Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Wel mooi maar levensgevaarlijk voor alle weggebruikers!

  viaduct airborne web

Eindhoven, 3 november 2014


UPDATE: Met antwoorde van het college 

 

Wel mooi maar levensgevaarlijk voor alle weggebruikers!


Geacht college,

Onlangs is er op het viaduct Airbornelaan een nieuwe afrastering geplaatst. Wel mooi maar levensgevaarlijk voor berijders van zowel (brom)fietsen als scooters. Auto’s die vanaf de J.F. Kennedylaan linksaf over het viaduct richting Bisschop Bekkerslaan willen rijden, zien door de nieuwe afrastering geen fiets, scooter of auto meer aankomen. Toch hebben deze voorrang op de auto´s die van rechts komen.

Ook het weggedeelte, de voorsorteerstrook tussen het fietspad en de rijbaan is zo kort dat alleen een auto van het formaat Mini daar kan staan zonder het langzame verkeer te belemmeren. Zoals u op de foto ziet, buigt het fietspad ook naar rechts waardoor het oversteken voor zowel het langzame verkeer als het snelverkeer telkens weer een vorm is van Russische roulette.

Dat brengt mij tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze levensgevaarlijke situatie? a. Zo nee, wat is daarvan de reden omdat wij aan mogen nemen dat er toch controles plaatsvinden op uitgevoerde werken? b. Zo ja, waarom is daar dan nog niets aan gedaan om de situatie wel veilig te maken?

2. Wordt er bij een ontwerp in de openbare ruimte niet gekeken naar de verkeersveiligheid?

3. Is het college bereid om ook de verkeersveiligheid bij de andere viaducten op de J.F. Kennedylaan te controleren?

4. Is het college bereid om met de meeste spoed de onveilige situatie(s) op genoemde viaducten te controleren en deze in positieve zin te corrigeren?

Rudy Reker, Fractie Lijst Pim Fortuyn

_____________________________________________

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met deze levensgevaarlijke situatie?
a. Zo nee, wat is daarvan de reden omdat wij aan mogen nemen dat er toch controles plaatsvinden op uitgevoerde werken?
b. Zo ja, waarom is daar dan nog niets aan gedaan om de situatie wel veilig te maken?

Het college is bekend met de aangepaste situatie op het viaduct van de Airbornelaan. Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan uitgevoerd, het hekwerk is vervangen en het fietspad is uitgebogen.

Het hekwerk is vervangen omdat de voertuigkerendheid van de bestaande leuningen niet meer voldeed. In het oude hekwerk zat een staalkabel die voertuigen moest keren, als ze er per ongeluk tegen aan reden. Doordat de vorm van de huidige voertuigen veranderd is, was er in de oude situatie een reëel risico dat auto's onder de kabel door zouden gaan. Dat is afgelopen drie jaren twee keer gebeurd. Gelukkig belandde in beide gevallen het voertuig op de op- en afritten en niet op de Kennedylaan zelf. Daarnaast was het hekwerk aan vervanging toe, omdat de bevestiging van het hekwerk aan het viaduct niet meer betrouwbaar was. De keuze voor het huidige hekwerk heeft te maken met de laatste regelgeving. De oude leuningen voldeden daar niet aan omdat de openingen te groot waren en omdat de hekwerken overklimbaar waren.

Het fietspad is uitgebogen omdat er in de oude situatie diverse ongelukken zijn gebeurd. Het fietspad lag tegen de rijbaan aan, met het gevolg dat wachtende auto's op het fietspad stonden wat tot onveilige situaties leidde. Uitbuigen is het verleggen van het fietspad ter hoogte van het kruispunt, zodat er ruimte ontstaat tussen het fietspad en de rijbaan. In de oude situatie lag het fietspad tegen de rijbaan aan. Bij het uitbuigen van een fietspad kan er een auto tussen het fietspad en de rijbaan staan. In de nieuwe situatie moet het autoverkeer eerst voorrang geven aan het fietsverkeer en daarna is er opstelruimte om voorrang te verlenen aan het autoverkeer. Echter, inmiddels is duidelijk geworden dat de werkzaamheden niet helemaal volgens de tekening zijn uitgevoerd. Het fietspad is niet ver genoeg uitgebogen, met het gevolg dat wachtende auto's deels op het fietspad staan te wachten, omdat de opstelruimte te kort is. Het gaat om 85 centimeter. Daarom zal het fietspad op korte termijn ongeveer 85 centimeter naar achter verlegd worden, zodat er voldoende (5 meter) opstelruimte ontstaat voor wachtende auto's. Daarmee wordt de afstand van de wachtende auto's tot aankomende fietsers groter en kunnen automobilisten beter door de spijlen van het hekwerk heen kijken.

Aan de andere zijde van het viaduct is er sprake van een vergelijkbare situatie, waarbij het fietspad tegen de rijbaan aan ligt. Op deze plek is het fietspad niet uitgebogen omdat dit buiten de werkgrenzen van het project viel (hier was geen onderhoud nodig). Wij zullen onderzoeken of het fietspad op deze locatie ook voldoende ver uitgebogen kan worden en of dit ruimtelijk inpasbaar is.

2. Wordt er bij een ontwerp in de openbare ruimte niet gekeken naar de verkeersveiligheid?

Ja, dat is zeker het geval. Zie ook het antwoord op vraag 1.

3. Is het college bereid om ook de verkeersveiligheid bij de andere viaducten op de J.F. Kennedylaan te controleren?

en

4. Is het college bereid om met de meeste spoed de onveilige situatie(s) op genoemde viaducten te controleren en deze in positieve zin te corrigeren?

De viaducten Sterrenlaan en Orpheuslaan zijn aangepast. Op Sterrenlaan zijn in het HOV2-project verkeerslichten geplaatst en tegelijk met onderhoudswerkzaamheden aan de Orpheuslaan zijn de fietspaden uitgebogen. De aansluiting bij de Tempellaan betreft een volledig andere situatie waar deze problematiek niet speelt.

Eindhoven, 25 november 2014

27/11 Eindhovens Dagblad

22/6/16 Studio 040

http://www.studio040.nl/nieuws/37251-wethouder-visscher-wil-schouw-viaduct-kennedylaan.html