Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Gemangeld

22 april 2024

Raadsvragen: Het langzame verkeer word gemangeld!

Geacht college,
Deze raadsvragen; “Geef zowel de fietser als de automobilist meer ruimte op het kruispunt Brussellaan / Bisschop Bekkerslaan.” heeft de LPF-fractie op 7 juni 2021 aan het college gesteld.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1298-raadsvragen-geeft-fietsers-meer-ruimte 

Op 21 september volgde er een bemoedigend antwoord. “De mogelijkheden en hun voor- en nadelen zullen onderzocht en uitgewerkt worden met als doel om de verkeersveiligheidssituatie te verbeteren. Daarbij worden ook de Fietsersbond en omwonenden betrokken. Afhankelijk van de omvang van de te nemen maatregelen zal naar verwachting uiterlijk in het eerste half jaar 2022 realisatie plaatsvinden. Eerder indien de maatregelen minder omvangrijk zijn.”

De situatie, zoals is te zien op de hier onderstaande foto’s gebeurt dagelijks meerdere keren. Het is voor fietsers, brommers, scooters en mindervaliden in de scootmobiel, maar ook voor voetgangers levensgevaarlijk als je in deze file moet aansluiten. De tweewielers voegen zich daarom al vroegtijdig met volle snelheid bij de voetgangers op het voetpad.

Ondertussen staan mindervaliden met hun scootmobiel de uitlaatgassen van hun voorganger op te snuiven, omdat zij geen mogelijkheden zien om tussen de auto’s het voetpad te bereiken.

Ook aan de andere zijde, komende van de Bisschop Bekkerslaan en dan vóór de stoplichten rechtsaf de Brussellaan indraaien komt men anderhalve meter ruimte in de breedte te kort. Daar komt bij dat het verkeer vanuit de Herentalsweg en Ukkelstraat, maar ook van de bedrijven die in de Brussellaan zijn gevestigd, brutale capriolen moet uithalen om de uitrit te verlaten om hun weg te kunnen vervolgen.

Dat de Lijst Pim Fortuyn maar één vraag heeft zal u niet verbazen.

1. Hoeveel tijd heeft het college nog nodig alvorens men de toezegging uit 2021 kan waarmaken?


Rudy Reker, fractievoorzitter