Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Niet alleen de kinderen komen

Eindhovens Dagblad 12 maart 2020

Hieronder hetzelfde artikel in PDF

 LINKS PLAN VOOR OPVANG VLUCHTELINGENKINDEREN IS EEN VERKAPTE MANIER OM ASIELZOEKERS NAAR NEDERLAND TE HALEN.

De Eindhovense afdelingen van GroenLinks, PvdA en de SP willen dat Eindhoven vluchtelingenkinderen gaat opnemen. Dit na een oproep van o.a. hulporganisatie Vluchtelingenwerk. Volgens de linkse partijen is dit nodig om de “humanitaire crisis in de Griekse vluchtelingenkampen en aan de Grieks-Turkse grens het hoofd te bieden”. Het plan van de linkse partijen is niet nieuw, dit doen ze al jaren, want zij zijn immers de politieke steunpilaren van de gesubsidieerde hulporganisaties.

Dit proces is het begin van de volgende migratiestroom, want natuurlijk komen niet alleen kinderen naar ons land en onze stad. Als de kinderen hier een paar jaar zijn en ze eigenlijk weer terug moeten naar het land van herkomst zullen diezelfde linkse partijen van mening zijn dat de kinderen nu zo gewend zijn aan ons land dat het inhumaan is om ze weer terug te laten keren. In samenwerking met de asieladvocatuur zal er hard gewerkt worden om de kinderen definitief te laten blijven. En als dit dan uiteindelijk is bewerkstelligd zal de gezinshereniging op gang komen. Een kind dat een definitieve verblijfsvergunning heeft gekregen kan gezinshereniging aanvragen voor zijn/haar biologische vader en moeder en de minderjarige broers en zussen en in sommige gevallen ook de meerderjarige broers en zussen (bron: vluchtelingenwerk.nl).

Het zal dus zeker niet blijven bij de 500 kinderen die nu opgevangen zouden moeten worden, de toestroom van deze asielzoekers zal oplopen tot in de duizenden. Als deze asielzoekers allemaal een definitieve verblijfsvergunning krijgen vallen ze onder de regeling dat ze met voorrang een huurhuis krijgen en dat terwijl de woningnood al nijpend is in ons land en zeker in onze stad! Zo zal de wachtlijst voor mensen die in Eindhoven een huurwoning zoeken alleen nog maar meer stijgen. En dat is volgens de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven onverantwoord en ontoelaatbaar.

En dan hebben we het nog niet gehad over de enorme kosten die het met zich meebrengt. Want naast voorrang op een huurwoning worden de medische kosten van een asielzoekers vergoed, hebben ze recht op onderwijs en een uitkering. De kosten voor het opvangen van asielzoekers in een AZC zijn gemiddeld ongeveer € 27.900,00 per persoon per jaar (bron: rijksoverheid.nl).

Het is dus een slecht plan om vluchtelingenkinderen naar onze stad te halen. Onze stad is immers nog steeds aan het revalideren van de enorme financiële malaise die vooral is ontstaan tijdens het linkse college van SP, GroenLinks, D66 en de PvdA (2014-2018).

Naast de woningnood staat het sociaal domein nog steeds erg onder druk en de rij bij de voedselbank groeit gestaag. Ook is er een zorgelijke stijging van het aantal daklozen in de stad. Het is zaak dat de Eindhovense gemeenteraad samen met het college van B&W deze problemen aanpakt. Dat verdienen onze inwoners. De problemen in de Griekse opvangkampen en aan de Grieks-Turkse grens moeten internationaal worden aangepakt met bij voorkeur goede opvangvoorzieningen in de eigen regio. Want dat is veel beter dan de zoveelste volksverhuizing van asielzoekers richting West-Europa.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Tjerk Langman

Rudy Reker

Laat reactieformulier zien