Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Vragen over Brits verzoek tot huiszoeking in Eindhoven omtrent islamitisch terrorisme


Update: met antwoorden vann het college B&W

Geacht College,

Onlangs verscheen in de media een bericht [1] dat naar aanleiding van een onderzoek naar islamitisch terrorisme in Londen, de Britse autoriteiten een verzoek tot huiszoeking in Eindhoven hebben ingediend. Dit is het zoveelste incident omtrent internationaal islamitisch terrorisme waarin Eindhoven een rol speelt. Op Amerikaanse websites [2] wordt Eindhoven zelfs al een vluchthaven voor terroristen genoemd.

Omdat wij ons grote zorgen maken over de herhaaldelijke betrokkenheid van Eindhoven bij terroristische organisaties zouden wij graag antwoorden zien op de volgende vragen:

1. Is het College bekend met dit verzoek tot huiszoeking?

2. Zo ja, weet het College om wat voor persoon het in dit geval gaat? Bij eerdere incidenten bij de Al-Furqaan moskee liet burgemeester Sakkers weten niet bekend te zijn met de ontoelaatbare activiteiten van de aan deze moskee verbonden imams, die later door minister Verdonk het land zijn uitgezet. Sakkers verklaarde zelf dat deze personen gesprekspartners van de gemeente waren.[3] Kan het College uitsluiten dat het ditmaal om zogenaamde gesprekspartners gaat?

3. Is het voor het College bekend of de verdachte banden heeft met de eerder in opspraak geraakte Al-Furqaan moskee?

4. Zo ja, overweegt het College bij een aantoonbare betrokkenheid van deze moskee in deze zaak over te gaan tot sluiting van deze moskee?

5. De landelijke overheid voert een grootscheepse campagne om burgers bewust te maken van terreurbestrijding.[4] Welke concrete activiteiten onderneemt de gemeente Eindhoven in dit kader?

[1] http://www2.telegraaf.nl/binnenland/43810211/ Doorzoeking_Eindhoven_in_Britse_terreurzaak.html

[2] http://www.silflayhraka.com/archives/2004/11/eindhoven_ein_hafen.html

[3] Novum 23-2-2005, ‘Sakkers verrast over imams’, zie: http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/147028.htm

[4] ‘Nederland tegen terrorisme’, zie: http://www.nederlandtegenterrorisme.nl/

Het antwoord van het College hierop luidt als volgt:

Geachte heer van Hattem,

In uw brief aan het college van vrijdag 30 juni j.l. stelt u vragen omtrent een verzoek tot huiszoeking in Eindhoven van de Britse autoriteiten. Dit verzoek is echter niet aan mij gericht en ik heb hierover geen informatie. Hieronder vindt u de antwoorden op de door u gestelde vijf vragen.

1. Nee, er is geen verzoek tot huiszoeking geweest in Eindhoven. Het betreft hier een verzoek aan de gemeente Geldrop.

2. Het college is niet betrokken geweest bij deze zaak.

3. Het college is niet betrokken geweest bij deze zaak.

4. Het college is niet betrokken geweest bij deze zaak.

5. De gemeente Eindhoven werkt samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Met betrekking tot Eindhoven zijn door de NCTb enige maatregelen voorgesteld in een confidentieel maatregelenpakket. Hieraan geeft de gemeente Eindhoven uitvoering. In de preventieve sfeer investeert de gemeente in het voorkomen van radicalisering.

Hoogachtend,

de burgemeester van Eindhoven,
Alexander Sakkers

Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

19 juli 2006