Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Analyse ED en zienswijze LPF

Eindhovens Dagblad 7 februari 2020

Zienswijze van de LPF

Korte terugblik
De problemen voor burgemeester John Jorritsma beginnen op 27 december 2019 wanneer hij in zijn antwoord op een vraag van Rudy Reker de democratie geweld aan doet. Reker stelde in zijn hoedanigheid als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven via de mail een eenvoudige vraag die met een ja of een nee beantwoord had kunnen worden. Maar nee, de openingszin in het antwoord van de burgemeester begint met Het is niet de taak van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’.

Deze uitspraak is de bijl aan de wortel van de lokale democratie en elk gemeenteraadslid in Eindhoven mag, nee moet zich dit aantrekken.

Ondanks dat Reker, ook weer via de mail tegen de zienswijze van de burgemeester protesteerde volharde de burgemeester in zijn vervolgmail nog een keer zijn absurde standpunt.

In de raadsvergadering van 28 januari, nadat fractie Mary-Ann Schreurs tijdens het mondeling vragenhalfuurtje hierop reageerde, antwoorde de burgemeester met ruis eromheen, zoals individuele zaken en privacy gevoelige zaken, dat een raadslid daar wél de mogelijkheid voor heeft. Maar de door hem genoemde (drog)redenen hadden in dit geval hier helemaal niets mee te maken. Het zou burgemeester John Jorritsma sieren als hij zijn fout van deze gewraakte zin zou toegeven. En dan zijn excuses aan Reker en de gehele raad zou aanbieden, in plaats van daarover te zwijgen en in bedekte termen zeggen dat raadsleden daartoe wel de mogelijkheid hebben. Dat is laf.

Nog meer problemen
Op 7 januari 2020 zond BNNVARA de éérste uitzending van een drieluik De lokroep van de islam’ uit. Deze uitzending ging voor een belangrijk gedeelte over de salafistische Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. In deze uitzending verklaarde oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel (2008 – 2016), dat hij net voordat hij aftrad een uitvoerige brief van drie kantjes heeft geschreven over de vele urgente vragen inzake de Al Fourqaan-moskee en haar bestuurders en die is gericht aan drie ministeries; Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VVD-minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Wat er vervolgens met deze brief is gebeurd kon van Gijzel niet vertellen. Wel vertelde Van Gijzel nog dat de minister naar wat hij later heeft gehoord daar niet blij mee was.

Het NRC schrijft op 15 januari jl. het volgende. Citaat: ‘Tijdens Prinsjesdag 2016 spreekt Van der Steur John Jorritsma aan op de brief – die VVD’er is Van Gijzel dan net opgevolgd als burgemeester van Eindhoven. De minister eist dat de brief als niet verzonden wordt beschouwd, omdat ‘zijn’ NCTV er niet goed op zou staan als de brief mocht uitlekken. In een reactie erkent Jorritsma dat hij tijdens Prinsjesdag is ‘aangesproken’ op de brief, die hij vervolgens heeft ingetrokken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt ‘dat de brief van tafel is gegaan’, maar wil niets kwijt over de inhoud van het gesprek.”

De Lijst Pim Fortuyn fractie stelde meteen raadsvragen en op 24 januari ontvingen wij daarvan de antwoorden. De beantwoording door het college van onze raadsvragen over de intrekking van de alarmerende brief over de Al Fourqaan-moskee, zijn zo wazig dat dit weer nieuwe vragen oproept.

Raadsvergadering
Tijdens het ‘mondelinge vragenhalfuurtje’ in de daarop volgende raadsvergadering van 28 januari 2020 stelde fractie Mary-Ann Schreurs drie vragen die betrekking hadden op de mailwisseling van Reker met de burgemeester van eind december 2019.

Rudy Reker stelde in zijn bijdrage elf vragen, die betrekking hadden over de ingetrokken brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel, die inhoudelijk ging over ‘duistere’ zaken rondom de al Fourqaan moskee. Toen de burgemeester die verantwoordelijk is voor de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid gelegenheid kreeg deze vragen te beantwoorden, kwam er wel een verhaal maar geen antwoorden. In plaats daarvan vertelde hij een eigen verhaal, wat geen antwoord was op onze mondeling gestelde vragen.

Motie
Reker (LPF) en Schreurs (M.A. Schreurs) hadden als gelegenheidsduo een motie voorbereid die wij de naam Motie tot Bijscholing hebben meegegeven, met de intentie om deze niet in te brengen in de hoop dat de huidige burgemeester John Jorritsma van Eindhoven duidelijke antwoorden zou geven op de mondelinge vragen zoals deze in de raadsvergadering van 28 januari jl. waren gesteld. U zult begrijpen dat dit niet in voldoende mate is gebeurd.

 

Paniek
Nadat alle raadsleden en het college de ‘Motie tot Bijscholing’ (bij  3.26) hadden aangehoord werd het rumoerig en meerdere raadsleden lieten hun afkeuring over deze motie duidelijk blijken. Dit hadden wij uiteraard ook verwacht en het gelegenheidsduo, Reker en Schreurs haalde na een korte schorsing ‘de motie van tafel’, zodat deze geen deel meer uitmaakte van de vergadering. Op een ordevoorstel van de VVD mocht burgemeester John Jorritsma toch nog iets zeggen, maar hij las uit eigen werk hetzelfde riedeltje voor wat hij eerder die avond al had gezegd op onze mondelinge vragen. Dat schiet dus niet op. Uiteindelijk bleek dat meerdere raadsleden toch nog het woord over de ‘motie die volgens hen niet ingediend had mogen worden’ wenste te voeren zodat het gelegenheidsduo dit onderwerp konden agenderen voor een meningsvormende vergadering. De aanvraag daarvoor is ondertussen ingediend. De avond en het resultaat verliepen precies zoals wij ons hadden voorgesteld.

 

Wordt vervolgd

 

 

Om uw geheugen op te frissen, lees dan ook de volgende raadsvragen van 25/08/2016

Raadsvragen: Een wirwar van islamitische stichtingen als financier(s) of dekmantel bedreigt onze vrijheid

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien