Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Wie verzint deze misplaatste en gesubsidieerde onzin?

  welcome islamic state web

Eindhoven. 19 maart 2015


20/3 Studio 040


20/3 Eindhoven Dichtbij


Foto: via Omroep Brabant

UPDATE: Met antwoord van het college

Zieke geesten in Eindhoven misbruiken subsidiegelden met walgelijke Islamitische teksten via een lichtkrant op de Philips Lichttoren

Geacht college,

Graag wil de Lijst Pim Fortuyn per omgaande opheldering over het zogenaamde ‘kunstproject’ van het festival STRP Biënnale 2015. De organisatie van dit festival, dat door het Fonds Podiumkunsten met 37.500 euro fors wordt gesubsidieerd, vond het nodig om een verwerpelijk ‘gedicht’ op de lichtkrant te zetten van de Philips lichttoren in onze stad.

Om nu de tekst ‘Welcome to the Islamic state’ en ‘Farewell Mother’ op de lichtkrant van het meest prominente gebouw in Eindhoven te projecteren is een maatschappelijk zeer onverantwoorde daad, die alleen kan zijn ontsproten uit een ziek brein. Dat blijkt wel uit het feit dat zelfs de afdeling terrorismebestrijding uit Den Haag hierover heeft gebeld. De andere teksten die te zien zijn of waren te zien (?) sluiten daarop aan. Een normaal denkend mens doet zoiets niet!

Wij willen daarom weten wie er verantwoordelijk is voor dit verwerpelijke project dat grote consequenties had kunnen hebben. Denk daarbij aan onrust onder de bevolking, een ‘uitnodiging’ tot een terroristische daad en daarbij de benodigde politie inzet etc.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Bent u het met ons eens dat dergelijke ‘kunstvormen’ grievend zijn en tot grote onrust kunnen leiden onder de inwoners van onze stad?

Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u ons vertellen wie er verantwoordelijk is voor dit project en wat voor stappen u gaat ondernemen tegen de verantwoordelijke(n)?

3. Bent u het met ons eens dat 37.500 euro subsidie, dus belastinggeld, nooit moet worden gegeven aan organisaties die dergelijke belachelijke acties uitvoeren?

Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, commissielid

19/3 Omroep Brabant  19/3 Eindhovens Dagblad 
 19/3 Studio 040  19/3 Eindhoven Dichtbij 

Antwoord van burgemeester en wethouders

Vooraf

Het STRP festival is een festival voor Art & Technology. Eén van de kunstwerken die onderdeel uitmaken van de expo van het festival is het kunstwerk ‘Fare thee well’ van Dries Verhoeven. Dit kunstwerk werd al op verschillende plaatsen in de wereld getoond en kent steeds een plaatselijke component. Het heeft nog nergens tot ophef en gevaarlijke situaties geleidook omdat het in alle gevallen gaat om een verwijzing naar een internationale actualiteit die we dagelijks in de kranten en op tv zien. Het is een tijdsbeeld en zo bedoeld door de kunstenaar. Het gaat over het verwelkomen van bepaalde fenomenen, personen, dingen etc. en over het afscheid nemen van anderen. Het zet aan tot denken over onze tijd. De lichtkrant is eigendom van de kunstenaar zelf.

1. Bent u het met ons eens dat dergelijke ‘kunstvormen’ grievend zijn en tot grote onrust kunnen leiden onder de inwoners van onze stad? Zo nee, waarom niet?

Het college treedt niet in de inhoud van kunsten en kunstuitingen. We hebben begrepen dat de organisatie van STRP en de kunstenaar direct hebben gehandeld naar aanleiding van de klachten van bewoners over enkele van de geprojecteerde teksten. De tekst ‘Welcomeislamic state’ is daarop uit de reeks van geprojecteerde teksten verwijderd door STRP en de kunstenaar.

2. Kunt u ons vertellen wie er verantwoordelijk is voor dit project en wat voor stappen u gaat ondernemen tegen de verantwoordelijke(n)?

De kunstenaar en de STRP organisatie zijn verantwoordelijk voor het project. Wij zien geen aanleiding stappen te ondernemen richting beide genoemde partijen.

3. Bent u het met ons eens dat 37.500 euro subsidie, dus belastinggeld, nooit moet worden gegeven aan organisaties die dergelijke belachelijke acties uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

Wij gaan niet over de besluiten van het landelijke Fonds Podiumkunsten. Door het fonds is dit project aangemerkt als artistiek inhoudelijk interessant en het is reeds op vele plaatsen in de wereld te zien geweest.

Eindhoven, 14 april 2015