Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Veel mis met de veiligheid in Eindhoven


Commissienotitie Veiligheid

Betoog Tjerk Langman

3 oktober 2017

Voorzitter

Wat het veiligheidsbeleid betreft lopen we de laatste jaren hopeloos achter de feiten aan. Uit de onderzoeken is gebleken dat we financieel minder investeren en minder personeel inzetten in tegenstelling tot de referentiegemeenten. En dat terwijl Eindhoven wederom hoog op de AD misdaadmeter staat.

Er zal flink moeten worden geïnvesteerd in veiligheid willen we een inhaalslag maken en dat terwijl wij er als gemeente financieel uiterst beroerd voorstaan. Dat wordt een grote uitdaging voor het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar bezuinigen op dit punt is wat de LPF betreft geen optie. Het is ook te hopen dat het nieuwe kabinet bereid is om ons de helpende hand toe te steken want anders vrezen wij de komende jaren nog weinig progressie te zien. Zeker wat betreft de georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.

Voorzitter

De veiligheid begint in de wijken. Daarom is het van belang dat alle ketenpartners daar ruim vertegenwoordigd zijn. Dat laat nu nog zeer ten wensen over. Neem nu de wijkagent. Die is alleen op papier wijkagent maar wordt helaas door personele problemen nog veel te vaak ingezet voor noodhulp, ondersteuning bij voetbalwedstrijden etc etc. Als LPF spreken wij regelmatig met wijkagenten die daar gefrustreerd over zijn en er moedeloos van worden. Ze moeten eigenlijk 80% van hun werktijd met de wijk bezig zijn en 20% worden ingezet voor andere zaken. De 80% met de wijk bezig zijn wordt bij lange na niet gehaald en dat is schrijnend. Want wil een wijkagent echt goed kunnen functioneren dan moet die tot in de haarvaten van de wijk kunnen doordringen. En dat gaat pas echt als die 80% van zijn werktijd aan de wijk kan besteden.

Voorzitter

De laatste jaren zijn er veel buurtpreventieteams opgericht. Een prachtige ontwikkeling, hulde aan deze burgers die zich belangeloos willen inzetten voor de veiligheid in HUN wijk. Het is dan ook zaak dat we deze teams goed blijven begeleiden en het respect geven dat ze verdienen. Want zij spelen een cruciale rol bij de signalering van criminele activiteiten zoals bv hennepplantages en bij de preventie doordat zij burgers tijdig attenderen op allerlei veiligheidsrisico’s.

Voorzitter

Dan de overlast door verwarde mensen. Dat neemt niet alleen in Eindhoven maar in heel nederland enorm toe. Mede veroorzaakt door bezuinigingen op de psychiatrie.
Het is van belang dat de afwikkeling van deze problematiek sneller gaat verlopen. Nu is er vaak veel politie-inzet nodig bij een casus van een verwarde persoon die overlast veroorzaakt. Agenten zijn dan uren bezig om uit te vogelen of een persoon beter af is in een psychiatrische kliniek of toch in een politiecel. De tussenkomst van een psycholance kan dat proces versnellen door de inzet van Personeel met veel ervaring op het gebied van psychiatrie en met korte lijntjes met de GGZ. Hopelijk gaan de zorgverzekeraars over stag en wordt in de toekomst de psycholance structureel ingezet in onze regio.

Voorzitter

Afsluitend, de LPF is blij dat bij de prioriteiten die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen,  ook de prioriteit aan radicalisering wordt gegeven. Iets waar ook fors in moeten worden geïnvesteerd in een wereld dat helaas met grote regelmaat wordt getroffen door islamitisch terreur. Radicalisering is de eerste stap naar terrorisme. We moeten dan ook de grenzen van de wetgeving opzoeken om dubieuze organisaties aan te pakken die mensen aanzetten tot radicalisering. Nog te vaak kunnen dit soort organisaties hun gang gaan doordat passende wetgeving ontbreekt.

Voorzitter dank u wel.

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina