Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2019

Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 2019

Met een terugblik op het afgelopen jaar kunnen we constateren dat 2019 hoogte- en dieptepunten, verdriet maar ook successen heeft gekend. Een van onze successen was het Parapluplan met als vervolg het unaniem aannemen van een raadsvoorstel waarin beleidsregels zijn opgenomen om de ongebreidelde uitbreiding van woningsplitsing en kamerverhuurpanden aan banden te leggen. In dit raadsbesluit zijn ook de verhuurders en kamerbewoners aan strengere regels gebonden. Verdere verpaupering van stadswijken en overlast voor omwonenden van deze panden wordt hierdoor voorkomen. De LPF fractie heeft hier al vanaf 2010 via raadsvragen indringend aandacht voor gevraagd en dan is dit een mooi resultaat. Met dank aan al die burgers die onvermoeibaar hun steentje daaraan hebben bijgedragen.

Minder prettig was dat naast een raadslid van een andere partij ook een raadslid van onze fractie op valse beschuldiging in 2019 een integriteitsonderzoek moest ondergaan, i.v.m. zijn vermeende optreden tijdens de onlusten bij de intocht van Sinterklaas in november 2018. Naar verwachting leidde dat bij beide tot niets, maar het geeft wel aan hoe hard en unfair er soms in de Eindhovense politiek wordt gespeeld.

Een commissielid van een niet nader te noemen partij in de Eindhovense gemeenteraad meende op slinkse wijze aangifte te moeten doen wegens discriminatie, omdat een van onze commissieleden op zijn Facebook pagina een foto had gedeeld met de tekst ‘zoek de verschillen’. Een foto die al enkele jaren op meerdere Facebook pagina’s te zien is geweest. Deze foto was satirisch bedoeld en had niets met discriminatie te maken. Maar de rechter besliste anders en de boete die daarop volgde was wel 500 euro. Onze fractie twijfelt al langer of de rechtszaken tegenwoordig wel eerlijk verlopen en niet veelal als politiek correct worden afgehandeld.

Het jaar 2019 sloot zeer triest af omdat wij op de voorlaatste dag van het jaar een collega, VVD raadslid Saskia Wempe, op een leeftijd van slechts 49 jaar de laatste eer mochten bewijzen.

Lijst Pim Fortuyn

https://publish.folders.eu/fixed/2157243?token=3413ad96745ac9f17854c5f797f0de28&pageMode=single 

 

Laat reactieformulier zien