Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Aanvullende vragen inzake huiszoeking islamitisch terrorisme

Uiteraard heeft ook mijn fractie de antwoorden ontvangen van het college inzake de vragen [link] die de heer van Hattem heeft gesteld tijdens de laatste commissievergadering 'Bestuurlijke en Economische Zaken' van 30 juni 2006, betreffende de 'Huiszoeking in Eindhoven' op verzoek van de Britse autoriteiten.Niet alleen in het Eindhovens Dagblad stond met vette letters 'Doorzoeking in Eindhoven' (31 mei) maar ook in de landelijke dagbladen van Nederland, waaronder De Telegraaf was het volgende te lezen: 'Grote actie Britse politie tegen terreur' (2 juni), ook Omroep Brabant (30 mei) heeft hier aandacht aan besteed onder de kop 'Mogelijke terrorismelink bij huiszoeking Eindhoven'. Deze berichten komen niet zomaar uit de lucht vallen, temeer omdat in deze stukken te lezen is dat aan deze arrestatie(s) 6 maanden aan onderzoek vooraf gingen, terwijl er bij de aanhouding in Londen zeker 250 Britse politie functionarissen waren opgeroepen. Voorwaar niet niks. Met dit artikel over terrorisme en deze aanhouding(en) is onze stad Eindhoven in verband gebracht, niet meer en niet minder. Dat onze fractie bij de gestelde vragen ook haar onrust heeft uitgesproken over de eerder in opspraak geraakte Al Furqaan moskee heeft niets te maken met onrust zaaien maar met realiteit. Daar mogen wij onze ogen niet voor sluiten.

Het heeft onze fractie uitermate verbaasd dat niemand van of vanuit de Eindhovense fracties hier vragen over heeft gesteld of om meer informatie heeft gevraagd. Ook van de zijde van het college is het tot nu toe verbazingwekkend stil gebleven - afgezien van de schriftelijke beantwoording van de door onze fractie gestelde vragen - aangaande deze alarmerende berichten in de media. Omdat deze berichtgevingen door het college eerder niet zijn tegengesproken - in de zin dat de huiszoeking in Geldrop heeft plaatsgevonden - krijgt onze stad Eindhoven in de media wederom een negatief imago, wat helaas eerder niet is tegengesproken.

Van de gemeenteraad van Eindhoven - als gekozen volksvertegenwoordigers van onze inwoners - mag verwacht worden dat zij zich niet alleen bezig houden met bijvoorbeeld verspilling van Eindhovense gemeenschapsgelden aan ontwikkelingshulp (Volkskrant 6 juli 2006 [link]). Dit dan door middel van door henzelf benoemde 'ambassadeurs' uit de Eindhovense raad, voor het onderhouden van Stedenbandencontacten in derde wereldlanden. Maar zeker ook aan berichten uit de media, die ons als Eindhovense burgers aangaan, moet voldoende aandacht aan worden geschonken. Men mag als burger van het gemeentebestuur verwachten dat men duidelijk is, ook bij - onjuiste - berichten die - mogelijk - dreigend onheil inhouden. Het is een gemiste kans voor het college om hieromtrent, direct na deze - volgens het college onjuiste - berichtgeving duidelijkheid te scheppen. Dit had dan de vragen van onze fractie kunnen voorkomen. Daarom kom ik nu tot de volgende vragen.

Waarom heeft het college niet direct na deze - zoals u in uw antwoord stelt – verkeerde berichtgeving duidelijkheid geschapen?

Is het college het met onze fractie eens dat de gemeenteraad over de juiste informatie dient te beschikken?

Is het college bereid om bij de volgende - onjuiste – berichtgeving in de media, waaronder het Eindhovens Dagblad, de raad per omgaande van de juiste informatie te voorzien?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

24 juli 2006