Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een leven is meer waard

Raadsvragen: Een aalmoes om 7 AED’s in De Tempel operationeel te houden.

5 september 2023,

Geacht college,

Via het social mediakanaal bereikte mij, als inwoner van De Tempel het volgende bericht.

Hulpvraag: Geld voor AED-onderhoud nodig in De Tempel

Als beheerder van 7 AED’s in de wijk de Tempel in Eindhoven wil ik graag uw aandacht voor het volgende:

De AED’s zijn geschonken door de Philips foundation inclusief een onderhoudscontract. Het onderhoudscontract is inmiddels afgelopen en ik had de toezegging van de gemeente om ook in de toekomst geld te kunnen krijgen om de AED’s in onze wijk operationeel te houden. Dit is blijkt nu echter niet mogelijk te zijn waardoor ik op andere manieren geld moet zien te krijgen voor dit doel.

AED’s zijn een belangrijk hulpmiddel om te helpen iemand met een hartstilstand te reanimeren en daarmee een grotere overlevingskans aan die persoon te geven.” (…)

De huidige beheerder van de AED’s in De Tempel heeft nadat hij de gebiedsbeheerder tevergeefs om een bijdrage, dus een subsidie had gevraagd niet mogelijk. Inmiddels zijn er door de beheerder 2 crowdfunding acties opgezet om het benodigd geld bijen te krijgen, want ook de 5 overige batterijen (één van de 6 is al gestopt) moeten dringend vervangen worden. Niemand wil en ook wij in De Tempel niet dat een hulpverlener een AED nodig heeft en het apparaat werkt niet, waardoor de patiënt overlijdt. Het is ons bekend dat er in meerdere wijken in onze stad AED’s hangen en bereikbaar zijn. De onderhoudskosten zijn vergeleken met de begroting van onze stad van méér dan een miljard niet extreem hoog te noemen.-

- De Pads moeten elke 2 jaar vervangen worden en kosten circa € 67 per AED per keer.

- Batterijen zijn niet oplaadbaar en moeten elke 4 jaar vervangen worden, kosten circa € 185 per AED per keer.

De huidige beheerder is in onderhandeling voor een onderhoudscontract, maar ook daar is geld voor nodig. Op dit moment is er in onze wijk dringend behoefte aan € 1.445 euro om het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren. Volgens de LPF is een leven meer waard.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Is het u bekend dat er in onze wijk De Tempel 7 AED’s beschikbaar zijn die destijds zijn geschonken door de Philips Foundation?

2. Is het u bekend dat het onderhoudscontract daarvan is afgelopen?

3. Is het juist dat de gemeente destijds de toezegging heeft gedaan om met gemeenschapsgeld deze AED’s operationeel te houden?

4. Zo ja, wat is dan nu de reden om deze belofte te verbreken?

5. Vindt u als college het naar onze inwoners verantwoord dat er wél AED’s wel bereikbaar zijn, maar niet blijken te werken als de hulpverlener een patiënt wil reanimeren?

6. Kunt u aangeven hoeveel AED’s er op openbare en bereikbare plaatsen in onze stad Eindhoven beschikbaar zijn?

7. Hoe is daar het onderhoud financieel geregeld en werken deze AED’s allemaal nog?

8. Is het college het met de LPF eens dat binnen onze gemeente onderhoudskosten voor alle AED’s in onze stad betaald moeten en kunnen worden uit het wijkbudget?

9. Is het college bereidt om indien noodzakelijk i.v.m. het onderhoud, de wijkbudgetten te verhogen?

10. Gezien de AED´s aard van dit onderwerp levensreddend kan zijn, kan het college deze vragen met spoed beantwoorden?

Rudy Reker