Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Is het in onze stad dweilen met de kraan open?

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven, 4 januari 2016

Geacht college,

Wederom zijn er plannen om a.s. zondag 10 januari twee islamitische haatsjeiks naar Eindhoven te halen die nu niet bepaald bekend staan om hun vredelievende boodschappen. Integendeel zelfs! Als u in het verleden duikt van deze haatsjeiks komt u wederom veel negatieve zaken tegen die ons als LPF-fractie tegen staan.

Nu is het zo dat de Pakistaanse M.Anas Noorani Siddiqui naar de Anwar-E-Madina Moskee gaat op het Kastelenplein en Mohd. Imraan Kariman naar het gemeenschapshuis Unitas op de Vlokhovenseweg.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de berichten dat Osama-fan en 9/11-verheerlijker M.Anas Noorani Siddiqui en Mohd. Imraan Kariman a.s. zondag 10 januari naar Eindhoven komen om resp. hun volgelingen toe te spreken in de hier boven genoemde locaties?

2. Haatsjeik Kariman en het bestuur van de Anwar e Medina Moskee hebben in het verleden bij de rechter lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Kariman heeft toen een Moskee-verbod gekregen i.v.m. geweld en opruiing bij deze Moskee. Bent u niet bang dat er weer een conflictsituatie zal ontstaat indien Kariman zich a.s. zondag, net zoals in het verleden weer met geweld toegang tot deze Moskee wil verschaffen?

3. Haatsjeik Mohd. Imraan Kariman die heeft al eerder ons land een moskeeverbod gehad gaat nu naar gemeenschapshuis Unitas. Wat heeft hij daar nu te zoeken?

4. Waarom en hoe hebben deze geweldsoproepers wederom toegang tot Nederland gekregen om o.a. in Eindhoven hun afkeer van de Nederlandse samenleving aan hun volgelingen op te dringen?

5. Indien u met de komst van deze twee haatsjeiks op de hoogte was, waarom heeft u hen dan niet verboden om in onze stad te preken?

6. Bent u bereid de genoemde haatsjeiks toegang tot Eindhovens grondgebied te verbieden en aan de minister te vragen beide predikers acuut het land uit te zetten, zodat zij in elk geval niet middels fysieke aanwezigheid kunnen meewerken aan verdere escalering van ons eens zo mooie en vredige Nederland? Zo nee, waarom dan niet?

7. Hoeveel van dit soort haatsjeiks wilt u in 2016 in Eindhoven toelaten? Of bent u bereid een poging bij de minister te doen om Nederland c.q. Eindhoven te behoeden voor verdere islamisering? Zo nee, waarom niet?

8. Gezien de korte tijd en de urgentie hiervan verzoeken wij u om deze vragen met spoed te beantwoorden en meteen in te grijpen.

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk langman, commissielid

  

5/1 Studio 040

5/1 Omroep Brabant

5/1 Eindhovens Dagblad

5/1 Studio POWNET
5/1 Eindhoven Dichtbij  
   

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u bekend met de berichten dat Osama-fan en 9/11-verheerlijker M.Anas Noorani Siddiqui en Mohd. Imraan Kariman a.s. zondag 10 januari naar Eindhoven komen om resp. hun volgelingen toe te spreken in de hier boven genoemde locaties?

Ja, we weten dat de heer Mohammad Anas Noorani Siddiqui en de heer Mohamed Imraan Karimaan komen spreken.

2. Haatsjeik Kariman en het bestuur van de Anwar e Medina Moskee hebben in het verleden bij de rechter lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Kariman heeft toen een Moskee-verbod gekregen i.v.m. geweld en opruiing bij deze Moskee. Bent u niet bang dat er weer een conflictsituatie zal ontstaat indien Kariman zich a.s. zondag, net zoals in het verleden weer met geweld toegang tot deze Moskee wil verschaffen?

De betrokkenen - het moskeebestuur en de heer Kariman - hebben aan de gemeente aangegeven geen conflict meer te hebben. Ook de informatie van politie geeft geen aanleiding tot zorg om een conflictsituatie.

3. Haatsjeik Mohd. Imraan Kariman die heeft al eerder ons land een moskeeverbod gehad gaat nu naar gemeenschapshuis Unitas. Wat heeft hij daar nu te zoeken?

De heer Kariman heeft ons laten weten dat de bijeenkomst in het teken staat van de viering van de geboortedag van ‘de heilige profeet Mohammed’.

4. Waarom en hoe hebben deze geweldsoproepers wederom toegang tot Nederland gekregen om o.a. in Eindhoven hun afkeer van de Nederlandse samenleving aan hun volgelingen op te dringen?

Voor het college staan grondrechten voorop. De burgemeester beoordeelt het risico op verstoring van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Hiervoor vraagt hij informatie en advies van de politie, het Openbaar Ministerie, de IND en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV). Aan de hand van die beoordeling worden zo nodig passende maatregelen getroffen zoals wij eerder hebben gedaan. Er is nu geen informatie verkregen dat er met de komst van deze personen een risico is op verstoring van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust.

5. Indien u met de komst van deze twee haatsjeiks op de hoogte was, waarom heeft u hen dan niet verboden om in onze stad te preken?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Bent u bereid de genoemde haatsjeiks toegang tot Eindhovens grondgebied te verbieden en aan de minister te vragen beide predikers acuut het land uit te zetten, zodat zij in elk geval niet middels fysieke aanwezigheid kunnen meewerken aan verdere escalering van ons eens zo mooie en vredige Nederland? Zo nee, waarom dan niet?

Zie het antwoord op vraag 4.

7. Hoeveel van dit soort haatsjeiks wilt u in 2016 in Eindhoven toelaten? Of bent u bereid een poging bij de minister te doen om Nederland c.q. Eindhoven te behoeden voor verdere islamisering? Zo nee, waarom niet?

De burgemeester beoordeelt het risico op verstoring van de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust. Hiervoor vraagt hij informatie en advies van de politie, het Openbaar Ministerie, de IND en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV). Aan de hand van die beoordeling worden zo nodig passende maatregelen getroffen.

8. Gezien de korte tijd en de urgentie hiervan verzoeken wij u om deze vragen met spoed te beantwoorden en meteen in te grijpen.

Daar is hiermee aan voldaan.

Eindhoven, 8 januari 2016

8/1 Eindhovens Dagblad

8/1 Studio 040

8/1 Eindhoven Dichtbij