Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Fraude door asielzoekers

 

10 september 2015


UPDATE: Met antwoorde van het college


Geacht college,

Deze week (om precies te zijn op 7 september jl.) bracht RTL Nieuws naar buiten dat duizenden asielzoekers in 2007 hebben gefraudeerd voor het verkrijgen van een generaal pardon. In hetzelfde artikel is vermeld dat de 'generaal pardonners' nu proberen hun juiste identiteit alsnog geregistreerd te krijgen om zich te laten naturaliseren en hierdoor familie over te kunnen laten komen. Uit dossiers die RTL Nieuws inzag, blijkt dat er gemeenten zijn die daaraan meewerken.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel ‘Duizenden asielzoekers fraudeerden voor generaal pardon’?

2. Hoeveel Eindhovense asielzoekers hebben door dit generaal pardon een verblijfsvergunning gekregen?

3. Zijn er bij u gevallen bekend waar voormalige asielzoekers nu een andere identiteit blijken te hebben?

4. Werkt de Gemeente Eindhoven mee indien zij proberen hun oude identiteit weer terug te krijgen?

5. Zo ja, waarom werkt u mee aan deze zaken die het gevolg zijn van liegende en bedriegende asielzoekers die door deze fraude eigenlijk geen recht hebben op een verblijfsvergunning?

6. Zo nee, wat doet de Gemeente Eindhoven als zo’n geval zich aandient?

Rudy Reker, Fractievoorzitter
Tjerk Langman, Commissielid


7/9 RTL-Nieuws

7/9 RTL-Nieuws

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u bekend met het artikel 'Duizenden asielzoekers fraudeerden voor generaal pardon'?

Ja wij zijn bekend met bovengenoemd artikel.

2. Hoeveel Eindhovense asielzoekers hebben door dit generaal pardon een verblijfsvergunning gekregen?

Volgens de cijfers van de IND hebben destijds 436 mensen in Eindhoven een vergunning gekregen op basis van het Generaal Pardon. Wij kunnen niet achterhalen hoeveel mensen thans op basis van het Generaal Pardon(GP) in Eindhoven verblijven aangezien hier geen zoekcriteria voor beschikbaar zijn.

3. Zijn er bij u gevallen bekend waar voormalige asielzoekers nu een andere identiteit blijken te hebben?

Het gaat hier over verzoeken tot identiteitsherstel. Hieronder wordt niet verstaan de aanpassing in schrijfwijze die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een vertaling van Arabisch naar Engels/Frans.

We hebben gekeken vanaf het jaar 2012 omdat dit het eerste jaar was dat het mogelijk werd voor Generaal Pardonners om het Nederlanderschap aan te vragen.
In 2012 kon men voldoen aan de voorwaarde 5 jaar verblijf en toelating in Nederland. Naast 5 jaar verblijf en toelating zijn ook de overige voorwaarden van toepassing zoals een geldig paspoort en akte van geboorte, afgegeven door de eigen autoriteit en het overleggen van een inburgeringsdiploma.

Sinds 2012 zijn er bij de gemeente 6 verzoeken ingediend voor identiteitsherstel waarvan er 2 zijn ingewilligd. Aangezien er geen zoekcriteria beschikbaar zijn of het om mensen gaat die een verblijfsvergunning hebben gekregen op basis van het Generaal Pardon, kunnen we niet aangeven of het in alle 6 de gevallen Generaal Pardonners betrof. In een van de gevallen is het verzoek ingewilligd omdat de IND met zekerheid had vastgesteld dat het dezelfde persoon betrof. In het tweede geval is het verzoek ingewilligd maar heeft dit uiteindelijk wel geleid tot het verlies van het inmiddels verkregen Nederlanderschap. Alle overige zaken zijn doorverwezen naar de rechtbank, afgewezen of voornemens om af te wijzen.

4. Werkt de Gemeente Eindhoven mee indien zij proberen hun oude identiteit weer terug te krijgen?

De gemeente Eindhoven werkt mee aan een verzoek tot identiteitsherstel. Een dergelijk verzoek wordt alleen ingewilligd indien onomstotelijk is vast komen te staan dat het dezelfde persoon betreft. Het besluit of het dezelfde persoon betreft laten we bepalen door de rechter of Justitie (AVIM/KMAR). Indien niet onomstotelijk vast staat zoals hierboven beschreven dat het dezelfde persoon betreft, wordt het verzoek tot identiteitsherstel niet ingewilligd. Op het moment dat een verzoek tot identiteitsherstel wel wordt ingewilligd wordt hier wel aangifte van gedaan bij de politie. Zoals vermeld bij punt 3 heeft dat voor één verzoek geleid tot verlies van het Nederlanderschap.

5. Zo ja, waarom werkt u mee aan deze zaken die het gevolg zijn van liegende en bedriegende asielzoekers die door deze fraude eigenlijk geen recht hebben op een verblijfsvergunning?

6. Zo nee, wat doet de Gemeente Eindhoven als zo'n geval zich aandient?

Gemeente Eindhoven werkt niet mee aan fraude. Iedere burger kan een verzoek tot identiteitsherstel indienen. De werkwijze van de gemeente Eindhoven bij een verzoek tot identiteitsherstel is dat in eerste instantie een schriftelijk voornemen tot afwijzen van het verzoek aan de aanvrager wordt gestuurd. Dit omdat meestal niet duidelijk blijkt dat het dezelfde persoon is vanwege de afwijkende persoonsgegevens. De aanvrager kan daarop zijn zienswijze geven en zijn verzoek motiveren. In een enkel geval kan onomstotelijk aangetoond worden dat het dezelfde persoon betreft maar indien dit niet het geval is dan wijst gemeente Eindhoven het verzoek af. Hiermee komt voor de verzoeker de rechtsgang naar de rechtbank open te staan. Het besluit of het dezelfde persoon betreft laten we bepalen door de rechter of Justitie (AVIM/KMAR).

Eindhoven, 6 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Eindhoven