Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Situatie Koudenhovenseweg / Celebeslaan

koudenhovenseweg

Rondvraag: Commissie Economie & Mobiliteit

Eindhoven, 9 november 2015 / Onderwerp: Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan

Geacht College

Op het kruispunt Koudenhovenseweg-zuid / Celebeslaan zijn door de gemeente geruime tijd geleden betonblokken geplaatst om de snelheid van automobilisten te verminderen. (zie foto) Dit zorgt voor veel verkeersonveilige situaties omdat het kruispunt daardoor onoverzichtelijk is en er gebeuren dan ook regelmatig ongelukken. Nu geldt er het recht van de sterkste.

De gemeente heeft al bij de omwonenden aangekondigd dat het kruispunt aangepakt gaat worden. Alleen is er nog niet gecommuniceerd door de gemeente wanneer dat gaat gebeuren.

1. Bent u het met de LPF en de omwonenden eens dat de betonblokken een slecht alternatief zijn en dat het kruispunt onveilig is?

2. Wat gaat u precies doen met dit kruispunt en binnen welk tijdsbestek?

Tjerk Langman Commissielid Fractie LPF Eindhoven

Antwoord van het college

18 november 2015

https://toegang.eindhoven.nl/owa/,DanaInfo=mail.gemehv.nl,SSL+attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAABsFfrrto2AR6jjNZoCoIQbBwBKfLcfs%2bjKSbYIxGy3zaS4AAAA0niTAABKfLcfs%2bjKSbYIxGy3zaS4AAFRyrSAAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1