Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Terreurverdachten in Eindhoven?

Eindhoven, 8 oktober 2021

Raadsvragen: Terreurverdachten in Eindhoven? Dit kan niet als een verrassing komen. 
 
Met antwoord van het college op 5 november 2021
 
Op donderdag 23 september jl. heeft een arrestatieteam van de Eindhovense politie negen verdachten opgepakt die zich zouden bezighouden met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Jonge mannen, van 18 t/m 31 jaar en allemaal met een Nederlands paspoort. Volgens justitie zou de groep sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtegoed.
 
Het bezit van een Nederlands paspoort geeft je wel alle rechten en plichten van een Nederlands staatsburger die wij nog kennen van vóór de islamitische invasie. Maar dat boekje maakt je nog geen Nederlander. Ik zeg hiermee dat het jihadistische gedachtegoed met een Nederlands paspoort niet als sneeuw voor de zon is verdwenen. Zeker niet als onze grenzen wagenwijd openstaan. Deze uitspraak mag u niet oppakken als racisme maar is gewoon een ijskoude constatering. 
 
Eindhoven is al heel vaak ongewenst en ongewild met het jihadistisch gedachtengoed in het nieuws gekomen. In vrijwel alle gevallen bleek de Al Fourqaan moskee hier een bedenkelijke rol in hebben gespeeld. Hierbij een korte opsomming om uw geheugen op te frissen:
 
In 2016 werd IS aanhanger Hasan A. die in Eindhoven met een bivakmuts door onze stad reed gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot 30 maanden cel plus TBS omdat hij een aanslag wilde plegen op Mark Rutte, Geert Wilders en enkele militaire doelen. Dit als vergelding voor de Nederlandse betrokkenheid bij de aanvallen op Syrië. 
 
Net voor de aanslagen van 9/11 heeft de Marokkaan Mounir El Motassadeq meermalen ‘religieuze bijeenkomsten’ in de Al Fourqaan moskee bijgewoond. In 2007 werd hij tot 15 jaar gevangenis veroordeeld door een Duitse rechtbank veroordeeld i.v.m. het lidmaatschap van de beruchte Hamburg cell. De terreurgroep die de aanslagen van 9/11 organiseerde en uitvoerde. De veiligheidsdiensten kwamen hem op het spoor omdat hij in het testament stond van kaper Mohammed Atta en hij had toegang tot de bankrekening van tweede kaper Al-Shehhi.
 
In januari 2002 kwamen in Kashmir twee jonge Eindhovenaren in Kashmir om het leven. Ze waren op weg naar een trainingskamp van radicale moslimstrijders in Pakistan. En ze zouden daarvoor zijn geronseld in de Al Fourqaan moskee.
 
Bij een Eindhovense duikschool zouden eind jaren negentig moslims onder aanvoering van de voormalige Tunesische ‘vluchteling’ Wahid, duikles hebben gekregen met als doel: Het plegen van aanslagen onder water. Dit omdat een aanslag op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole succesvol was geweest met 17 Amerikaanse doden. Honderdvijftig cursisten hebben dankzij deze Hawid hun duikbrevet gehaald in Eindhoven. Al deze duikers-in-opleiding zouden zijn geronseld bij de Al Fourqaan moskee. Deze duikcel was volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) onderdeel van de Nederlandse tak van Al Qaida. Een van deze duikers belandde later in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay. 
Een andere moslim bleek familie te zijn van een van de terroristen die de aanslagen pleegde in Madrid in 2004. En een derde klasgenoot uit hetzelfde duikersklasje bood onderdak aan de aanslagpleger van het Joods Museum in België in 2014.
 
In 2015 heeft oud-burgemeester Rob van Gijzel nog zeven radicale imams, die op uitnodiging in de Al Fourqaan moskee zouden preken, de toegang tot deze moskee verboden. Dit op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).   
 
Van Gijzel had eerder al geklaagd over de ongewenste activiteiten van de Al Fourqaan moskee bij de Nederlandse regering. Het antwoord wat van Gijzel kreeg was dat hij zich maar niet teveel  moest bezighouden met de achtergronden van de Al Fourqaan moskee in zijn stad. “De Nederlandse regering wilde er niet te veel van weten. Ik moest er maar niet te veel in wroeten, want dat zou onze handelsbetrekkingen schaden”, zo is te lezen in het interview met Sinan Can van BNN/VARA in 2020. 
 
Hoewel het onderzoek naar de negen terreurverdachten nog in volle gang is hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat enkele van de terreurverdachten zich bezig hielden met activiteiten rondom de Al Fourqaan moskee, zoals het organiseren van islamlessen. Ook zouden zij in de organisatie hebben gezeten van het jaarlijkse Offerfeest (Eid) wat in 2020 i.v.m. de coronacrisis is gehouden op de voetbalvelden van Nieuw Woensel (voorheen Wodan) aan de Oude Bosschebaan.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen.
 
- Was het college vóór de invallen al bekend met deze terroristische voorbereidingen?
 
- Zo ja, heeft het Veiligheidshuis hier een betekende rol in gespeeld? Zo nee, waarom niet? 
 
- Is het college vooraf op de hoogte gesteld van deze invallen?
 
- En zo ja, hoelang van te voren?
 
- De negen terreurverdachten zouden demissionair premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet hebben willen doden. Door deze dreiging zijn deze politici nu strenger beveiligd. Maar hoe zit het met de veiligheid van de lokale politici? Gaat er ook dreiging uit naar raads- en commissieleden die kritiek hebben op de islam en de islamisering van onze maatschappij of naar leden van het college van B&W? Wordt het niet tijd om hier meer over na te denken?
 
- Nu blijkt dat de Al Fourqaan moskee wederom betrokken is bij deze zaak van de negen  terreurverdachten, wilt u dan nu wel alles in het werk stellen om deze Salafistische moskee te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 
- In 2018 nam de stichting Alabraar het stokje over van stichting Al Waqf. Alabraar geeft nu leiding aan de Al Fourqaan moskee. Gaat u nu een veiligheidsonderzoek instellen naar deze stichting? Zo nee, waarom niet?
 
- De Al Fourqaan moskee heeft nauwe banden met de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad die op steenworp afstand ligt van de moskee. Zo is de godsdienstleraar van deze basisschool ook prediker bij de Al Fourqaan moskee en tevens de broer van een van de jihadisten die omkwam in Kashmir in 2002. Op wat voor manier zijn de moskee en de basisschool nog meer met elkaar verbonden en gaat u daar ook een onderzoek naar instellen?
 
- In 2019 heeft de LPF aandacht gevraagd voor de antiwesterse lesstof waar gebruik van wordt gemaakt op de Tarieq Ibnoe Ziyad basisschool. Het ging om het lesboek: “Help! Ik wordt volwassen”, waar ook verwerpelijke teksten in staan over de LHBTI gemeenschap. Na aanleiding van onze raadsvragen werd er een bijlage aan het boek toegevoegd en daarmee moest alles opgelost zijn. Wordt er nog steeds gebruik gemaakt van dit lesboek of heeft men inmiddels gekozen voor andere meer pro westerse lesstof en wordt dat regelmatig gecontroleerd door de Onderwijsinspectie?
 
Oud-burgemeester Rob van Gijzel, heeft op 12 september 2016, dus een week voordat John Jorritsma tot burgmeester van Eindhoven werd beëdigd een alarmerende brandbrief over het salafisme en jihadisme rondom de Al Fourqaanmoskee gestuurd naar drie ministeries, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Op “verzoek” van Ard van der Steur, die ontstemd was over de kritiek in de brandbrief en destijds verantwoordelijk minister van Justitie en Veiligheid en als zodanig tot 2017 ook verantwoordelijk was over het functioneren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de brief door de nieuwe Eindhovense burgemeester “na overleg ingetrokken”. 
 
De Eindhovense gemeenteraad kon kennisnemen van het “intrekken van deze brandbrief” na de BNNVARA-documentaire de “Lokroep van de Islam” in januari 2020, dus vier jaar later en de serie raadsvragen die de Lijst Pim Fortuyn-fractie daarna heeft gesteld.
 
- Kan het college nu bevestigen dat de alarmerende brandbrief van zijn voorganger niet voor niets naar drie ministeries is gestuurd?
 
- Met de wetenschap van nu, zou de burgemeester deze brandbrief weer net zo gemakkelijk op “verzoek” van een minister en partijgenoot “intrekken”.
 
- Tot slot de vraag hoe het Eindhovens college denkt over het “Plan voor meer islamitische scholen in Eindhoven” zoals wij dat deze week in het ED hebben kunnen lezen.    
 
Rudy Reker
 
Tjerk Langman 
 
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Was het college vóór de invallen al bekend met deze terroristische voorbereidingen? 
 
Het college kan niet inhoudelijk reageren op deze vragen en ook niet ingaan op individuele casuïstiek. 
 
 
2. Zo ja, heeft het Veiligheidshuis hier een betekende rol in gespeeld? Zo nee, waarom niet? 
 
Zie antwoord vraag 1.
 
 
3. Is het college vooraf op de hoogte gesteld van deze invallen?
 
Nee. De burgemeester is na de invallen op de hoogte gesteld.
 
 
4. En zo ja, hoelang van te voren?
 
Zie antwoord vraag 3.
 
 
5. De negen terreurverdachten zouden demissionair premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet hebben willen doden. Door deze dreiging zijn deze politici nu strenger beveiligd. Maar hoe zit het met de veiligheid van de lokale politici? Gaat er ook dreiging uit naar raads- en commissieleden die kritiek hebben op de islam en de islamisering van onze maatschappij of naar leden van het college van B&W? Wordt het niet tijd om hier meer over na te denken?
 
Er zijn geen signalen van dreiging of veiligheidsrisico’s richting raadsleden of commissieleden.
 
 
6. Nu blijkt dat de Al Fourqaan moskee wederom betrokken is bij deze zaak van de negen terreurverdachten, wilt u dan nu wel alles in het werk stellen om deze Salafistische moskee te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 
Nee, uit de ons beschikbare informatie blijkt geen betrokkenheid van de Al Fourqaan moskee, zoals u stelt.
 
 
7. In 2018 nam de stichting Alabraar het stokje over van stichting Al Waqf. Alabraar geeft nu leiding aan de Al Fourqaan moskee. Gaat u nu een veiligheidsonderzoek instellen naar deze stichting? Zo nee, waarom niet?
 
Nee, zie antwoord op vraag 6
 
 
8. De Al Fourqaan moskee heeft nauwe banden met de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad die op steenworp afstand ligt van de moskee. Zo is de godsdienstleraar van deze basisschool ook prediker bij de Al Fourqaan moskee en tevens de broer van een van de jihadisten die omkwam in Kashmir in 2002. Op wat voor manier zijn de moskee en de basisschool nog meer met elkaar verbonden en gaat u daar ook een onderzoek naar instellen?
 
Er is geen bestuurlijke verbondenheid tussen de Al Fourquaan moskee en basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad. De bevoegdheid om onderzoek te doen naar basisscholen ligt bij de onderwijsinspectie. Dat een leraar van een basisschool ook lesgeeft in een moskee is wat ons betreft geen reden voor het uitvoeren van een onderzoek of een melding te maken bij de Onderwijsinspectie.
 
 
9. In 2019 heeft de LPF aandacht gevraagd voor de antiwesterse lesstof waar gebruik van wordt gemaakt op de Tarieq Ibnoe Ziyad basisschool. Het ging om het lesboek: “Help! Ik word volwassen”, waar ook verwerpelijke teksten in staan over de LHBTI gemeenschap. Na aanleiding van onze raadsvragen werd er een bijlage aan het boek toegevoegd en daarmee moest alles opgelost zijn. Wordt er nog steeds gebruik gemaakt van dit lesboek of heeft men inmiddels gekozen voor andere meer pro westerse lesstof en wordt dat regelmatig gecontroleerd door de Onderwijsinspectie?
 
Wij hebben van de basisschool vernomen dat inmiddels gewerkt wordt met een herziene versie van de methode die wordt aangeboden vanuit de ISBO. Het is aan de onderwijsinspectie om toe te zien op de inhoud van lesmateriaal.
 
 
10. Kan het college nu bevestigen dat de alarmerende brandbrief van zijn voorganger niet voor niets naar drie ministeries is gestuurd? 
 
Op vraag 10 is geen antwoord ontvangen. (red. LPF)
 
 
11. Met de wetenschap van nu, zou de burgemeester deze brandbrief weer net zo gemakkelijk op “verzoek” van een minister en partijgenoot “intrekken”. 
 
Zie antwoord vraag 6. Zoals eerder aangegeven door het college is alles over deze kwestie met betrekking tot de brandbrief, gezegd wat erover te zeggen valt.
 
 
12. Tot slot de vraag hoe het Eindhovens college denkt over het “Plan voor meer islamitische scholen in Eindhoven” zoals wij dat deze week in het ED hebben kunnen lezen.
 
Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten (art. 23 Grondwet). Met de nieuwe wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen” is de procedure voor het oprichten van een nieuwe school aangepast, met als doel dat het scholenaanbod beter aansluit bij de wensen en behoefte van ouders en leerlingen. Aanvragen voor een nieuw op te richten school moeten worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en moeten voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Zo moet een initiatiefnemer laten zien dat hij/zij de gemeente, het samenwerkingsverband en de schoolbesturen in de regio heeft uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast moet de initiatiefnemer aantonen dat er voldoende belangstelling is voor zijn/haar nieuwe school. 

De Inspectie van het Onderwijs oordeelt over de te verwachten onderwijskwaliteit en moet de initiatiefnemers informatie aanleveren over zijn bestuurders en toezichthouders. De rol van de gemeente is met de komst van de nieuwe wet beperkter dan voorheen. Het is aan de gemeente om te toetsen of een nieuwe school afbreuk doet aan het onderwijsklimaat in de stad of dat onderwijs bijvoorbeeld versnipperd raakt door de komst van een nieuwe school. Hierop zou een gemeente dan een zienswijze in kunnen dienen bij DUO. 

Bij positieve beschikking van DUO is het aan de gemeente om te zoeken naar een geschikte locatie. Onder de aanvragen die voor 1 juni 2021 bij DUO zijn ingediend is met betrekking tot Eindhoven één initiatief voor het oprichten van een Islamitische Voortgezet Onderwijs en één voor het oprichten van een tweede Islamitische basisschool. Beide initiatieven hebben niet voldaan aan de belangstellingscriteria genoemd in de wet en zijn daarom niet in behandeling genomen door DUO. 

 
Eindhoven, 5 november 2021