Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen over huisvesting SCOUTING MEERHOVEN


Update met antwoord van het college
 Scouting Burgemeester Welschen Meerhoven is vanaf oktober 2003 actief bezig voor de jongeren in de nieuwbouwwijk Meerhoven. Vanaf het begin heeft de gemeente deze vereniging gesteund met het beschikbaar stellen van een voormalig legergebouw en de benodigde subsidies.

Er zijn inmiddels steeds meer vrijwilligers bijgekomen, waardoor ook het aantal kinderen en jeugdigen die zich als lid hebben aangemeld, inmiddels zijn opgelopen tot 60 leden. Dit aantal zal naar verwachting de komende jaren nog toenemen, gezien de groei welke in Meerhoven nog gepland staat. De exploitatie van de vereniging loopt uitstekend en ze hebben na drie jaar een stabiele organisatie. De scouting heeft voor alle vier de leeftijdsgroepen zeer gemotiveerde vrijwilligers en er is een goed gestructureerd bestuur. Het gebouw dat de scouting nu gebruikt, wordt echter medio 2008 gesloopt. U begrijpt dat zij op korte termijn hierover een probleem verwachten. Het voortbestaan van deze scoutinggroep wordt namelijk hierdoor bedreigd, tenzij het hen lukt om voor die tijd een geschikte andere locatie te vinden. Met behulp van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn inmiddels diverse locaties bekeken en is er 1 geschikte locatie uitgekomen, welke geschikt zou zijn voor de scouting. Deze locatie ligt aan de rand van de wijk, dus goed bereikbaar voor de doelgroep. Ook is er voldoende speelruimte en groen. Zij als scouting zijn dan ook zeer enthousiast over de keuze van deze locatie. Zij zijn bezig met plannen maken voor de nieuwe blokhut op deze locatie, maar zij lopen hierbij echter tegen een aantal problemen aan. Dit begint uiteraard al met de kosten voor deze nieuwbouw. Maar denk hierbij ook aan structurele kosten in de nabije toekomst, zoals huur en onderhoud. Ook wordt er gesproken over een te doorlopen artikel 19 procedure. U begrijpt dat zij als scoutingvereniging met 60 leden deze extreme kosten niet kunnen dragen. Wel hebben zij de afgelopen jaren laten zien dat ze een uitstekende exploitatie kunnen voeren en dat ze in staat zijn om met enthousiaste vrijwilligers een goed draaiende scouting in Meerhoven kunnen organiseren. Hierbij kom ik tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze problematiek? 2. Is de gemeente bereid om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen of men bereid is financieel bij te springen voor deze scoutingvereniging? 3. Is de gemeente bereid om een schriftelijke bevestiging af te geven, waarin men als gemeente verklaart achter het initiatief te staan voor het realiseren van een nieuwe blokhut op de door DSOB aangereikte locatie? 4. Is de gemeente bereid door DSOB aangereikte afwikkeling van het artikel 19 procedure alvast in gang te laten zetten en hiervoor (zoals aangegeven is) de kosten als gemeente te dragen? 5. Is de gemeente bereid om vooraf afspraken te maken over de huurprijs voor deze grond, voor de komende 25 jaar? Evenals recentelijk ook gedaan is tussen de gemeente en Scouting Graaf Folke Bernadotte (Oldenbarneveldtlaan). 5. Is de gemeente bereid, om vanuit DSOB een projectleider aan te stellen, die mee gaat assisteren bij deze nieuwbouw, om daarmee snelheid in de procedures te bewerkstelligen? Zodat men binnen afzienbare tijd, doch ruim voor de tijd dat men uit de huidige locatie moet, kan beschikken over een nieuw onderkomen? 7. Is wethouder Fiers bereid om op zeer korte termijn een gesprek aan te gaan met het bestuur van de scouting om de situatie ter plekke eens nader te bezien, als- mede te gaan kijken naar de nieuwe locatie? Gezien de tijdsplanning voor de scouting, vraag ik u enige spoed in deze problematiek te betrachten. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 19 maart 2007


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Ja, al geruime tijd. Overigens is hierover tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad op 7 en 8 november 2006 uitgebreid gesproken naar aanleiding van een (aangenomen) motie van de PvdA. Tijdens deze raadsvergadering is door het college gemeld dat hierop al voorafgaand aan deze raadsvergadering actie was ondernomen. 2. Ja. Wij hebben de afgelopen maanden hierover intensief contact gehad met ver¬tegenwoordigers van Scouting Burgemeester Welschen. Wij verwachten op korte termijn de openstaande punten ingevuld te hebben. Momenteel wachten wij nog op een door de Scouting Burgemeester Welschen te leveren inzicht in de globale kosten voor de bouw, de huur van het pand en de bijdrage die van de gemeente wordt verlangd. 3. Ja, het initiatief wordt door ons ondersteund. 4. Wij kunnen helaas de artikel 19, lid 1 niet opstarten, omdat wij nog in afwachting zijn van noodzakelijke informatie voor het opstarten van de artikel 19, lid 1. Hierbij is o.a. essentieel:
b massavolumeplan;
b financieel economische onderbouwing;
b verkeersgegevens. De kosten van de artikel 19, lid 1-procedure zullen door de gemeente worden ge¬dragen. De doorlooptijd van een artikel 19, lid 1-procedure is ongeveer één jaar. 5. Wij zijn bereid mee te denken over de meest gunstige constructie met betrekking tot de grondkosten. Hierover zijn wij in overleg met de Scouting. De laatste punt¬jes worden op de i gezet. 6. Ja, er is al lange tijd een projectleider/aanspreekpunt. Zodra alle noodzakelijke gegevens door de Scouting zijn aangeleverd, zullen wij met spoed de artikel 19, lid 1-procedure in gang zetten. 7. Uiteraard.

Eindhoven, 17 april 2007.
19-3-07 Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Laat reactieformulier zien