Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Salaam Foundation

Salaam Foundation in de Roeklaan Eindhoven

Eindhoven, 7 april 2019

Geacht college,

In mei 2018 heeft de LPF fractie n.a.v. een artikel in het NRC raadsvragen gesteld over buitenlandse financiering van salafistische moskeeën en instellingen. In het artikel werden ook de Eindhovense Al Fourqaan moskee en de Salaam Foundation genoemd.

Mohammed Al Arifi

Nu publiceerde het NRC afgelopen week weer een verontrustend artikel waarin werd vermeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gemeenten heeft ingelicht over een dubieuze inzamelingsactie voor een Marokkaans weeshuis.

'Broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Raadsvragen: ‘Eindhovense broodjeszaak mogelijk gefinancierd met terreurgeld’

Met antwoord van het college 

Eindhoveven, 15 februari 2019
 
Geacht college,
 
Met ontzetting heeft de LPF kennis genomen van het nieuws dat een vermoedelijk kopstuk van de Syrische terreurgroep Jahbat Al-Nusra, die ervan wordt verdacht een leidende rol te hebben gespeeld bij diverse executies in zijn thuisland, in Eindhoven een broodjeszaak heeft gehad (ED 14-22019). De broodjeszaak Pain du Delicieux van de Syriër Fatah A., die als vluchteling naar ons land is gekomen zou vermoedelijk zijn gefinancierd met terreurgeld.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

Raadsvragen: Ongeregeldheden Sinterklaasintocht

 

‘Anti-Piet-activisten zijn werkloze idioten’ (Trendwatcher Adjiedj Bakas)

Eindhoven, 22 november 2018 

Met antwoord avn het college.

Geacht college,

Zaterdag 17 november jl. was de Sinterklaasintocht in Eindhoven. Wat een mooi kinderfeest had moeten worden liep uit op een debacle. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had voor het zoveelste jaar op rij in diverse gemeenten demonstraties aangekondigd tegen de volgens hun racistische karikatuur Zwarte Piet, zo ook in Eindhoven. De actiegroep had deze demonstratie aangekondigd en er zouden goede afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de demonstratie.

De discussie over Zwarte Piet ligt uiterst gevoelig in onze samenleving en de tegenstellingen tussen de voor- en tegenstanders zijn enorm en nemen alleen maar in hevigheid toe. Naar onze mening gaat het ook niet meer om Zwarte Piet maar bij de KOZP om te provoceren. Bij de tegendemonstranten heerst bezorgdheid over onze Nederlandse cultuur en traditie. Het is daarom van het grootste belang om de risico’s van een demonstratie tijdens de intocht van Sinterklaas goed in te schatten. De burgemeester zegt dit te hebben gedaan, maar desondanks ging het helemaal mis.

Kick Out Zwarte Piet kondigt protest aan tijdens intocht Sint in Eindhoven

 

 ‘Anti-Piet-activisten zijn werkloze idioten’(Trendwatcher Adjiedj Bakas)

Omdat de extreem linkse actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ in Eindhoven wil demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november a.s. heeft de LPF fractie de volgende vragen aan burgemeester Jorritsma gesteld. 

7 november 2018

Geachte heer Jorritsma

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil zaterdag 17 november tijdens de intocht van Sinterklaas van 12.00 uur tot 16.00 uur demonstreren op het 18 septemberplein. Ze zijn tegen Zwarte Piet en laten dit jaarlijks blijken tijdens de diverse Sinterklaasintochten in het land. Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot en daarom staat deze actiegroep ook op de radar van de NCTV. Ze worden ook nadrukkelijk benoemd in het rapport ‘Dreigingsbeeld terrorisme’ van november 2017.

(Door de redactie is het volgende citaat van pag. 8 uit voorgenoemd rapport op deze webpagina ingevoegd)

"Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw."

Raadsvragen: (on)veiligheid Nederlandplein

1 november 2018

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W (20 nov. 2018) 

Geacht college,

Vorige week hebben twee winkels aan het Nederlandplein (Jumbo, Lidl) te maken gekregen met een overval. In februari en mei van dit jaar werd het Kruidvat in hetzelfde winkelcentrum ook al overvallen. Dat dit een enorme impact heeft op medewerkers van deze bedrijven zal duidelijk zijn. De LPF begrijpt dat ondernemers, maar ook de omwonenden zich daarom terecht zorgen maken over de veiligheid.

Vloer ingestorte parkeergarage Eindhoven Airport verkeerd gelegd 

Foto Bert Jansen

Met antwoord van B&W op 21 december 2017

En ... de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 18 oktober 2018

Lees hier het volledig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Raadsvragen: Instorten parkeergarage bij Eindhoven Airport

Eindhoven, 16 december 2017

Geacht college,

Op 27 mei jl. is Eindhoven aan een ramp ontsnapt. De in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport zakte als een kaartenhuis in elkaar. Behalve veel materiële schade zijn er geen slachtoffers gevallen. Kort geleden is bekend geworden dat de gehele parkeergarage zal worden gesloopt.

Gegeven de uitkomsten van onderzoeken door meerdere instanties naar de oorzaak of oorzaken van het instorten van de parkeergarage, maken wij ons als Lijst Pim Fortuyn ernstig zorgen over het functioneren van de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht.

 

Eindhoven is speeltuin voor criminelen

Afbeeldingsresultaat voor grapperhaus

Minister Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid moet snel ingrijpen

Een golf van overvallen in regio Eindhoven

Strijd tegen gelukszoekers

7 oktober 2018

Raadsvragen: Eindhoven bevindt zich in een crisissituatie

UPDATE: Met antwoord van het college

Geacht college,

Afgelopen weekend was het wéér raak. Twee kleine vrachtwagens met drugsafval werden gedumpt in de Offenbachlaan in de wijk Gestel. Uit een van de vrachtwagens lekte XTC-afval en de andere vrachtwagen brandde volledig uit waardoor er 12 appartementen moesten worden ontruimd. Hierbij is de veiligheid van de bewoners van de wijk ernstig in gevaar geweest. Dit had zomaar heel anders kunnen aflopen met tientallen slachtoffers tot gevolg.

Opname van goochelaar en illusionist Hans Klok?

Raadsvragen: Buitenlandse toestanden bij sloopwerkzaamheden in Eindhoven

Sloop van C&A-gebouw gestaakt na filmpje van het werk; graafmachine hangt aan een hijskraan 

Graafmachine hangt aan hijskraan en sloop C&A-gebouw gestaakt na opzienbarend filmpje

Eindhoven, 9 september 2018

Geacht college,

Op 31 augustus jl. heeft onze fractie raadsvragen gesteld aangaande de (on)veiligheid bij het slopen van het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan. Gisteren werden wij opgeschrikt door de volgende bizarre beelden die via Omroep Brabant tot ons kwamen. Als je niet beter wist zou je denken dat de bekende goochelaar en illusionist Hans Klok met een nieuwe opname bezig is. Deze gebeurtenis geeft maar weer eens aan dat wij als Lijst Pim Fortuyn weinig vertrouwen hebben in de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

 

Raadsvragen: Sloop Grafisch Lyceum

Foto: Studio040

31 augustus 2018

UPATE: met antwoord van het college

Geacht college,

Onlangs is de sloop van het voormalig Grafisch Lyceum aan de Karel de Grotelaan begonnen. Maar zoals het zich laat aanzien wordt er niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de bouwvakkers.

In een reportage van Studio040 is duidelijk te zien dat men met speciale pakken en maskers asbest aan het verwijderen is, maar dat meteen daarna bouwvakkers onbeschermd in een shirtje en zonder helm op dezelfde plek staan waar het asbest werd verwijderd (zie foto’s). Dit roept bij ons vragen op omdat zwevende asbestdeeltjes in de longen terecht kunnen komen en longkanker kunnen veroorzaken.

Milli Görüs ook in Eindhoven actief

Raadsvragen: Milli Görüs

Met antwoord van het college

Eindhoven, 21 augustus 2018

Geacht college,

In een artikel van NRC Handelsblad van 17 augustus jl. staat dat Moskeeorganisatie Milli Görüs in de afgelopen jaren tientallen Turks-Nederlandse jongeren heeft meegenomen naar Turkije, om hen te laten onderwijzen door de radicale imam Nureddin Yildiz. Hij steunt de gewapende Jihad in Syrië, heeft sympathie voor Al Qaida en legitimeert geweld tegen vrouwen. Zelfs president Erdogan heeft afstand genomen van Yildiz. Dit gebeurde nadat Yildiz had gezegd dat mannen met 6 jarige meisjes mogen trouwen.