Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Onvoldoende beantwoording raadsvragen

Vragenhalfuurtje: Mondelinge vragen in de raadsvergadering

Eindhoven, 28 januari 2019

De beantwoording door het college van onze raadsvragen over de intrekking van de alarmerende brief over de Al Fourqaan-moskee, zijn niet compleet en roept nieuwe vragen op.

In deel 1 van de uitzending De Lokroep van de islam’ horen wij oud-burgemeester Rob van Gijzel zeggen dat de Nederlandse regering op vragen van Van Gijzel, niet het achterste van hun tong lieten zien als het gaat om de activiteiten van de Al Fourqaan-moskee. Dit terwijl deze salafistische moskee al vanaf de oprichting in de negentiger jaren, in meerdere zaken een zeer bedenkelijke rol heeft gespeeld.

Oud-burgemeester Rob van Gijzel zegt in deze documentaire op vragen van Sinan Can het volgende: ‘Ik laat het ook niet lopen, vandaar dat ik een heel uitvoerige brief heb opgesteld van wel 3 kantjes, van wat we gedaan hebben, hoe het zat, wat ik wilde weten. Dan ligt het vast’. Ook wist van Gijzel nog te zeggen dat de minister niet blij was met deze brieven omdat deze een politieke lading hadden. Wat er met deze brieven is gebeurd, kon van Gijzel geen antwoord op geven.

De brief die u bij de beantwoording van onze vragen heeft meegestuurd zijn van 12 september 2016 en ondertekend door op dat moment waarnemend burgemeester Staf Depla. Deze brief is maar anderhalf A4-tje, terwijl Van Gijzel, die op 6 september 2016 is afgetreden, in deze documentaire spreekt over 3 kantjes. De aangehaalde aantijgingen tegen en over de Al Fourqaan-moskee in de brief van 12/9 zijn niet mis. Nee, deze zijn zelfs angstaanjagend en vraagt om daadwerkelijk in te grijpen! Er staat letterlijk: ‘Het college kan door een tekort aan informatie en het ontbreken van een totaal beeld geen verantwoordelijkheid nemen richting de bewoners in Eindhoven’.

Voorzitter, dit gaat alle inwoners van deze stad aan!

1.       Is dit dezelfde brief die Van Gijzel heeft geschreven of is er sprake van 2 verschillende brieven? Zo ja, dan willen wij deze brief ook graag inzien.

Burgemeester Jorritsma heeft, zo staat er te lezen met wethouder Depla gedeeld, dat deze brief van tafel is gehaald en goede samenwerkingsafspraken heeft gemaakt over thema’s die in de brief aan de orde zijn gesteld.

2.       Waarom heeft burgemeester Jorritsma de alarmerende brief enkele dagen na zijn aanstelling als burgemeester van Eindhoven teruggetrokken, terwijl zowel burgemeester van Gijzel als wethouder Staf Depla beide acht jaar de capriolen van de Al Fourqaan-moskee van dichtbij hebben meegemaakt?

3.       Is de burgemeester van oordeel dat wat in de brief staat niet waar is?

4.       En zo niet, waarom zijn er dan toch afspraken gemaakt en geconcretiseerd over hoe burgemeester(s), de betrokken departementen en veiligheidspartners op deze thema’s met elkaar samenwerken?

5.       Als de burgemeester van oordeel is dat de brief inhoudelijk wel waar is, waarom trekt hij die dan in?

6.       Hoe verhoudt volgens de burgemeester het intrekken van de brief zich tot de eigen verantwoordelijkheid van de gemeentelijke bestuurslaag?

7.       En tot het democratisch recht een andere mening te hebben?

8.       En tot de democratische transparantie?

9.       En tot geschiedvervalsing?

10.   Waar haalt burgemeester Jorritsma het vertrouwen in de minister vandaan terwijl zijn voorganger Rob van Gijzel met zijn college acht jaar geen antwoorden hebben gekregen op brandende vragen over de Al Fourqaan-moskee?

11.   Waarom heeft burgemeester Jorritsma de zorgen van zijn voorgangers, maar ook de zorgen van de Lijst Pim Fortuyn niet gedeeld met de gemeenteraad?

Rudy Reker

 

Laat reactieformulier zien