Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen: Ongeregeldheden in AZC De Orangerie

UPDATE: met antwoord van het college

Studio 040: https://t.co/puOVT8Qzm8 

De Telegraaf:  http://www.telegraaf.nl/e/24821973

Eindhoven Dichtbij

http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regionaal-nieuws/artikel/4205183/burgemeester-over-incidenten-in-de-orangerie-we-moeten-het-niet-erger-maken-dan-het-is.aspx?trk=blk_reacties_Home


Geacht college,

Onze fractie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er zaterdag 17 oktober jl. onrust is geweest in het Asielzoekerscentrum (AZC) De Orangerie. Er zouden ongeregeldheden hebben plaatsgevonden waarbij meerdere eenheden van de politie ter plaatse moesten komen om de rust te herstellen. (zie foto)

Aangezien er momenteel grote maatschappelijke onrust heerst over de exploitatie en realisatie van meerdere AZC ‘s, zowel in Nederland als in meerdere landen, vinden wij het belangrijk om helderheid te krijgen over wat er zich allemaal afspeelt in AZC de Orangerie.

Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

1. Wat heeft zich precies afgespeeld bij de ongeregeldheden in AZC De Orangerie op zaterdag 17 oktober jl. en wat voor (strafrechtelijke) consequenties heeft dat voor de betrokken asielzoekers?

2. Hoeveel asielzoekers waren daarbij betrokken en uit welke landen zijn zij afkomstig?

3. Zijn er in het verleden al vaker ongeregeldheden geweest? Zo ja, hoeveel dan?

4. Kunt u het met de fractie van de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat asielzoekers die betrokken zijn bij ongeregeldheden in AZC De Orangerie hun rechten verliezen en moeten worden uitgezet om verdere onrust te voorkomen? Als u het hier niet mee eens bent, waarom dan niet?

Volgens onze informatie zijn er sinds de opening van het AZC de Orangerie regelmatig meerdere ambulances ter plaatse geweest.

5. Wat is hiervan de oorzaak en is dat aantal niet zeer verontrustend? Hoe hoog zijn de hieraan verbonden kosten en wie gaat dat betalen?

Onlangs heeft staatssecretaris Dijkhoff vragen beantwoord van de VNL-fractie in de Tweede Kamer, over aangiftes van kindermisbruik in meerdere AZC ‘s in Nederland. Uit de beantwoording van het Kabinet bleek dat in de periode 2014/2015 tot nu er 16 aangiftes van kindermisbruik zijn gedaan.

6. Zijn er gevallen bekend van kindermisbruik in AZC De Orangerie? Zo ja, is daar aangifte van gedaan en waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?

Volgens het Centrum Tegen Kinderhandel En Mensenhandel is het aantal kind-bruiden dat ons land binnenkomt dit jaar verdriedubbeld in vergelijking met vorig jaar. De meeste komen uit Syrië.

http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4151314/2015/09/28/Tientallen-kindbruiden-onder-stroom-asielzoekers.dhtml

Omdat de registratie van kind-bruiden moeizaam verloopt, kan dit aantal waarschijnlijk nog veel hoger liggen. Soms komen kind-bruiden uiteindelijk terecht in de prostitutie.

7. Verblijven er ook kind-bruiden in AZC De Orangerie?

a. Zo ja, hoeveel, in welke leeftijdscategorie en wat gebeurt er met deze meisjes?

b. Zo ja, hoe worden zij opgevangen, begeleid en wat gebeurt er met de mannen met wie deze kinderen zijn ‘getrouwd’?

Eveneens zijn er in meerdere AZC ‘s ongeregeldheden met personen die anders geaard zijn of die een andere religie dan de islam hebben.

8. Hoe is de situatie betreffende christenen, homo’s en lesbiennes in AZC de Orangerie?

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

Tjerk Langman

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/09/21/antwoorden-kamervragen-over-mogelijke-kindermisbruik-in-een-asielzoekerscentrum/antwoorden-kamervragen-over-mogelijke-kindermisbruik-in-een-asielzoekerscentrum.pdf 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders


1. Wat heeft zich precies afgespeeld bij de ongeregeldheden in AZC De Orangerie op zaterdag 17 oktober jl. en wat voor (strafrechtelijke) consequenties heeft dat voor de betrokken asielzoekers?


De politie is op zaterdag 17 oktober preventief ingeschakeld door het COA in verband met een asielzoeker die sinds een paar dagen in de Orangerie verbleef, en aan wie een tijdelijk algeheel AZC-verbod zou worden uitgereikt. Dit vanwege een gewelddadig incident in Breda. Het COA maakte de inschatting dat desbetreffende persoon agressief zou kunnen reageren op dit nieuws en heeft daarom de politie gevraagd ter plaatse te komen. Tijdens het gesprek bleek de desbetreffende persoon inderdaad agressief waarop hij werd aangehouden door de politie.


Omdat betreffende persoon nog een voorwaardelijke straf open had staan, is hij voorgeleid aan de rechtercommissaris en uiteindelijk doorverwezen naar de politierechter. In het veiligheidsplan van de politie is opgenomen dat zij bij meldingen bij het AZC altijd met minimaal 2 auto’s/koppels ter plaatse gaan. Het aantal aanwezige auto’s zegt echter niets over de zwaarte van een mogelijk incident. De derde auto die aanwezig was betrof een politieauto die aan het surveilleren was en eveneens op de melding af ging.


2. Hoeveel asielzoekers waren daarbij betrokken en uit welke landen zijn zij afkomstig?


Er was één asielzoeker bij betrokken. In het kader van privacywetgeving wordt nooit vermeld uit welk land iemand afkomstig is.


3. Zijn er in het verleden al vaker ongeregeldheden geweest? Zo ja, hoeveel dan?


Vanaf november 2014, toen AZC de Orangerie is geopend, zijn er 19 meldingen geweest, die variëren van een ruzie/twist zonder gevolgen, tot aan mishandeling, huiselijk geweld en bedreiging. Deze meldingen waren allen snel onder controle door optreden van COA-personeel, beveiligingspersoneel en politie.


4. Kunt u het met de fractie van de Lijst Pim Fortuyn eens zijn dat asielzoekers die betrokken zijn bij ongeregeldheden in AZC De Orangerie hun rechten verliezen en moeten worden uitgezet om verdere onrust te voorkomen? Als u het hier niet mee eens bent, waarom dan niet?


Gemeenten gaan niet over de toekenning en intrekking van vergunningen aan asielzoekers. Hiervoor verwijzen wij u naar het Rijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de toekenning en intrekking van vergunningen.


5. Volgens onze informatie zijn er sinds de opening van het AZC de Orangerie regelmatig meerdere ambulances ter plaatse geweest. Wat is hiervan de oorzaak en is dat aantal niet zeer verontrustend? Hoe hoog zijn de hieraan verbonden kosten en wie gaat dat betalen?


De ambulances die aanwezig zijn geweest betroffen in alle gevallen medische omstandigheden niet gerelateerd aan politie-inzet. De kosten zijn ons niet bekend en vallen onder de zorgverzekering die door het COA wordt afgesloten voor iedere asielzoeker.


6. Zijn er gevallen bekend van kindermisbruik in AZC De Orangerie? Zo ja, is daar aangifte van gedaan en waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?


Tot de 19 meldingen (zie antwoord vraag 3) behoort één geval van vermoeden van kindermisbruik. Deze zaak is in onderzoek bij de politie.
De raad is niet geïnformeerd omdat de raad nooit wordt geïnformeerd over zaken die in opdracht van het Openbaar Ministerie in onderzoek zijn bij de Politie.


7. Verblijven er ook kind-bruiden in AZC De Orangerie? Zo ja, hoeveel, in welke leeftijdscategorie en wat gebeurt er met deze meisjes? Zo ja, hoe worden zij opgevangen, begeleid en wat gebeurt er met de mannen met wie deze kinderen zijn 'getrouwd'?


Er verblijven geen kindbruiden in de Orangerie.


8. Hoe is de situatie betreffende christenen, homo's en lesbiennes in AZC de Orangerie?


Er zijn binnen de Orangerie geen incidenten bekend met betrekking tot geloof en/of geaardheid. De situatie van minderheden binnen de Orangerie heeft de aandacht is van COA en Vluchtelingenwerk. Indien nodig wordt hierop geacteerd.


Eindhoven, 24 november 2015 (ontvangen 2 december 2015)