Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

OPEN BRIEF


Eindhoven, 4 december 2018
 
OPEN BRIEF
 
Geachte heer Jorritsma,
 
Nog even ter verduidelijking willen wij gezegd hebben dat de heer Langman op 7 november jl. een mail naar u heeft gestuurd waarin hij zijn bezorgdheid uitspreekt over het feit dat de actiegroep Kick Out Zwarte Piet op zaterdag 17 november in onze stad wil demonstreren. In dezelfde mail laat de heer Langman weten zich, gezien de reputatie van deze actiegroep, ongerust te maken over een mogelijke tegendemonstratie van hooligans en verwijst hij naar de NCTV en de Terrorisme Monitor waar de KOZP met volledige naam in wordt genoemd. Ook stonden in deze mail enkele vragen. Slechts 35 minuten later ontvingen wij een bevestiging met de mededeling dat de gestelde vragen z.s.m. zouden worden beantwoord, hetgeen niet is gebeurd.
 
Hoewel wij als Lijst Pim Fortuyn het grondrecht om te demonstreren nooit zullen aanvechten, moet je wel verstandig omgaan met dit demonstratierecht en daar dan ook naar handelen. U als burgemeester bent immers verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in onze stad. Naar de mening van ons bestuur en fractie was het onverstandig om de KOZP langs de intocht van Sinterklaas te laten demonstreren. Dat is geen wetenschap achteraf maar voorafgaand aan de intocht van de goedheiligman hebben wij dat als LPF al gezegd. Een kleine minderheid mag zijn mening niet opdringen aan de meerderheid. Dan krijg je weerstand en vraag je om problemen. Dat de hooligans zich naar gelang de tijd verstreek ernstig hebben misdragen keuren wij uiteraard ten zeerste af.

Racisme en geweld, in welke vorm dan ook vinden wij nooit acceptabel. Dat heeft de heer Reker dan ook in zijn stemverklaring bij de ingebrachte motie AcM10A in de raadsvergadering op 27 november gezegd. Maar in de motie staan beweringen zoals b.v. ‘aandacht voor de racistische aspecten van de stereotype karikatuur Zwarte Piet’. Wij als Lijst Pim Fortuyn vinden, gesteund door de meerderheid van de Nederlandse bevolking dat Zwarte Piet helemaal niets met racisme heeft te maken. Dat hebben wij het afgelopen weekend al meerdere keren aan tegenstanders van Zwarte Piet uitgelegd.
 
Als tradities in de loop der jaren spontaan aan verandering onderhevig zijn is dat voor veel landgenoten acceptabel. Maar als de Nederlandse bevolking onder continu gedram van een kleine groep (beroeps)activisten een traditioneel kinderfeest moet aanpassen, nemen wij een verkeerde afslag. Dat is dan ook een van de redenen dat wij tegen deze motie hebben gestemd.
 
Wij als Lijst Pim Fortuyn gebruiken in navolging van onze naamgever het 'woord als wapen'. In uw betoog zegt u het optreden van de hooligans beschamend, verwerpelijk en Eindhoven onwaardig te vinden. Op dit punt zijn wij het volledig met u eens. Maar tevens heeft u gezegd dat degenen die straks de motie niet steunen medeverantwoordelijk zijn. Dat zijn gevaarlijke woorden die verstrekkende gevolgen kunnen hebben en neigen naar beïnvloeding van de raadsleden. Denk maar even terug aan de verschrikkelijke gebeurtenis op 6 mei 2002.

Wij als fractie en bestuur van de LPF hebben het dan ook als kwetsend en een burgemeester onwaardig gevonden dat u in de openbare raadsvergadering van 27 november jl. tijdens uw betoog voor een volle raadszaal, in het bijzijn van de media en in een rechtstreekse uitzending via social media de opmerking plaatste dat de partijen die de actuele motie AcM10A niet steunen mede verantwoordelijk zijn voor de tweedeling in de maatschappij. Deze uitspraak vinden wij, zeker van een burgemeester die boven de partijen dient te staan ongepast, gevaarlijk en daarom ontoelaatbaar!
 
Volgend jaar wilt u samen met de gemeenteraad, diverse maatschappelijke partners en het Sinterklaas-comité een dialoog aangaan hoe Zwarte Piet volgend jaar in Eindhoven eruit moet zien. Al eerder hebben wij gezegd dat als tradities in de loop der jaren spontaan aan verandering onderhevig zijn dit door veel landgenoten als acceptabel zal worden gevonden. Maar het is niet aan de politiek om onder druk van een kleine groep activisten hierover te beslissen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur en fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

28/11/2018 Eindhovens Dagblad 

 

 

 

Laat reactieformulier zien