Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Provocatie Al Fourqaan moskee in Eindhoven

'Salafisten bieden jihadstrijders de ideologie voor hun bloeddorst', stelt Ahmed Marouch als Tweede Kamerlid voor de PvdA. 'Het salafisme is het voorportaal tot de jihad.'

Raadsvragen met antwoord van het college: Provoceert de Stichting Al Waqf van het Al Fourqaan bestuur bewust de inwoners van deze regio?

 Geacht college, (7 december 2015)

Stichting Waqf van de Salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad kondigt via bijgaande flyer aan dat zij van 24 t/m 27 december 2015 wederom 4 imams hebben uitgenodigd om te komen preken. Gezien de ultraorthodoxe reputatie van deze moskee en de eerder gedane uitspraken van deze imams vinden wij als Lijst Pim Fortuyn dat zeer onwenselijk.

Na de aanslagen in Parijs op 27 november jl. heeft Ahmed Marcouch als Tweede Kamerlid van de PvdA nog de volgende woorden uitgesproken. 'Salafisten bieden jihadstrijders de ideologie voor hun bloeddorst', stelt Marouch. 'Het salafisme is het voorportaal tot de jihad.'

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de hier bovenstaande flyer van Stichting Waqf?

2. Deelt u onze visie dat de komst van geweldspredikers als Abdullah al-Muesli die zelfmoordaanslagen legitimeert en Mohd. Raateb Al Nabulsi die datzelfde doet en tevens stelt dat homoseksuelen de doodstraf verdienen, een gevaar vormt voor de openbare orde en deze lieden de toegang tot Eindhoven en ons land moet worden ontzegd?

3. Begrijpt u dat het steeds opnieuw toelaten van geweldspredikers in onze stad de integratie maximaal tegenwerkt en gestopt moet worden?

4. Hoe verhoudt de komst van wederom verschillende geweldspredikers naar ons land zich tot de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Bontes (VNL), om geweldspredikers te allen tijde uit ons land te weren*?

5. Bent u bereid stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de uitnodiging van (deze) geweldspredikers te verbieden, op grond van art.20 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek? Zo neen, waarom niet?

* www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2a12e198-ae3f-483b-a758-677a7dab38c1&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bontes%20over%20geweldpredikers%20de%20toegang%20tot%20ons%20land%20weigeren

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk langman, commissielid

 7/12 Omroep Brabant 7/12 Eindhovens Dagblad  7/12 Studio 040 
 7/12 Kamervragen PVV fractie  8/12 Eindhoven Dichtbij  9/12 Omroep Brabant 
 22/12 Eindhovens Dagblad  22/12 Omroep Brabant  22/12 Studio 040
 22/12 De telegraaf  22/12 NOS 23/12 Eindhovens Dagblad
23/12 Omroep Brabant 23/12 Studio 040 23/12 Eindhoven Dichtbij
23/12 NOS 23/12 NOS 23/12 Eindhovens Dagblad

22/12 Elsevier

Geachte heer van Gijzel, (21 december 2015)

Wij hebben nog geen beantwoording ontvangen van onze raadsvragen van 7 december, betreffende de komst van haatimams naar de Al Fourqaan moskee. Vóór het kerstreces, welke ondertussen is begonnen, zo vertelde u mij afgelopen week, zouden deze worden beantwoord.

Het is duidelijk dat het bestuur van de stichting Al Waqf duidelijk aan het provoceren is door wederom meerdere Salafistische haatimams uit te nodigen. Dit met alle gevaren van dien voor onze burgers. Het bestuur van Al Waqf weet uit ervaring maar al te goed dat het Eindhovens college in dit verband liever besluiteloos de andere kant opkijkt en moeilijk of geen adequate beslissing durft te nemen.

Er resten u nog slechts twee dagen om een goed besluit te nemen voordat het ‘evenement’ in deze ultraorthodoxe moskee in onze stad begint.

De Lijst Pim Fortuyn fractie verwacht dat u daadwerkelijk met spoed ingrijpt, voordat het te laat is. 

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker

 

Antwoord van burgemeester en wethouders (22 december 2015)

1. Is het college bekend met onderstaande flyer van Stichting Waqf?

Ja.

2. Deelt u onze visie dat de komst van geweldspredikers als Abdullah al-Muesli die zelfmoordaanslagen legitimeert en Mohd. Raateb Al Nabulsi die datzelfde doet en tevens stelt dat homoseksuelen de doodstraf verdienen, een gevaar vormt voor de openbare orde en deze lieden de toegang tot Eindhoven en ons land moet worden ontzegd?

Voor het college staan grondrechten voorop. Daarnaast is het van belang op te merken dat  niet iedere prediker oproept tot haat of geweld.  De burgemeester beoordeelt het risico op verstoring van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Hiervoor vraagt hij informatie en advies van de politie,  het Openbaar Ministerie, de IND en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV). Aan de hand van die beoordeling worden zo nodig passende maatregelen getroffen. Op 21 mei 2015 antwoordden wij u over de heer al-Moslih dat zijn komst volgens onze informatie geen risico zou zijn voor de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Dat was het vervolgens ook niet. Op basis van onze huidige informatie is dat niet anders. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de burgemeestersbrief dd. 22 december 2015.

3. Begrijpt u dat het steeds opnieuw toelaten van geweldspredikers in onze stad de integratie maximaal tegenwerkt en gestopt moet worden?

Voor het college staan grondrechten voorop. Daarnaast is het van belang op te merken dat niet iedere prediker oproept tot haat of geweld.  De burgemeester beoordeelt het risico op verstoring van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Hiervoor vraagt hij informatie en advies van de politie, het Openbaar Ministerie, de IND en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV). Aan de hand van die beoordeling worden zo nodig passende maatregelen getroffen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de burgemeestersbrief dd. 22 december 2015.

4. Hoe verhoudt de komst van wederom verschillende geweldspredikers naar ons land zich tot de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Bontes (VNL), om geweldspredikers te allen tijde uit ons land te weren*?

Wij verwijzen u naar het antwoord dat de regering aan de Tweede Kamer zal geven op de gelijkluidende Kamervragen van Kamerleden Van Klaveren en Bontes.

5. Bent u bereid stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de uitnodiging van (deze) geweldspredikers te verbieden, op grond van art.20 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek? Zo neen, waarom niet?

Art. 2:20 BW geeft de bevoegdheid een rechtspersoon te verbieden en te ontbinden alleen aan de rechtbank.

*www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2a12e198-ae3f-483b-a758- 677a7dab38c1&title=Motie%20van%20het%20lid%20Bontes%20over%20geweldpredikers%20de %20toegang%20tot%20ons%20land%20weigeren

Getekend: Burgemeester en wethouders van Eindhoven