Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering Begroting 2018

 

Betoog in de Raadsvergadering Begroting 2018   

7 november 2017

Bijdrage Lijst Pim Fortuyn / Rudy Reker

 

Voorzitter, dank u wel Nog nooit, nog nooit is het in de geschiedenis van Eindhoven voorgekomen dat bij de overdracht naar een nieuw college de financiële erfenis zo slecht is geweest als dat in maart 2018 zal plaatsvinden.

Hoewel de LPF ook de twee daaraan voorafgaande colleges niet vrijpleit van schuld door nalatigheid, heeft dit college ondanks meerdere waarschuwingen van de Lijst Pim Fortuyn en het Ouderen Appél het gepresteerd om het eigen vermogen van de Gemeente Eindhoven vanaf begin 2014 van 295 miljoen terug te laten lopen naar 185 miljoen euro eind 2016. Samen met het te verwachten tekort over 2017 van ca. 40 miljoen komen wij uit op een vermindering van het eigen vermogen van 150 miljoen euro.

Blijft het dan daarbij? Nee, helaas niet. De schulden zijn vanaf het aantreden van dit college in 2014 tot eind 2016 ook met 113 miljoen euro gestegen (van 533 mio naar 646 mio euro tot eind 2016). Per saldo dus een vermindering van ruim 263 miljoen, (vermindering eigen vermogen 150 mio plus meer schulden van 113 mio is 263 miljoen) waar de onttrekking aan reserves van 26 miljoen euro over 2017 nog bij moeten worden opgeteld. (pag. 18) Totaal 289 miljoen euro in slechts 4 jaar teveel opgemaakt. Al met al een zeer zorgelijk en beschamend resultaat. Inderdaad, dit zijn de juiste cijfers.

Voorzitter,
Het zojuist geschetste resultaat is volgens de LPF het gevolg van onprofessionele leiding of anders gezegd van organisatorische onkunde. Deze organisatorische onkunde veroorzaakt dan niet realistische begrotingen met als gevolg grote overschrijdingen in het sociaal domein.

Een begroting is slechts een leidraad voor het beleid maar geen vrijbrief voor het college om over het toebedeelde budget heen te gaan. Zeker niet als deze begroting met geleende gelden sluitend is gemaakt. Dit vormt dan ook de basis van het financiële probleem omdat Eindhovense begrotingen al een aantal jaren niet realistisch zijn gebleken.

Voorzitter,
Dit college stelt in de begroting over 2018 voor om wederom 93 miljoen euro te lenen om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. (pag. 108) U begrijpt dat wij als Lijst Pim Fortuyn daar mordicus op tegen zijn. Dat is het probleem meerdere jaren vooruitschuiven waardoor de zorgen voor het volgende college nog groter worden dan zij nu al zijn.

Ook is het voor de LPF onbespreekbaar dat het college door mismanagement in de organisatie de OZB met buitenproportionele verhogingen wil aanpassen. Er zijn andere middelen om de uitgaven onder controle te krijgen. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan het aantal en de hoogte van het totaal subsidiebedrag En verminderting van de gemeentelijke bureaucratie.

Het Meerjarenplan Stedelijk 2018 is helder en ambitieus maar gezien de financiële positie van de Gemeente Eindhoven verre van realistisch. De LPF is voorstander om alle niet direct noodzakelijke projecten on-hold te zetten. Natuurlijk vraagt dat ook om een ambitieuze langetermijnvisie en een nieuwe realistische begroting waarin ruimte voor tegenvallers.

Voorzitter, tot slot,
De LPF zal een motie indienen om dit college voor de periode vanaf vandaag tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018 onder curatéle te stellen. Daarmee willen wij voorkomen dat er nu projecten in gang worden gezet of projecten verder worden uitgevoerd die gezien de financiële positie van de Gemeente Eindhoven onverantwoord zijn. Wij als gemeenteraad kunnen de curatélestelling beter zelf doen voordat de provincie of de rijksoverheid artikel 12 op dit college van toepassing verklaart.

Natuurlijk zullen inwoners van onze stad hier iets van merken, zeker als zij zien dat de beloofde reconstructie van hun straat o.i.d., de vervanging van de rode steentjes in de binnenstad of een nieuw zwembad in tijd naar achter wordt geschoven. Maar gezien de nijpende situatie kunnen wij nu niets anders doen dan onze verantwoordelijkheid nemen.

Dank u wel.

ED 8/11/17 https://www.ed.nl/eindhoven/raad-wil-dat-eindhoven-airport-rijkdom-deelt~a4245f6c/

Uiteraard heeft de LPF tegen deze motie gestemd. De raadsleden hebben niets te zeggen over het geld van Eindhoven Airport.

ED 8/11/17 https://www.ed.nl/eindhoven/geen-kleerscheuren-wel-rafelrandjes-in-eindhoven~ac1a7b63/ 

Studio040 78/11/17 studio040.nl/nieuws/43754-begroting-eindhoven-met-krappe-meerderheid-aangenomen.html

8/11/17 https://www.ed.nl/eindhoven/de-grenzeloze-naiviteit-van-eindhoven~a1138aec/

ED 8/11/17 https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-airport-dividend-airport-is-niet-bedoeld-om-kas-gemeente-te-spekken~aed59adc/

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina