Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Situatie Koudenhovenseweg / Celebeslaan

koudenhovenseweg

Rondvraag: Commissie Economie & Mobiliteit

Eindhoven, 9 november 2015 / Onderwerp: Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan

Geacht College

Op het kruispunt Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan zijn door de gemeente geruime tijd geleden betonblokken geplaatst om de snelheid van automobilisten te verminderen. (zie foto) Dit zorgt voor veel verkeersonveilige situaties omdat het kruispunt daardoor onoverzichtelijk is en er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. Nu geldt er het recht van de sterkste.

De gemeente heeft al bij de omwonenden aangekondigd dat het kruispunt aangepakt gaat worden. Alleen is er nog niet gecommuniceerd door de gemeente wanneer dat gaat gebeuren.

1. Bent u het met de LPF en de omwonenden eens dat de betonblokken een slecht alternatief zijn en dat het kruispunt onveilig is?

2. Wat gaat u precies doen met dit kruispunt en binnen welk tijdsbestek?

Tjerk Langman Commissielid Fractie LPF Eindhoven

Antwoord van het college 18 november 2015

https://toegang.eindhoven.nl/owa/,DanaInfo=mail.gemehv.nl,SSL+attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAABsFfrrto2AR6jjNZoCoIQbBwBKfLcfs%2bjKSbYIxGy3zaS4AAAA0niTAABKfLcfs%2bjKSbYIxGy3zaS4AAFRyrSAAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1

Laat reactieformulier zien