Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Rondvraag: Psycholance

Rondvraag Tjerk Langman 31 maart 2015


Betreft: rondvraag Psycholance


Deze rondvraag naar aanleiding van raadsvragen die de LPF op 14 maart 2014 heeft gesteld of de psycholance een optie kan zijn voor Eindhoven (...)


Rondvraag met antwoord van het college


In het tijdschrift Binnenlands Bestuur van deze week staat het bericht dat er in Eindhoven een psycholance rijdt om psychiatrische patiënten te vervoeren.

Citaat Binnenlands Bestuur:
“Er zijn in de grote steden ‘redelijk werkende’ samenwerkingsmodellen tussen politie en GGZ-instellingen tot stand gekomen, aldus GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel. We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente. Dat moet overal zo zijn. In Eindhoven rijdt een psycholance. Als de politie denkt: dit is iemand die niet via de weg van straf/boete naar de samenleving terug moet maar via de zorg, dan kan de psycholance hem meenemen en opnemen.”

De LPF heeft op 14 maart 2014 raadsvragen gesteld of de psycholance een optie kan zijn voor Eindhoven i.v.m. de toename van verwarde en psychiatrische mensen, die een grote druk leggen op het werk van de politie in onze regio. Het antwoord van het college was toen duidelijk: er zou geen psycholance komen in Eindhoven.

Citaat Eindhovens college:
“Op dit moment is er geen aanleiding om een proef met de psycholance in Eindhoven te starten. Er zijn goede afspraken tussen politie, de ambulancevoorziening en de GGzE over het vervoer van verwarde mensen naar de spoedeisende onderzoeksruimte van de GGzE. Er bestaat een samenwerkingsprotocol en afstemmingsoverleg Acute Hulpverlening bij Crisis (AHC) in Eindhoven en omstreken. Wij zijn reeds op regelmatige basis met elkaar in overleg.”

Vraag 1. Is het citaat in Binnenlands Bestuur dat er in Eindhoven een psycholance rijdt onjuist?

Vraag 2. Als het citaat wel juist is, waarom rijdt er dan nu wel een psycholance in Eindhoven en waarom is de raad of onze fractie hierover niet geïnformeerd?


Het antwoord van de wethouder

Leden van de commissie MO

Geachte heer, mevrouw,

Voor de commissie MO van 31 maart 2015 heeft de heer Langman (LPF) een rondvraag gesteld over de Psycholance. Omdat deze commissie is vervallen is mij gevraagd de rondvraag schriftelijk te beantwoorden. Hieronder treft u de vragen en mijn antwoord hierop aan.

Het citaat in het Binnenlands Bestuur is onjuist. Er rijdt geen psycholance als 24-uurs voorziening in Eindhoven op de manier zoals in het artikel wordt gesuggereerd.
In de stad Eindhoven wordt het vervoer van verwarde mensen door de reguliere ambulancezorg en de politie uitgevoerd.
De GGzE heeft enkele maanden geleden wel een psycholance aangeschaft ‘voor eigen gebruik’ om cliënten die in psychische nood verkeren op het eigen terrein: Landgoed De Grote Beek te vervoeren. Het betreft vooral vervoer naar de High Intensive Care Unit. De GGzE is bereid met relevante partners zoals de GGDbzo en politie om de mogelijkheden te onderzoeken of de psycholance breder ingezet kan worden.

Met vriendelijke groet,
mw. drs. H.T.M. Scholten
Wethouder van zorg en WIJeindhoven