortuyn op laffe wijze werd vermoord, nog de vrijheid om te zeggen wat we denken. Dat burgemeester John Jorritsma via de subsidieregeling een ondemocratisch besluit neemt zullen wij als fractie tegen blijven ageren.  

Het woordje democratie is in Eindhoven gemakkelijker uit te spreken dan door het college van B&W toe te passen. Gelukkig dat de Lijst Pim Fortuyn in de gemeenteraad aanwezig is.

https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-eindhovense-burgemeester-jorritsma-misbruikt-sinterklaas-subsidie~ac44e588/

https://studio040.nl/nieuws/artikel/raadsvragen-over-in-de-ban-doen-zwarte-piet 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u als burgemeester en college genegen om onze vraag over een volksraadpleging naar het uiterlijk van Zwarte Piet via een democratisch referendum tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 te honoreren? 
 
Nee
 
2. Bent u ook genegen om de Sinterklaasintocht in november van dit jaar op traditionele wijze door te laten gaan?
 
Nee
 
3. Als vraag 1 en 2 met een nee worden beantwoord wat zijn dan de redenen daarvoor?
 
Wij begrijpen dat we het in dit debat niet voor iedereen goed kunnen doen. We zijn een stad die zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld. Niet alleen economisch, maar ook qua diversiteit. We merken dat het Sinterklaasfeest zich de laatste jaren heeft geëvolueerd en dat het draagvlak voor de verandering groeit. Dit zien we in steeds meer steden en op televisie terug. We willen dat Eindhoven een stad is voor al onze inwoners. Wij zijn van mening dat we daar met deze verandering recht aan doen en het Sinterklaasfeest zo een feest wordt voor alle Eindhovense kinderen.
 
4. Bent u het met ons eens dat als getornd wordt aan de kleur en het uiterlijk van Zwarte Piet de kledinglijn ook aangepast dient te worden en daarmee het einde van dit kinderfeest in gang is gezet? Zo nee, waarom niet?
 
Volgens de richtlijnen die we hebben opgesteld mag het uiterlijk van Piet geen kenmerken van racisme vertonen, dit geldt ook voor de kledinglijn. Het Intochtcomité heeft de laatste jaren al allerlei aanpassingen gedaan in de kledinglijn en elementen verwijderd die als discriminerend worden ervaren.
Nogmaals: wij zijn van mening dat met de aanpassingen die worden doorgevoerd het Sinterklaasfeest een feest wordt voor alle Eindhovense kinderen.
 
5. Heeft de burgemeester en het college gedacht aan de juridische gevolgen als zij de subsidieverlening aan deze organisatie af laat hangen van het uiterlijk van de traditionele Zwarte Piet, door deze dwingend een zodanig uiterlijk aan te meten wat niets meer met de traditionele Zwarte Piet heeft uit te staan? En daardoor de Sinterklaasintocht ter ziele gaat? Treedt de burgemeester hier niet buiten zijn bevoegdheid?
 
Wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor een subsidieverlening in deze vorm. Juridische aspecten zijn onderdeel van de gemaakte afweging. Een subsidiebesluit behoort tot de bevoegdheden van het college.
 
6. Hebben de burgemeester en het college overwogen wat het Sinterklaasfeest economisch betekent voor het MKB in deze regio, dat het nu in corona tijd heel zwaar heeft?
 
Het uiterlijk van Piet doet niets af aan het Sinterklaasfeest en het aantal cadeaus en verkocht snoepgoed en daarmee wordt er dan ook geen economisch nadeel verwacht.
 
7. Hebben de burgemeester en het college contact gehad met de Kamer van Koophandel en met vertegenwoordigers van het MKB in de Metropoolregio Eindhoven?
 
Niet in relatie tot dit besluit.
 
8. Gelden deze door u gestelde kaders ook voor de jaarlijkse Pieten Parade? Heeft u al met hen gesproken en zo ja wat was hun reactie?
 
Vorig jaar hebben we contact gehad met de Pietenparade en we weten dat zij de pieten willen behouden met een zwarte kleur. De Pieten Parade is onderdeel van het grotere Fijne Feestdagen Festival; dit Festival wordt jaarlijks door de gemeente Eindhoven gesubsidieerd. Wij hebben Stichting Binnenstad Eindhoven als organisator van de Pietenparade als ook de BIZ (Bedrijven Investeringszone) schriftelijk gewezen op de kaders.
 
Eindhoven, 26 mei 2020.