Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Trekt het college zich ook het lot van Eindhovense burgers aan?


Eindhoven, 6 oktober 2014

Op 28 oktober zijn er toch weer 40 mensen extra in Eindhoven zonder dak boven hun hoofd.

7/10 Eindhovens Dagblad


UPDATE: Met antwoorde van het college
14/17 oktober 2014


Geacht college,

Op 19 september jl. heeft het college unaniem het collegebesluit genomen om de Eindhovense Orangerie te verhuren aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), die er vervolgens 700 asielzoekers in onder wil brengen. Het college wist dat dit pand tijdelijk is verhuurd aan een leegstandsbeheerder zijnde het professionele bedrijf Camelot, die in ons land ongeveer 190 locaties als antiekraak in beheer heeft. Deze panden worden door Camelot onderverdeeld in sectoren of kamers (units), die vervolgens onder speciale condities van een bruikleenovereenkomst worden verhuurd aan studenten, kunstenaars, kleine zelfstandigen en zzp-ers. Dit zijn vaak huurders die al meerdere jaren bij diverse lokale woonbedrijven staan ingeschreven maar geen andere werk- en/of woonruimte kunnen vinden. De huuropzegtermijn door Camelot is slechts 28 dagen, zonder dat de huurders huurbescherming genieten en zonder dat Camelot de verplichting heeft voor vervangende woon/werkruimte te zorgen.

In de Orangerie wonen/werken op dit moment ca. 40 personen die het pand uiterlijk vóór 28 oktober a.s. moeten verlaten. Tot zo ver hebben de huidige bewoners begrip voor de situatie hoewel zij het er absoluut niet mee eens zijn dat zij als Eindhovense ingezetenen plaats moeten maken voor asielzoekers. De pijn zit in het verlies van financiën die hen treft. Zeker als je als huurder pas op 1 juni jl. of nog later je contract hebt getekend is dit erg triest.

Bij het ondertekenen van de speciale huurovereenkomst (bruikleenovereenkomst) moest de huurder aan Camelot een bedrag betalen van 1.000 euro. Opgebouwd uit: vooruitbetaling eerste maand huur 210 euro, energiekosten 30 euro, een borg van 350 euro en 410 euro administratiekosten. Bij elke huurder leefde de gedachte dat er minimaal 2 jaar in de Orangerie kon blijven gewoond. In dat geval zou je 410 euro administratiekosten kunnen uitsmeren over deze huurperiode.

Als zij bij Camelot een nieuwe accommodatie huren moeten zij wederom 1.000 euro ‘sleutelgeld’ betalen. Maar volgens de website van Camelot is er momenteel in Eindhoven geen woonruimte beschikbaar. Dus zijn zij aangewezen op eigen initiatieven. Indien de huidige Orangeriehuurders al een woonruimte mochten vinden dan komen deze mensen wederom voor onvoorziene kosten te staan. Allereerst zijn dat de verhuiskosten. Daarbij zijn zij ook het geld kwijt dat het opknappen van hun huidige woon-en/of bedrijfsruimte heeft gekost. Ook worden zij wederom opgezadeld met het ‘woonklaar’ maken van hun nieuwe woon en/of werkruimte, voor zover zij deze nu wél kunnen vinden.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

1. Is het college van deze problematiek op de hoogte?

2. Was het college bekend met de bijzondere contracten die Camelot hanteert?

3. Begrijpt het college de hachelijke situatie waarin de huidige Orangeriehuurders nu in verzeilt zijn geraakt?

4. Is het college bereid haar verantwoordelijkheid te nemen naar deze 40 Eindhovense burgers die hun woon/werklocatie na een zeer korte periode moeten afstaan aan asielzoekers?
    a. Door voor hen vervangende en betaalbare woon/werkruimte te regelen?
    b. De onlangs door hen gemaakte inrichtingskosten te vergoeden?
    c. De verhuiskosten te vergoeden?

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker


Antwoord van burgemeester en wethouders

De Orangerie is in eigendom van de Archipel. Zij hebben er voor gekozen tijdelijk leegstandsbeheer in te zetten om kraken of beschadigen van het pand te voorkomen. Deze leegstandsbeheerder gaat op haar beurt bruikleenovereenkomsten aan met mensen die van die mogelijkheid gebruik willen maken. Die overeenkomst heeft diverse voordelen voor een bewoner(lagere huur, relatief snelle beschikbaarheid), maar ook enkele nadelen (bijvoorbeeld de korte opzegtermijn). Het is voor de bewoners dan ook een eigen keuze en eigen verantwoordelijk om specifiek voor wonen via leegstandsbeheer te kiezen.

De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Omdat wij echter wel vastgoedeigenaar zijn, hebben wij uit medemenselijkheid gekeken naar de mogelijkheden om de huidige bewoners van de Orangerie in ons eigen vastgoed een nieuwe woonruimte te bieden. Dat proces liep uiteraard al voor de brand, maar is daardoor in een stroomversnelling gekomen.

1. Is het college van deze problematiek op de hoogte?

Ja, het college is bekend met de systematiek die leegstandsbeheerders hanteren. Aan een dergelijke overeenkomst zitten voor- en nadelen. Zo hebben gebruikers van ruimtes via leegstandsbeheer veel vrijheid en lage kosten, maar hebben zij ook het risico op korte termijn hun ruimte te moeten verlaten. Wij zijn als gemeente geen partij in contractuele afspraken tussen de gebruiker en de leegstandsbeheerder en niet in bezit van alle gesloten overeenkomsten.

2. Was het college bekend met de bijzondere contracten die Camelot hanteert?

Ja, het college is op de hoogte van het feit dat leegstandsbeheerders dit type contracten gebruikt. De leegstandsbeheerder met wie de huidige bewoners een bruikleenovereenkomst hebben gesloten is niet door de gemeente ingeschakeld. Het betreft een organisatie met landelijke dekking die, voor zover bij ons bekend, geen afwijkende contractuele verplichtingen maakt anders dan gebruikelijk bij leegstandsbeheer.

3. Begrijpt het college de hachelijke situatie waarin de huidige Orangeriehuurders nu in verzeild zijn geraakt?

De gemeente vindt het uiteraard vervelend als bewoners die tevreden zijn met hun huidige woonomgeving, moeten vertrekken. Het gaat hier echter om een gebruikelijke constructie bij de keuze om via leegstandsbeheer woonruimte te verkrijgen.

4. Is het college bereid haar verantwoordelijkheid te nemen naar deze 40 Eindhovense burgers die hun woon/werklocatie na een zeer korte periode moeten afstaan aan asielzoekers?
a. Door voor hen vervangende en betaalbare woon/werkruimte te regelen?
b. De onlangs door hen gemaakte inrichtingskosten te vergoeden?
c. De verhuiskosten te vergoeden?

Het is uiteraard primair de verantwoordelijkheid van de bewoners om vervangende woonruimte te zoeken. Het college was reeds op zoek naar een alternatief voor de huidige bewoners van de Orangerie. Na de brand heeft het college een bemiddelende rol in genomen, om te zorgen dat niemand gedwongen is in de Orangerie te blijven tot het contract is afgelopen. Ook voor herhuisvesting van de huidige bewoners van de Orangerie is een voorstel gedaan. Dat geldt ook voor de galerie en dansschool. Zoals het er nu naar uit ziet, is alternatieve woonruimte op zeer korte termijn beschikbaar. Voor de inrichtings- en verhuiskosten geldt uiteraard, net als voor alle inwoners, dat dit een eigen verantwoordelijkheid is van de bewoners. Wij zullen hen hier niet in tegemoet komen.

Eindhoven, 14 oktober 2014.