Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 

Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Antidiscriminatiebeleid in de Raadsvergadering

  

Foto Mpanzu Bamenga 

In de raadsvergadering van 23 februari werd het initiatiefvoorstel besproken van D66 raadslid Mpanzu Bamenga. Hoewel alle fracties dit voorstel mee hadden ingediend heeft de LPF fractie dit om meerdere redenen niet gedaan. Hieronder de bijdrage van onze fracrtievoorzitter Rudy Reker.

Initiatiefvoorstel met herzien ontwerp raadsbesluit 'Naar een actief en integraal antidiscriminatiebeleid'

Voorzitter, dank u wel,

Zoals u ziet heeft de Lijst Pim Fortuyn dit initiatiefvoorstel 'Naar een actief en integraal antidiscriminatiebeleid' van de heer Bamenga als enige fractie in deze gemeenteraad niet mee ingediend. Dat wil niet zeggen dat de LPF discriminatie ontkent of niet serieus neemt. Dat doen wij namelijk wel. Discriminatie op allerlei gebied zoals op geslacht, afkomst en religie maar zeker ook op leeftijd is van alle tijden en komt overal in de wereld voor. Ik heb dan ook meerdere keren uitgebreid met de heer Bamenga over zijn voorstel gesproken en hij weet dan ook hoe onze fractie daarover denkt.

Bedrijven bepalen nog steeds zelf (!) welke personen zij wel of niet een arbeidscontract aanbieden. Daar hebben zij dan ook legitieme redenen voor, die niet voor alle bedrijven hetzelfde zijn. Dat er serieus naar kandidaten wordt gekeken, is dan ook vanzelfsprekend. Want aannemen is één, maar om van een werknemer die niet bevalt af te komen is twee. Dat is veel ingewikkelder en kost veelal handen vol geld. Daarbij komt dat veel bedrijven in het MKB maar ook grote ketens een chronisch gebrek aan voldoende kapitaal hebben om dat te kunnen financieren. Helaas staat minister Lodewijk Asscher en het huidige kabinet in deze materie dan ook ver van de realiteit af. Ook de werkeloosheidscijfers zullen door dit initiatiefvoorstel niet dalen, want er kan maar één de meest geschikte werknemer zijn.

Voorzitter,

Het initiatief zoals bij het eerste voorstel staat om anoniem solliciteren mogelijk te maken door naam, contactgegevens, geslacht en leeftijd, geboorteplaats, nationaliteit alsook de burgerlijke status en foto te anonimiseren vinden wij dan ook te gek voor woorden. Elk bedrijf of iedere HR-manager heeft de taak, maar ook de plicht om de beste sollicitant te selecteren. Dat geldt ook voor de Gemeente Eindhoven.

Dank u wel.

https://eindhoven.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1459667/type=pdf/Naar_een_actief_en_integraal_anti-discriminatiebeleid_nieuw.pdf

22/2 Eindhovens Dagblad

 

Laat reactieformulier zien