Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering Jaarstukken 2016

 

Raadsvoorstel Jaarstukken 2016

29 augustus 2017 Betoog: Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel, U zult zich als college en wellicht ook als raadsleden afvragen wat de Lijst Pim Fortuyn fractie nog heeft toe te voegen aan ons vernietigd oordeel van 11 juni jl. over de concept-jaarstukken van 2016. Mijn advies is dan om nu vooral goed te luisteren.

Voorzitter,
Eind vorig jaar dacht het college dat het tekort over 2016 tien miljoen zou bedragen. Eind mei rapporteerde het college dat het tekort naar 14, 6 miljoen was gestegen. En nu blijkt het nóg hoger te zijn, namelijk 19,6 miljoen. Maar dat bedrag is ook niet juist. Je kunt wel proberen om de werkelijkheid te verbloemen en mooier maken dan dat het is, maar per saldo is de vermogenspositie van de Gemeente Eindhoven in 2016 met 53.9 miljoen euro gedaald. En daar gaat het juist om. Dat is ruim één miljoen euro per week interen. Hoe is dat mogelijk!

Mijn onvrede VZ is niet alleen ingegeven door het negatief resultaat, dat in deze Jaarrekening hoger uitvalt. Nee, het is de wijze waarop deze cijfers in de Jaarstukken tot stand zijn gekomen. En dat begint al met een valse start in de begroting over 2016. Een begroting, die deze naam niet waardig is en die de Lijst Pim Fortuyn dan uiteraard ook niet heeft goedgekeurd.

Voorzitter,
Een belangrijk financieel uitgangspunt bij het opstellen van een begroting is dat ‘de jaarlijkse terugkerende lasten zijn gedekt door de jaarlijks terugkerende baten’. Dat is dan duidelijke taal zul je zeggen. Een begroting moet je zien als een leidraad voor het financieel beleid. Een begroting waar ook rekening wordt gehouden met onverwachte financiële tegenvallers. Maar in de begroting over 2016 wordt er op voorhand 100 miljoen euro bijgeleend om 64 miljoen aan aflossingen te kunnen betalen. En de overige 36 miljoen verdwijnen in de begroting. En hierbij gaat het weer goed fout!

Op deze wijze vraag je om problemen voorzitter en ik concludeer dan dat de Gemeente Eindhoven momenteel niet voldoende middelen heeft om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. En als het college dan ook nog met geleend geld de begroting in evenwicht moet brengen heb je geen 10 vingers nodig om te kunnen vaststellen dat het eigen vermogen, wat vast zit in zand, grond en stenen van de Gemeente Eindhoven het kind van de rekening is.
 
Voorzitter,
Laat er geen misverstand over bestaan. De LPF is niet tegen geld lenen. Veelal kan het verstandig of noodzakelijk zijn om voor kostbare projecten geld te lenen, mits je jaarlijks in een degelijke begroting voldoende middelen vrij kunt maken om aan je lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Bij veel inwoners in deze stad, die in een soortgelijke situatie zitten, betekent dat momenteel; ‘de tering naar de nering zetten’. Dat betekent zoveel als snijden in eigen vlees, het ontzeggen van luxe zaken, snijden in de kosten, in dit geval dus in het beleid. Maar ook de gemeentelijke overhead nog eens aan een zeer kritische- doch realistisch blik onderwerpen.

En ook via diverse andere mogelijkheden proberen om voor kostbare projecten meer geld binnen te halen. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan Brussels geld en Rijks- en Provinciale middelen. Maar ook het tegen een redelijke prijs verkopen van gemeentelijk onroerend goed kan worden overwogen, waarbij het TD-gebouw zeker niet als voorbeeld gesteld mag worden.

Voorzitter,
Het zal duidelijk zijn dat de LPF geen voorstander is van lastenverhoging voor onze inwoners. Integendeel zelfs! Zeker nu niet, waar dit college voor haar coalitiebeleid een dikke onvoldoende krijgt. Wij als LPF zoeken het meer beleidsmatig en de daarbij gepaard gaande overheads-kosten die de gemeente Eindhoven moet maken om de stad te besturen. Hoewel dat geen gemakkelijke opgave is, dat erkennen wij als Lijst Pim Fortuyn ruiterlijk, moet dat wel uitvoerbaar zijn.

Voorzitter, tot slot,
Wat ik nu zojuist heb gezegd is niets nieuws. Althans niet voor de Lijst Pim Fortuyn en het Ouderen Appél. Zowel de heer Rennenberg als ikzelf hebben al meer dan tien jaar gezegd dat het op deze wijze fout moet lopen. Maar meerdere colleges en gemeenteraden vanaf 2006 bleven Oost-Indisch doof voor onze ijzersterke argumenten. Nee, wij kregen kruiwagens vol kritiek over ons heen.
Ja inderdaad, totdat de jaarcijfers over 2016 begonnen te leven en men ‘vol ongeloof en schrik’ moest constateren dat het eigen vermogen tot onder de toegestane grens was gezakt. De schulden van deze gemeente zijn met 646 miljoen euro ondertussen tot ongekende hoogte gestegen terwijl het eigen vermogen drastisch is gedaald.

Ondertussen is het voor de LPF fractie al duidelijk dat ook de cijfers over het jaar 2017 met donkerrode cijfers zullen worden geschreven. Een duidelijker brevet van onvermogen kan dit college zichzelf, 6 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet geven.

Dank u wel.

30/08/17 ED Eindhovense coalitie blijft te lief 

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina