Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Staat burgemeester John Jorritsma boven de wet?

Marcel van Roosmalen op zijn best
https://twitter.com/i/status/1417436532089278469

Raadsvragen: Buschauffeurs mogen niet meer toeteren naar de auto van de burgemeester. 

Want dat is dan niet vriendelijk bedoeld.
 
19 juli 2021
 
Geacht college,
 
Hermes heeft hun buschauffeurs geïnformeerd dat ze niet meer mogen toeteren naar de auto van de burgemeester als deze over de busbaan rijdt (zie foto). Zij zijn namelijk in de veronderstelling dat deze auto illegaal gebruikt maakt van de busbanen. Daar kunnen wij ons als LPF wel iets bij voorstellen omdat de auto van de burgemeester nu eenmaal geen bus, hulpverleningsvoertuig of taxi is. Het is dus voor een buschauffeur onduidelijk of deze auto een ontheffing heeft om over de busbaan te rijden. Wie geen ontheffing heeft en toch gebruik maakt van de busbaan krijgt een bekeuring van 150 euro plus 9 euro administratiekosten. Het roept bij ons ook de vraag op waarom de burgemeester überhaupt over de busbaan rijdt als hij niet snel naar bv. een grote calamiteit hoeft te gaan? Daar willen wij graag opheldering over en daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

Storingen in communicatiesysteem

6 juni 2021

Raadsvragen: Zonnepanelen veroorzaken storingen in communicatiesysteem C2000

 Geacht college,
 
Zonnepanelen zorgen voor ernstige verstoringen in C2000, het communicatiesysteem van brandweer, politie en ambulancediensten. Dit komt doordat de gebruikte apparatuur regelmatig niet aan de eisen voldoet. Ook liggen de zonnepanelen hoog, staan de hele dag aan en hebben lange kabels die zorgen de hele dag voor storende signalen. Dat zegt het Agentschap Telecom in haar jaarverslag over 2020.
 
Door de enorme groei van het aantal zonnepanelen vreest het Agentschap dat ook het aantal storingen zal toenemen, waardoor hulpdiensten minder goed met elkaar kunnen communiceren. Inmiddels zijn er over meer dan honderd C2000-antennes klachten ontvangen. Het C2000-systeem telt zeshonderd antennes.
 
Deze ontwikkeling baart de LPF zorgen, zeker ook omdat het college de ambitie heeft om het aantal zonnepanelen in de stad enorm uit te breiden. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

Veroorzaken zonnepanelen storingen in communicatiesysteem C2000

 
 
Veroorzaken zonnepanelen storingen in communicatiesysteem C2000?
 
7 juni 2021
 
Geacht college,
 
Zonnepanelen zorgen voor ernstige verstoringen in C2000, het communicatiesysteem van brandweer, politie en ambulancediensten. Dit komt doordat de gebruikte apparatuur regelmatig niet aan de eisen voldoet. Ook liggen de zonnepanelen hoog, staan de hele dag aan en hebben lange kabels die zorgen de hele dag voor storende signalen. Dat zegt het Agentschap Telecom in haar jaarverslag over 2020.

Raadsvragen: Steun Israël

 
Eindhoven, 17 mei 2021
 
Met antwoord van het college
 
Geacht college,
 
Op dit moment ligt de staat Israël wederom letterlijk en figuurlijk onder vuur en gaat gebukt onder een explosie van geweld en terreur. Het is onbegrijpelijk dat terwijl burgerdoelen in Israël vanuit de Gazastrook worden bestookt met duizenden raketten door de Palestijnse terreurorganisatie Hamas, de internationale gemeenschap juist Israël veroordeeld. En dat terwijl Israël alleen uit zelfverdediging reageert op regelrechte provocaties en oorlogsgeweld vanuit Palestijnse zijde. 
 
Nederland en Israël hebben van oudsher een speciale band en de geweldsgolf vanuit Palestijnse zijde is onacceptabel. Ook Eindhoven heeft een warme band met de Joodse gemeenschap. Daarom moeten wij als stad onze steun uitspreken richting de staat Israël, de enige echte democratie in het Midden-Oosten. 
  
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Appjes-gate en de Eindhovense burgemeester

 
De brenger van het slechte nieuws werd vroeger geliquideerd. Tegenwoordig doet de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma het achterbaks met appjes.
 
8 april 2021. Nu, met antwoord vn het college
 
Wij als Lijst Pim Fortuyn plaatsen deze raadsvragen van fractie M.A. Schreurs omdat het niet de eerste keer is dat burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, achter de rug van raadsleden een vies en gemeen spel speelt. Deze appjes zijn uit 2018 en de achterbakse appjes waar Rudy Reker (LPF) de gebeten hond is, zijn van 2020. Dit terwijl Jorritsma al vanaf begin 2020 heel de gemeenteraad van Eindhoven voorliegt. Vergelijk dit maar met de Haagse perikelen en de coalitievorming waarbij Pieter Omtzigt, (CDA) en Renske Leijten (SP) de gebeten hond zijn. Alles is toegestaan, de VVD met de ja-knikkers kletsten zich er wel weer uit. De LPF fractie wil dit niet laten gebeuren en zullen er samen met fractie M.A. Schreurs alles aan doen om de waarheid boven tafel te krijgen. 
 

Waakzaam en dienstbaar

 Eindhoven, 25 februari 2021

Raadsvragen: je veilig voelen is een kernwaarde van ons leven.
 
Met antwoord van het college 

Toch is dat niet voor elke inwoner van onze stad vanzelfsprekend, omdat veel instanties langs elkaar heen werken i.p.v. samen te werken. Bij een bedreigende situatie zal men de mouwen moeten opstropen om de zaak te normaliseren, zodat de persoon in kwestie weer met zijn of haar leven op normale wijze door kan gaan. Bij een complexe situatie, waar ik het hier over ga hebben, zijn er teveel zaken volgens het betreffende slachtoffer en een voormalig zedenrechercheur (die uitgebreid onderzoek heeft gedaan) niet of niet goed geregeld door wisselingen van contactpersonen. Maar ook door niet op de juiste wijze terug te koppelen, waardoor het vertrouwen in Wij Eindhoven, GGZ, TRTC, Zuidzorg, Veilig Thuis, GDT, het Zorg en Veiligheidshuis, huisarts, de Politie en het OM in de beleving van het slachtoffer is geschaad. Dus zal iemand de regie moeten oppakken om te komen tot een goede en noodzakelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen en zodoende een passende oplossing te vinden. En deze oplossing heet veiligheid!

Koningsdag behoort een volksfeest te zijn

 
 
Raadsvragen: Koningsdag behoort een volksfeest te zijn
 
Met antwoord van het college
 
Eindhoven, 18 februari 2021
 
Het coronavirus en de bestrijding ervan houdt onze samenleving al een jaar wereldwijd flink bezig. De maatregelen om het coronavirus in ons land te bestrijden grijpen hard in op het sociale leven van eenieder en op de geestelijke gesteldheid van met name jongeren. Ook het bedrijfsleven en veel instellingen ervaren de druk en de beperkingen van de maatregelen. Het zal niemand zijn ontgaan dat de bestrijding van het coronavirus in ons land vanaf het ontstaan ervan rommelig is verlopen, om het maar voorzichtig uit te drukken. Ook het testen op corona, de bestelling, levering, transport en toedienen van de vaccins levert de regering, gemeenten en GGZ nog dagelijks veel problemen op. 

Onjuiste informatieverstrekking door het college

Eindhoven, 30 december 2020

Raadsvragen: Kan bewust onjuiste informatieverstrekking door het college aan de gemeenteraad zonder gevolgen blijven?
Met antwoord van het college 
 
Geacht college,
Na aanleiding van de tv-uitzending ‘Lokroep van de islam’₍₁₎ en een redactioneel artikel op 15 januari 2020 in het NRC₍₂₎ heeft de LPF op 16 januari 2020 voor het eerst raadsvragen gesteld over de ingetrokken alarmerende brandbrief₍₃₎ die uw voorganger oud-burgemeester Rob van Gijzel (Depla) naar drie ministeries had gestuurd. Op uw geheugen op te frissen volgt hier een citaat uit dit artikel.
 
Citaat. “De burgemeester van Eindhoven heeft in 2016 een alarmerende brief aan de minister van Justitie en Veiligheid over de fundamentalistische Al Fourkaan-moskee na verzending weer ingetrokken. Dit gebeurde onder druk van toenmalig minister Ard van der Steur (VVD) die ontstemd was over kritiek in de brief op het functioneren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die valt onder het ministerie waaraan Van der Steur tot 2017 leiding gaf.
 
Dat de vertrouwelijke brief door toenmalig burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) van Eindhoven in 2016 aan de minister is verzonden, werd vorige week al gemeld in BNNVARA-documentaire De Lokroep over de radicale islam. Nog niet was bekend wat er met de brief is gedaan.

Raadsvragen: Manifestatie tegen coronamaatregelen

 Fotopersburo Bert Jansen

Raadsvragen: Manifestatie tegen coronamaatregelen, omdat demonstreren een grondrecht is, maar toch niet als er een reëel gevaar is voor de volksgezondheid?
 
14/01/2021 Nu met antwoord van het college
 

Eindhoven, 23 december 2020

Geacht college,
Premier Rutte en minister de Jonge hebben tijdens vele persconferenties de Nederlandse bevolking al talloze malen verteld: Houd 1.5 meter afstand, draag een mondkapje in openbare gebouwen, ontvang thuis niet meer dan 2 personen buiten het eigen gezin, buiten lopen mag maar met maximaal 2 personen, voetbal moet zonder publiek en evenementen gaan niet door want anders zijn er teveel mensen bijeen die zingen en gillen waardoor aerosolen worden verspreid, de horeca en detailhandel blijven gesloten. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar toch was er afgelopen zaterdag 19 december een manifestatie op het 18 Septemberplein tegen alle coronamaatregelen. Ongeveer 500 mensen samengepakt op een plein, knuffelend, luid zingend en schreeuwend zonder mondkapje en vaak de 1.5 meter regel niet in acht nemend. Zoals zoveel mensen in deze regio vraagt de LPF zich af: Hoe is dit toch mogelijk dat u als college in deze crisistijd toestemming geeft? En dan ook nog op het 18 Septemberplein waar meer passanten  lopen. 

Help! We verzuipen …..  Steun onze horecaondernemers! 

Raadsvragen: Help! We verzuipen ….. Steun onze horecaondernemers! 
 
11 dec. 2020 Met antwoord van het college 
 
3 december 2020
 
Geacht college,
 
Het is geen eenvoudige taak om als voorzitter van de Veiligheidsregio de coronapandemie in goede banen ter leiden. ‘Want je doet het nooit goed’, horen wij de burgemeester regelmatig zeggen. Natuurlijk moeten er maatregelen zijn en genomen worden waardoor het virus geen gezondheidsschade meer kan aanrichten en daardoor onnodige sterfgevallen kunnen en moeten worden voorkomen. Dan gaan we ook weer terug tot het normale normaal en kan ook onze economie weer op volle toeren gaan draaien. Maar in alle delen van ons land, dus ook in Eindhoven, begrijpen veel mensen niet waarom er zoveel verschillen zijn in de risicobeoordeling.