Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Zal het college 40.000 euro vanuit privé terugstorten?

Eindhoven, 14 september 2020

Raadsvragen over een ondemocratisch besluit van het college
Met antwoord van het college, 22 sept. 2020
 
Het college heeft onlangs op een wel zéér ondemocratische wijze besloten, om tijdens de intocht van Sinterklaas, de Zwarte Piet in onze stad tot ongewenst persoon te verklaren. Daarmee zadelde zij het Intochtcomité, die al meerdere decennia op méér dan voortreffelijke wijze de intocht heeft verzorgd, op, voor een onmogelijke taak om daar een mouw aan te passen.
 
Omdat het college subsidievoorwaarden had gesteld aan het Intochtcomité, waar de nieuwe hulpjes van Sinterklaas aan zouden moeten voldoen, werd op verzoek van het comité door de gemeente een designer, een communicatieadviseur en een make-up artist toegevoegd om het comité bij te staan.
 
Op donderdag 8 september werden de ongewenste opvolgers van Zwarte Piet geïntroduceerd. Niet alleen voor Eindhovense burgers maar voor heel Nederland en elders in de wereld van hen die deze discussie volgen was dat schrikken van het resultaat. Naar aanleiding daarvan heeft de Lijst Pim Fortuyn enkele technische vragen gesteld. Op vrijdag 11 september jl. volgde de antwoorden.
Toen uit de antwoorden bleek dat dit de gemeente Eindhoven € 40.000 euro had gekost, was het voor de Lijst Pim Fortuynfractie schrikken. Vandaar de volgende vragen.
 
- Is het college van B&W bereid, om gezamenlijk deze € 40.000 euro terug te storten in de gemeentekas?
 
- Is het college van B&W bereid om dit gehele bedrag vervolgens over te maken naar de Eindhovense Voedselbank?
 
- Kun u ons een specificatieoverzicht toesturen, waaruit blijkt hoe u aan deze € 40.000 euro bent gekomen?
    
Rudy Reker
Tjerk Langman 

https://studio040.nl/nieuws/artikel/kosten-nieuwe-eindhovense-pieten-verdelen-raad

https://www.ed.nl/eindhoven/nieuwe-piet-kost-eindhoven-40-000-euro~a9890b48/  

 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Is het college van B&W bereid, om gezamenlijk deze € 40.000 euro terug te storten in de gemeentekas?

Hiertoe zijn wij niet bereid.


2. Is het college van B&W bereid om dit gehele bedrag vervolgens over te maken naar de Eindhovense Voedselbank?

Op basis van ons antwoord op vraag 1, is dit niet van toepassing.


3. Kun u ons een specificatieoverzicht toesturen, waaruit blijkt hoe u aan deze € 40.000 euro bent gekomen?

Het college heeft ingestemd met een bedrag van maximaal €50.000 om, overeenkomstig haar toezegging, het Intochtcomité optimaal te faciliteren.

De specificatie van de door u gevraagde kosten voor de social designers, de communicatieadviseur en de make-up artist is als volgt.

• Ondersteuning door social designers : € 24.710,38

• Communicatieondersteuning : € 11.868,40

• Make up artist, schmink, fotograaf, website : € 2.966,86

Naast deze kosten heeft de ondersteuning door Eindhoven247 €7.500,-- gekost.


Eindhoven, 22 september 2020