Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 

Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Nederland capituleert voor de islam

Stapje voor stapje en beetje bij beetje buigen steeds meer landgenoten heel diep voor de islamitische cultuur. Soms met de beste bedoelingen om de protesterende moslimgemeenschap ter wille te zijn. Dat zij daarmee een verkeerd signaal afgeven is een voldongen feit. Het staat haaks op de integratie waar wij als westerse samenleving op voorstaan teneinde een goed leefbare multiculturele samenleving te realiseren.

Zo worden paaseieren ingeruild voor verstopeieren, vrolijk voorjaar bij de HEMA i.p.v. vrolijk of zalig Pasen en ook kerstbomen die in de ban worden gedaan. Daarnaast krijgen scholen extra vrije dagen om hun leerlingen het Suikerfeest te laten vieren. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen en niet alleen in ons land.

Dat door linkse politieke partijen de zo vurig gewenste multiculturele samenleving nooit wortel heeft kunnen schieten en daardoor totaal is mislukt (niet alleen in ons land), is uitsluitend aan de dictatoriale islamitische ideologie te wijten. Veel moslims voelen zich hoog verheven boven alle andere religies, culturen en ideologieën. Zolang het voor moslims streng verboden is kritiek op de islam te hebben, zal dat nooit ophouden en zal de islam alleen maar meer eisen aan de westerse samenleving stellen. Meerdere politici in ons land maar ook daarbuiten erkennen dat tegenwoordig ook. Maar ondanks dat gooit de Eindhovense Rooms-katholieke en christelijke basisschool ‘Rapenland’ weer olie op het vuur door de moslimgemeenschap haar zin te geven om versierde paaskruizen in te ruilen voor gewone versierde stokken. Zie hier weer een stap in een totale capitulatie van Nederland voor de islamitische cultuur. God beware ons!

Eindhovens Dagblad

De hier onderstaande brief is van de Eindhovense Rooms-katholieke en christelijke basisschool ‘Rapenland’ die naar de ouders is gestuurd.

Eindhoven, 16 maart 2016

Beste ouders,

Enkele weken geleden hebben we aangekondigd dat we een paasoptocht willen houden. Gisteren hebben we in onze teamvergadering besloten om deze optocht niet door te laten gaan.  Dit besluit heeft gezorgd voor onrust bij de paaswerkgroep en mogelijk ook bij andere ouders.

Daarom heb ik het volgende voorgesteld.

Alle kinderen kunnen/mogen een paasstok meebrengen en versieren. Dat versieren gebeurt op school op vrijdag 18 maart a.s.. Kinderen die geen paasstok hebben meegebracht, kunnen helaas geen stok versieren. Voor deze kinderen hebben we een andere activiteit. De stok hoeft niet per sé een kruis te zijn. Alle stokken (in welke vorm dan ook) zijn toegestaan en worden versierd.  
Argumenten om de paasoptocht niet door te laten gaan, zijn:

• Vanuit de Christelijke traditie is een (Palm)paastocht op Witte Donderdag niet acceptabel. Als we een palmpaastocht willen doen, dan moet dat een week eerder gebeuren (rondom Palmzondag).

• Vanuit andere geloofsovertuigingen zijn er door enkele ouders vragen gesteld over het teken 'kruis'.

Het lijkt me niet de bedoeling om verschillen in de samenleving binnen in onze school uit te vergroten. We zijn juist op zoek naar 'wat bindt ons'. Dat levert in alle gevallen respect, begrip en tolerantie op.  In onze school hebben we bij het vieren van feesten altijd als doel: het vergroten van de saamhorigheid en verbondenheid.  Daar wil ik voor gaan, ook in deze paastijd! 
Mocht u nog vragen hebben, loop dan even binnen of bel even. Wij kiezen graag voor het persoonlijke contact en niet via social media.

Hopend u voldoende op de hoogte te hebben gesteld, 

met vriendelijke groet, 

Frans Verberne

Eindhovens Dagblad

 

 

Gravatar
Cor P
Zwaar gestoord
Zwaar gestoord deze school moet onder toezicht komen te staan
Gravatar
Franka
Nederland capituleert voor de islam
In plaats van elkaar steeds weer te bekritiseren op elkaars geloof zou iedereen terug moeten gaan naar de basis daarvan. Feitelijk gezien ligt die basis in elk geloof hetzelfde. Respecteer elkaar en leef (vredig) naast elkaar ipv steeds weer zo'n onzinnige strijd aan te gaan. In Nederland zijn er diverse scholen en ieder heeft zijn of haar overtuiging. Daar hoor je als school dan ook voor te staan. Ouders hebben tenslotte een keuze gemaakt voor een bepaalde school.
Gravatar
henk
paas optocht / kruis
Saamhorigheid is een goede zaak. Integreren ook. Maar schaamteloos en strijdig met het geloof dan wel de overtuiging die de school voorstaat, is een grof schandaal. Het kruis staat voor het christendom. Nooit hadden ze mogen zwichten maar uitleggen dat het kruis juist een teken is van de zaak waar die school voor staat. De directie zou ontslagen moeten worden daar zij blijk geven niet achter de visie van hun school te staan.
Gravatar
ik
vluchtelingen
Heel goed stuk. Nederland wordt verraden. Overgeleverd aan asielzoekers en islam.

Griekenland heeft zoveel geld gekregen van Europa, Mij lijkt dat ze wel een eiland beschikbaar kunnen stellen voor de vluchtelingen, daar voorzieningen maken en als het veilig is....TERUG. Hou je het in de hand. Deserteurs die vrouw en kinderen achter laten en gelukszoekers zit niemand op te wachten. Nu wordt het een onbeheersbare volksverhuizing en islamisering.
Groetjes
Henk

Gravatar
Willie
Als gast is het ten alle tijden het allerbeste dat men zich binnen de natuurlijke & gezonde grenzen zoveel mogelijk aanpast aan de gebruiken/tradities aldaar....!!
Als gast is het ten alle tijden het allerbeste dat men zich binnen de natuurlijke & gezonde grenzen zoveel mogelijk aanpast aan de gebruiken/tradities aldaar....!!
Laat reactieformulier zien