Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

‘Al Fourqaan moskee in zaken’

Eindhoven 15 november 2016

Raadsvragen: ‘Vóór wat, hoort wat’ in relatie tot ‘Al Fourqaan moskee in zaken’

UPDATE 1 december 2016: Met antwoord van het college

Geacht college,

Niet voor het eerst spreekt de Lijst Pim Fortuyn haar ongerustheid uit over de activiteiten in- en om de organisatie en exploitatie van de omstreden orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee in onze stad. Ook de AIVD vermeldt in haar Jaarverslag 2015 dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde in ons land en maakt ook zij zich grote zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van deze salafisten verspreid wordt.
https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2016/04/21/jaarverslag-aivd-2015
http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/ 

Ook kan salafisme een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar het gewelddadig jihad-salafisme, dat heel Europa in haar greep houdt. Dit zijn geen loze woorden waar je tegenwoordig zomaar aan voorbij kunt gaan. De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Dick Schoof heeft dat het gisteren nog eens benadrukt.

Gegeven de dubieuze voorgeschiedenis van de Eindhovense salafistische organisatie Al Waqf en de Al-Fourqaan moskee - beide met een orthodox-islamitische grondslag - waar tegen gemaakte afspraken in toch meerdere keren buitenlandse haatpredikers waren uitgenodigd, moet het college op haar hoede zijn. Met de terreuraanslagen in Parijs, Brussel en andere plaatsen in de wereld nog op ons netvlies, maakt dat het zeer wenselijk is dat het Eindhovens college in samenspraak met de Nederlandse regering tegen het orthodoxe salafisme, (net als in Frankrijk) een zeer streng ontmoedigingsbeleid gaat voeren. In Frankrijk zijn door de regering ondertussen al meer dan 20 salafistische moskeeën gesloten.

http://www.hpdetijd.nl/2016-08-02/frankrijk-salafistische-moskee-op-slot/

http://nos.nl/artikel/2122725-frankrijk-wil-spierballen-laten-zien-en-sluit-moskeeen.html  

Vreemd genoeg ging het Eindhovens college begin dit jaar nog akkoord met een bouwvergunning om de huidige salafistische Al-Fourqaan moskee voor 482.000 euro uit te breiden. Terwijl het college weet, althans dient te weten dat het orthodoxe salafisme een voedingsbodem is voor radicalisering en het daardoor volstrekt onacceptabel is om überhaupt medewerking aan een verbouwing of uitbreiding te verlenen. Maar er is meer.

Op zijn minst zijn er vraagtekens te plaatsen bij de rol die de voorzitter en directeur van de omstreden organisatie Al Waqf en de Eindhovense Al Fourqaan moskee speelt in het web in- en rondom stichtingen en financieringen uit Qatar. Dit zowel in Nederland als in Europa. We mogen niet vergeten dat deze man rond de eeuwwisseling oprichter was van de in opspraak geraakte Al Iman-school in Almere en de eveneens in opspraak geraakte As Siddieq-school, waar extremistische propaganda opdook, die volgens oud-leerkrachten als anti westers, anti joods en vrouw vijandig bekend stond. Bovendien is ondertussen wel duidelijk geworden dat scholen, moskeeën, internetsites en alle stichtingen met een 'salafistische inslag' in Europa en het Midden Oosten in nauw verband staan met elkaar. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2490868/2001/10/13/Haatdragende-teksten-imam-schoolleider.dhtml

Neem bijvoorbeeld de Stichting Eid Charity uit Qatar die volgens berichten uit meerdere landen nauwe banden onderhoudt met terreurorganisaties zoals Al Qaida, Hamas en Jabhat Al-Nusra. De Stichting Al Nour Foundation, op papier de koper van het Rotterdamse pand, bevestigde dat het geld voor de Rotterdamse salafistenschool van Eid Charity komt. En omdat niet helder is waarvan de Eindhovense investeringen van worden betaald, dient het college daar scherp op te letten.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/23/omstreden-stichting-steunt-salafisten-rdam-3963142-a1517666  

Het Eindhovens Dagblad van 2 november 2016 bracht het nieuws ‘Al Fourqaan-moskee in zaken’ naar buiten. Het geld voor de aankoop, een bedrag van 620.000 euro, zou uit het buitenland komen. Door de een notaris zou het geld gecheckt zijn, zo mochten wij lezen. Maar het college weet ook dat dit controleren in de praktijk vaak een wassen neus is. Verder moet het college zich afvragen of het toeval is dat het aangekochte pand Wezelstraat 2a tegenover de Al Fourqaan moskee ligt, terwijl men zegt nog niet te weten wat de bestemming voor het pand zal zijn. Dit klinkt niet erg geloofwaardig.

Al eerder heeft de LPF voor de wijk Kronenhoef de woorden ‘De Eindhovense Schilderswijk’ in de maak in de mond genomen. Met de huidige orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee, de komende nieuwbouw van de islamitische basisschool Tarieq op een steenworp afstand en nu het tegenover de moskee gelegen pand in de Wezelstraat 2a met om de hoek het tot appartementen verbouwde Summa College voor ‘statushouders’ vragen wij ons wederom af of deze islamitische invasie niet een te grote druk legt op de leefbaarheid in de wijk Kronenhoef. In Rotterdam heeft het stadsbestuur de komst van de salafistenschool verhinderd door het pand zelf aan te kopen.
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/rotterdam_rekent_af_met_plannen_salafistenschool/  

De LPF fractie heeft al in augustus jl. vragen gesteld over de bemoeienissen van de Eindhovense directeur en voorzitter ND met de aankoop van de Rotterdamse salafistenschool. Deze school zou gekocht worden door de Al Nour Foundation, gevestigd op een postbusadres in Heidelberg en zou worden betaald met geld afkomstig van de omstreden Stichting Eid Charity uit Qatar.

Laten wij nu eens nuchter naar deze investeringen kijken. De verbouwing van de Al Fourqaan moskee kost 482.000 euro. Over de herkomst van het geld is door het college geen onderzoek gedaan. Aankoop Rotterdamse salafistische school bedraagt 1.7 miljoen euro. Het geld komt van de Stichting Eid Charity uit Qatar. En nu de aankoop van het pand in de Wezelstraat voor 620.000 euro terwijl men zegt daar nog geen bestemming voor te hebben. Dit geld zou ook uit het buitenland komen.

Hoewel onroerend goed kopen niet strafbaar is, is het nog maar de vraag wat je ermee wilt en ermee kan doen. Dat de salafistische Al Fourqaan moskee in zaken wil en nu alvast een pand koopt voor 620.000 euro maar nog niet weet wat zij daarmee wil doen, komt wel erg simpel over en is zeker voor de LPF ongeloofwaardig.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat het een zorgwekkende situatie is dat de salafistische stichting Waqf eerst een dubieuze verbouwing van 482.000 euro aan de Al Fourqaan moskee aankondigt en nu in de wijk Kronenhoef, tegenover de moskee een pand koopt voor 620.000 euro? Zo nee, waarom niet?

Het pand aan de Wezelstraat 2a heeft als bestemming productie en verkoop. De huidige directeur van de Al Fourqaan moskee wil daar tijdens de verbouwing culturele activiteiten in ontplooien maar hij laat zich niet uit over welke winstgevende activiteiten de islamitische stichtingen daar nadien in willen onder brengen.

2. De uiteindelijke bestemming van het pand is uiterst vaag (in het begin zijn het culturele activiteiten) en de vraag is of het college voornemens is om de benodigde vergunningen, anders dan de huidige daarvoor te verstrekken of deze aan te passen?

3. Kan het college het met de LPF fractie eens zijn dat de wijk Kronenhoef, met de aankoop- en nadien de exploitatie van islamitische activiteiten in dit pand teveel een islamitische uitstraling krijgt?

Meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich evenals de Lijst Pim Fortuyn grote zorgen over financiers vanuit islamitische landen en de activiteiten die zij vanuit aangekochte panden willen gaan ontplooien. Want veelal is het; ‘Vóór wat, hoort wat’

4. Is het college bereid een uitgebreid onderzoek te laten instellen naar de herkomst van het geld? Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker Fractievoortzitter
Tjerk Langman Burgerraadslid

De Salafisten zijn GEEN vredelievend volkje

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Kan het college het met onze fractie eens zijn dat het een zorgwekkende situatie is dat de salafistische stichting Waqf eerst een dubieuze verbouwing van 482.000 euro aan de Al Fourqaan moskee aankondigt en nu in de wijk Kronenhoef, tegenover de moskee een pand koopt voor 620.000 euro? Zo nee, waarom niet? 

Zolang de aankoop en de eventuele verbouwing van de panden gebeurt binnen de bestaande regels hebben we geen aanleiding tot zorg. 

Het pand aan de Wezelstraat 2a heeft als bestemming productie en verkoop. De huidige directeur van de Al Fourqaan moskee wil daar tijdens de verbouwing culturele activiteiten in ontplooien maar hij laat zich niet uit over welke winstgevende activiteiten de islamitische stichtingen daar nadien in willen onder brengen. 
 
2. De uiteindelijke bestemming van het pand is uiterst vaag (in het begin zijn het culturele activiteiten) en de vraag is of het college voornemens is om de benodigde vergunningen, anders dan de huidige daarvoor te verstrekken of deze aan te passen? 

Als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, wordt die zorgvuldig beoordeeld zoals altijd gebeurt bij aanvragen. De gemeente ziet toe op de naleving van de bestemming en handhaaft als niet conform de bestemming wordt gehandeld. De eigenaar is hierover geïnformeerd en we zijn over de toekomstige activiteiten in gesprek.
 
3. Kan het college het met de LPF fractie eens zijn dat de wijk Kronenhoef, met de aankoop- en nadien de exploitatie van islamitische activiteiten in dit pand teveel een islamitische uitstraling krijgt? 

In Kronenhoef is een moskee en een islamitische basisschool. We beoordelen een wijk echter niet in termen van geloof, cultuur en ideologie. We kijken onder meer naar de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat er een disbalans is.  
 
Meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich evenals de Lijst Pim Fortuyn grote zorgen over financiers vanuit islamitische landen en de activiteiten die zij vanuit aangekochte panden willen gaan ontplooien. Want veelal is het; ‘Vóór wat, hoort wat’ 
 
4. Is het college bereid een uitgebreid onderzoek te laten instellen naar de herkomst van het geld? Zo nee, waarom niet? 

Nee. Als er aanleiding is, wordt door de bevoegde instanties onderzoek gedaan. 

1/12 NRC Link Eindhovense moskee met al-qaeda financiers

2/12 ED Al-Waqf vecht verbod aan op komst haat-predikers naar Eindhoven

3/12 NU.nl Bestuurder moskee gelinkt al al-qaeda