Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Overlast en toename van kamerverhuurpanden

Er over praten is een - Iets eraan doen is twee. Daadkracht is bij dit college ver te zoeken

16 november 2017 In 2011 heeft de Lijst Pim Fortuyn fractie via een initiatiefvoorstel en raadsvragen aandacht gevraagd voor overlast van kamerverhuurpanden onder de noemer: 'Er over praten is een - Iets eraan doen is twee. Daadkracht is bij dit college ver te zoeken.'

Behalve zalvende woorden en mooie beloften van verschillende colleges is er sinds die tijd helemaal niets veranderd. Integendeel, het aantal kamerverhuurpanden en de onvermijdelijke overlast die daarmede gepaard gaat is alleen maar toegenomen. Na aanhoudende klachten van Eindhovense inwoners over deze overlast en bezoeken op meerdere locaties door heel Eindhoven heeft de LPF besloten om hier wederom dieper op in te gaan en daarvoor op 16 mei 2017 een motie ingediend.

Hoewel alle politieke partijen zeiden deze overlast te herkennen was er geen enkele partij bereid, behalve het OAE om deze motie te steunen. Na aanleiding van de LPF-motie is er een fietstocht langs meerdere buurten gehouden waar overlast plaatsvindt. Ook de wethouder, ambtenaren, raadsleden en bewoners fietsten mee. Daarna was er in een wijkgebouw een informatieve bijeenkomst waar bewoners zich niet onbetuigd lieten.

Op 14 november jl. kreeg dit een vervolg door een informatieve avond in de raadszaal, waar het college kwam met een drie presentaties; Veiligheid, Vergunningen en Handhaving met daarnaast een pakket maatregelen welke zouden kunnen helpen het aantal kamerverhuurpanden met de daarbij ontstane overlast te verminderen. Mits … er adequaat wordt gehandhaafd! Want dat is juist het zwakke punt in Eindhoven. M.a.w. het onderwerp overlast van kamerverhuurpanden staat nu prominent op de agenda. Onder de links kunt u teruglezen wat er sinds die tijd in de publiciteit is gekomen en de presentatie van deze bijeenkomst.

Rudy Reker

15/09/2011 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/ingezonden-vragen-sp-794195137/717-raadsvragen-handhaving-woonoverlast 

03/05/2017 https://www.ed.nl/eindhoven/kamerverhuur-weer-op-agenda-raad-in-eindhoven~af82e925/ 

16/05/2017 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1060-motie-kamerverhuurpanden 

12/07/2017 https://www.ed.nl/eindhoven/illegale-kamerbewoning-in-zeven-panden-in-woensel-west~a5a7cc47/ 

26/09/2017 https://www.ed.nl/eindhoven/buurtbewoners-eindhoven-doen-hun-beklag-over-kamerverhuur~ad4150af/ 

18/08/2017 https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1073-krakkemikkige-dakopbouw 

14/11/2017 Opzet vervolg werkbezoek woonoverlast

15/11/2017 https://www.ed.nl/eindhoven/strengere-regels-en-woonoverlast-app-tegen-kamerverhuur-eindhoven~a4046fb9/ 

15/11/2017 https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-wil-huisjesmelker-ook-boete-op-kunnen-leggen~a5fea19c/ 

15/11/2017 https://www.studio040.nl/noodoproep-stadsbestuur-pak-huisjesmelkers-aan/content/item?1046128 

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina